Chơi đánh chắn trực tuyến miễn phí

Chơi Chắn Trực Tuyến

Trương mục
Mật khẩu

Hướng Dẫn Đánh Chắn

Tổng quát
Bài Chắn là một kiểu chơi bài miền Bắc với bộ bài truyền thống Tổ Tôm. Tương tự như bài Phỏm hay Xệp, người chơi trong quy trình chơi ăn bài vào những cặp bài gọi là Chắn và Cạ, và đánh rác đi để bài được tròn, và đặc biệt quan trọng hơn, yên cầu gò bài để giữ lại những tổng hợp bài nhiều điểm. Bài Chắn chơi mê hoặc với nhiều cước ù khác nhau .Cách đánh Chắn không khó một khi bạn nhận ra được mặt con cờ, mặc dầu bạn sẽ cần một thời hạn rèn luyện dài để chơi thành thục .
Bộ bài Tổ Tôm

Chắn dùng bộ bài Tổ Tôm. Bộ bài này có 120 lá bài với 30 loại lá bài khác nhau, mỗi loại 4 lá. Trong số 30 loại lá bài đó, có 3 lá thuộc hàng yêu là yeu, là lão, chi, và thang và 27 lá bài trong 9 hàng nhất, nhì, tam, tứ ngũ, lục, thất, bát, cửu, mỗi hàng có 3 chữ vạn, văn, sách. Trên mỗi lá bài có hình cũng như tên quân bài viết theo chữ Nho, chữ bên trái và hàng bên phải.

bộ bài Tổ Tôm
Một câu để giúp nhận ra chữ là ” vạn vuông, văn chéo, sách loằng ngoằng ” .
Những lá bài được vẽ với khoanh đỏ ( hàng yêu, bát vạn, bát sách, cửu vạn, cửu sách ) được gọi là bài đỏ, những lá còn lại gọi là bài đen .
Chắn chỉ dùng 100 lá bài trong bộ bài Tổ Tôm, gồm những lá bài chi và những lá bài trong 8 hàng từ nhì đến cửu .
Chắn và Cạ
Mục đích chơi bài là nhóm những lá bài mình có thành chắn và cạ. Một chắn gồm có 2 lá bài giống nhau, ví dụ như 2 lá tam vạn. Một cạ gồm có 2 lá bài khác nhau nhưng cùng hàng, ví dụ như thất vạn và thất sách .
Cách đánh Chắn
Trong một ván bài, mỗi người khởi đầu được chia 19 lá bài, ngoại trừ người đi đầu có 20 lá. Ván bài khởi đầu với người có 20 lá đánh đi một lá rác vào tụ bài bên phải của mình, gọi là cửa chì. Người dưới tay hoàn toàn có thể ( 1 ) ăn lá bài trong cửa chì của người trên tay và đánh một lá bài khác vào cửa chì của mình, hay ( 2 ) bốc một lá bài trong tụ vào cửa chì của mình, ăn lá bài này, và đánh lại một lá bài khác vào cửa chì của mình, hay ( 3 ) bốc một lá bài trong tụ vào cửa chì của mình nhưng không ăn. Ván bài tiếp nối theo thứ tự ngoại trừ khi có người chíu, hay có người tròn bài ù và kết thúc ván bài .
Để ăn một lá bài, người chơi cần hạ trên tay xuống một lá bài để tạo với lá bài mình muốn ăn một chắn hay cạ. Việc ăn bài và đánh bài đi là để giảm đi những lá bài rác không nằm trong chắn hay cạ .

Người chơi theo thứ tự ăn và đánh bài ngoại trừ trường hợp có chíu hay có người dành bài mới bột ra để ù.

Giới hạn về cách ăn bài và đánh rác

Việc ăn bài và đánh rác cần phải tuân thủ theo những điều kiện sau.

 1. Ưu tiên ăn chắn: Khi ăn 1 lá bài và trên tay có lá bài đó, phải ăn lá bài vào chắn.
 2. Cấm đánh chắn: Nếu trên tay có 1 chắn, không được đánh đi cả 2 lá của chắn trong ván.
 3. Luật bỏ ăn chắn: Nếu ăn hay bỏ không ăn một lá bài nào, sau này đều không được đánh lá bài đó làm rác. Nếu đã đánh đi một lá bài nào, sau này không được ăn lá bài đó lại.
 4. Ăn chọn cạ: Nếu trên tay đang có cạ trong một hàng nào đó, không được ăn cạ trong cùng hàng.
 5. Ăn và đánh cạ: Nếu đã ăn cạ rồi, không được đánh 2 lá bài của một cạ trên tay làm rác. Nếu đã đánh đi cả 2 lá bài của một cạ trên tay làm rác, sau này không được ăn cạ và chỉ được ăn chắn.
 6. Cấm ăn cạ chuyển chờ: Khi còn 1 con rác chỉ được ăn chắn, không được ăn cạ.

Điều kiện chíu
Nếu trên tay một người có 3 lá bài giống nhau ( ví dụ như 3 lá cửu vạn ) và một lá bài còn lại được bốc trong tụ lên hay đánh rác ra, người có 3 lá bài đó hoàn toàn có thể chíu để ăn thành một bộ 4 lá bài. Trong trường hợp Q. chơi hiện tại không phải là của người chíu, người chíu bài cần đánh ra lại một con rác ( gọi là trả cửa ) cho người đang có Q. để sửa chữa thay thế cho lá bài bị ăn để ván bài hoàn toàn có thể liên tục thông thường. Nếu Q. chơi hiện tại là của người chíu, người chíu bài đánh rác vào cửa chì của mình như khi ăn bài thường .
Điều kiện ù
Khi lá bài trong tụ được lật lên, nếu lá bài này cùng với 19 lá bài của một người chơi hợp thành 10 cặp chắn hay cạ, trong đó có 6 chắn trở lên, người chơi đó ù và thắng ván bài. Một ngoại lệ là để ù khi lá bài bốc lên là lá chi, người chơi cần tạo đúng 6 chắn và 4 cạ để ù. Một ngoại lệ khác là nếu sau khi chíu nhưng trước khi đánh rác đi, người chíu có đủ 10 cặp chắn hay cạ, trong đó có 6 chắn trở lên ( hay đúng 6 chắn nếu chíu lá bài chi ), người chíu đó ù và thắng ván bài .
Cách tính điểm

Số tiền thắng sau khi ù tùy thuộc vào bài của người ù. Sau đây là những cước bài dùng cho tính điểm, cũng như giá trị điểmdịch của nó:

 1. Ù thông: ù ván trước và ván này ù tiếp: 3 điểm 1 dịch
 2. Ù chì: lá bài ù là lá bài mình bốc lên: 3 điểm 1 dịch
 3. Thiên ù: người đi đầu tiên bốc lên 20 lá bài với đủ chắn và cạ: 3 điểm 1 dịch
 4. Tôm: bài ù có tam vạn, tam sách, và thất văn: 4 điểm 1 dịch
 5. Lèo: bài ù có bát sách, cửu vạn, và lá bài chi: 5 điểm 2 dịch
 6. Bạch thủ: ù với đúng 6 chắn, và khi đợi ù, chỉ đợi được đúng một quân để ù (còn gọi là ù hẹp và không ù với 3 đầu): 4 điểm 1 dịch
 7. Bạch thủ ù chi: ù bạch thủ với lá bài chi: 6 điểm 3 dịch
 8. Thiên khai: khi bài bốc lên có 4 lá giống nhau: 5 điểm 2 dịch
 9. Chíu: bài bốc lên có 3 lá giống nhau và ăn được thêm lá còn lại: 5 điểm 2 dịch
 10. Bòn: ăn được 2 chắn tạo thành 4 lá giống nhau: 5 điểm 2 dịch
 11. Bạch định: bài ù với 20 lá bài đen: 7 điểm 4 dịch
 12. Tám đỏ: bài ù với 8 lá bài đỏ, 12 lá bài đen: 8 điểm 5 dịch
 13. Kính tứ chi: bài ù với 4 cây chi và 16 cây đen: 12 điểm 9 dịch
 14. Thập thành: bài ù với 10 chắn: 12 điểm 9 dịch

Nếu ván bài ù có Thập thành, điểm thắng là tổng số điểm của các cước. Nếu bài ù không có cước nào (ù xuông) hay chỉ có cước 3 điểm như thông, chì, thiên ù, điểm thắng là tổng số dịch có được cộng thêm 2. Trong tất cả những trường hợp còn lại, điểm thắng là tổng các dịch còn lại cộng thêm 3.

Ngoài điểm tính ở trên, 4 cước khó gò bạch định, tám đỏ, kính tứ chi, thập thành, cũng như cước bạch thủ nếu ù ở cửa chì còn được thắng thêm điểm gà, 5 điểm cho mỗi cước này.

Chơi Chắn tại Vinagames
Bạn hoàn toàn có thể nhấn vào ghế trống để ngồi vào chơi. Nhấn vào ” Deal ! ” để khởi đầu chơi .
Khi bạn có 20 lá bài ( sau khi ăn bài hay chíu ), bạn hoàn toàn có thể chọn 1 lá bài và nhấn vào nút ” Discard ” để đánh lá bài đó đi. Khi đến phiên bạn, bạn hoàn toàn có thể nhấn vào nút ” Hit ” để bốc một lá bài mới trong tụ. Để ăn bài, bạn hoàn toàn có thể nhấn vào ” Meld Chan ” hay ” Meld Ca “. Trong trường hợp bạn ăn thêm cạ nhưng hạ chắn xuống, nút bấm sẽ là ” Meld Ca * “. Sau khi bốc bài trong nọc, bạn hoàn toàn có thể nhấn vào ” Pass ” để cho chuyển Q. chơi cho người dưới tay .
Những ràng buộc về ăn bài và đánh rác được tự động hóa kiểm tra. Việc bắt báo, tìm lỗi về ăn bài và đánh rác, cũng như phạt về ăn bài và đánh rác sai không xãy ra .
Khi chơi, nếu bạn bốc một lá rác nhưng không đánh đi được, hay không ăn được một lá bài bạn muốn ăn, việc ăn và đánh rác là bị hạn chế bởi luật ăn bài và đánh rác của Chắn .
Server luôn cho bạn biết bạn hiện đang có bao nhiêu chắn và cạ trong bài của bạn. Khi chơi, bạn hoàn toàn có thể nhấn vào nút ” Find Trash ” để tìm toàn bộ những lá bài rác bạn có. Những lá bài này gồm có những lá bài bạn hoàn toàn có thể và không hề đánh được .
Khi bạn cần đánh rác, ” Quick Select ” sẽ chọn cho bạn 1 lá bài rác bạn hoàn toàn có thể đánh được, và khi bạn đang cần ăn bài, ” Quick Select ” sẽ cho bạn biết những lá bài bạn đang có trong cùng hàng với lá bài bạn muốn ăn. Nếu bạn có 1 số ít lẽ những lá bài cùng hàng, ăn sẽ làm cho bạn bớt rác. Nếu số lượng những lá bài cùng hàng là chẳn, bạn chỉ nên ăn khi cần có thêm chắn .

Lưu ý về chíu bài tại Vinagames

Để ván bài được nhanh và tránh việc chờ đón chíu sau khi mỗi cây bài được đánh rác hay lật ra, việc chíu bài khi bạn không có Q. chơi được làm tự động hóa. Server bắt buộc chíu trong phần đông trường hợp và bỏ chíu trong một vài trường hợp không thuận tiện cho người chơi .
Một cách đơn cử, khi bạn còn 3 con rác trở lên, server luôn chíu bài để bạn thêm cước và hoàn toàn có thể đánh rác đị Khi bạn đang đợi ù, server chỉ chíu bài cho bạn khi việc chíu bài dẫn đến việc bạn đợi một ù khác cao điểm hơn sau khi trả chíu .
Khi bạn có Q. và bài bạn hoàn toàn có thể chíu được, việc chíu bài là tùy thuộc vào đo lường và thống kê của bạn .

Source: thabet
Category: Game bài