biến hoá khôn lường tiếng Trung là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

biến hoá khôn lường tiếng Trung là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ biến hoá khôn lường trong tiếng Trung và cách phát âm biến hoá khôn lường tiếng Trung. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ biến hoá khôn lường tiếng Trung nghĩa là gì.

phát âm biến hoá khôn lường tiếng Trung
biến hoá khôn lường

(phát âm có thể chưa chuẩn)

(phát âm có thể chưa chuẩn)

苍黄 《青色和黄色。素丝染色, 可以染成青的, 也可以染成黄的(见于《墨子·所染》)。比喻事物的变化。》幻化 《奇异地变化。》

(phát âm có thể chưa chuẩn)
( phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn )


苍黄 《青色和黄色。素丝染色, 可以染成青的, 也可以染成黄的(见于《墨子·所染》)。比喻事物的变化。》
幻化 《奇异地变化。》

Xem thêm từ vựng Việt Trung

Tóm lại nội dung ý nghĩa của biến hoá khôn lường trong tiếng Trung

苍黄 《青色和黄色。素丝染色, 可以染成青的, 也可以染成黄的(见于《墨子·所染》)。比喻事物的变化。》幻化 《奇异地变化。》

Đây là cách dùng biến hoá khôn lường tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Trung

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ biến hoá khôn lường tiếng Trung là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tiếng Trung hay còn gọi là tiếng Hoa là một trong những loại ngôn ngữ được xếp vào hàng ngôn ngữ khó nhất thế giới, do chữ viết của loại ngôn ngữ này là chữ tượng hình, mang những cấu trúc riêng biệt và ý nghĩa riêng của từng chữ Hán. Trong quá trình học tiếng Trung, kỹ năng khó nhất phải kể đến là Viết và nhớ chữ Hán. Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển, Tiếng Trung ngày càng được nhiều người sử dụng, vì vậy, những phần mềm liên quan đến nó cũng đồng loạt ra đời.

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng trung miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com

Đặc biệt là website này đều thiết kế tính năng giúp tra từ rất tốt, giúp chúng ta tra các từ biết đọc mà không biết nghĩa, hoặc biết nghĩa tiếng Việt mà không biết từ đó chữ hán viết như nào, đọc ra sao, thậm chí có thể tra những chữ chúng ta không biết đọc, không biết viết và không biết cả nghĩa, chỉ cần có chữ dùng điện thoại quét, phền mềm sẽ tra từ cho bạn.

Đặc biệt là website này đều phong cách thiết kế tính năng giúp tra từ rất tốt, giúp tất cả chúng ta tra những từ biết đọc mà không biết nghĩa, hoặc biết nghĩa tiếng Việt mà không biết từ đó chữ hán viết như nào, đọc thế nào, thậm chí còn hoàn toàn có thể tra những chữ tất cả chúng ta không biết đọc, không biết viết và không biết cả nghĩa, chỉ cần có chữ dùng điện thoại cảm ứng quét, phền mềm sẽ tra từ cho bạn .

Từ điển Việt Trung

Nghĩa Tiếng Trung: 苍黄 《 青色和黄色 。 素丝染色, 可以染成青的, 也可以染成黄的 ( 见于 《 墨子 · 所染 》 ) 。 比喻事物的变化 。 》 幻化 《 奇异地变化 。 》

Source: thabet
Category: Game