Chơi game cực vui trên Cốc Cốc

Cảm ơn bạn đã chọn trình duyệt Cốc Cốc. Từng được biết đến với tên gọi “Cờ Rôm+”, trình duyệt Cốc Cốc là sản phẩm của Công ty TNHH Cốc Cốc, được xây dựng tại Việt Nam dựa trên nền tảng mã nguồn mở Chromium (Trình duyệt web Cốc Cốc sau đây được gọi tắt là “Cốc Cốc”). Cốc Cốc cung cấp cho bạn các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”) với điều kiện bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản Sử dụng”)

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng lao lý những lao lý ràng buộc bạn khi sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của Cốc Cốc. Thuật ngữ ” Bạn ” và / hoặc ” Người sử dụng ” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của Cốc Cốc. Vui lòng nghiên cứu và điều tra kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này .
Bằng việc tải ứng dụng và sử dụng Thương Mại Dịch Vụ của chúng tôi, Bạn chấp thuận đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý chấp thuận bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm hết ngay lập tức việc sử dụng Thương Mại Dịch Vụ của Cốc Cốc .

Bạn xác nhận và đồng ý rằng giữa Bạn và Cốc Cốc không có bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản Sử dụng này hoặc do việc Bạn sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc. Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của Cốc Cốc tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website và Dịch Vụ Thương Mại của Cốc Cốc được phân phối dựa trên nguyên tắc không bh, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kể sự bảo vệ bằng bất kỳ hình thức nào dù được bộc lộ hoặc ý niệm như vậy. Cốc Cốc không bảo vệ rằng Dịch Vụ Thương Mại của chúng tôi sẽ phân phối những nhu yếu của Bạn hoặc bảo vệ rằng sự quản lý và vận hành những ứng dụng hoặc Thương Mại Dịch Vụ của Cốc Cốc sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi .

Cốc Cốc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý Dịch vụ của Cốc Cốc với tất cả sự rủi ro.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cốc Cốc giữ quyền biến hóa và / hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kể lao lý nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời gian. Những sự đổi khác và / hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành ngay khi đăng lên một trong những website sau : Corom. vn, Corom. com.vn, Coccoc. com. Nếu Bạn liên tục sử dụng Thương Mại Dịch Vụ của Cốc Cốc sau khi những biến hóa và / hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã gật đầu và chấp thuận đồng ý với những biến hóa và / hoặc sửa đổi đó .

4. HÀNH VI BỊ CẤM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn phải sử dụng Thương Mại Dịch Vụ của Cốc Cốc tương thích với pháp luật hiện hành của pháp lý Nước Ta. Cốc Cốc không bỏ lỡ hoặc được cho phép bất kể hành vi phạm pháp hoặc bị cấm tương quan đến Thương Mại Dịch Vụ của Cốc Cốc. Dưới đây là 1 số ít hành vi phạm pháp hoặc bị cấm khi Bạn sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của Cốc Cốc. Chúng tôi giữ quyền tìm hiểu và triển khai những giải pháp pháp lý thiết yếu so với bất kể người nào, theo quyền quyết định hành động của Cốc Cốc, vi phạm lao lý này, gồm có nhưng không số lượng giới hạn việc thông tin tới những Cơ quan Quản lý Nhà nước .

4.1. Bạn không được phép thực hiện các hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:

 • Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn, kỳ thị giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật;
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó;
 • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
 • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi trái pháp luật về công nghệ thông tin.

4.2. Các hành vi sau đây bị coi là lạm dụng Cốc Cốc và bị nghiêm cấm:

 • Thông báo về trình duyệt Cốc Cốc dưới tên gọi Chrome hoặc bất kỳ tên gọi nào khác không liên quan đến tên thật của Cốc Cốc;
 • Thanh toán cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trong một chương trình hợp tác các khoản doanh thu quảng cáo có được từ các lần nhấp chuột (clicks) của người sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, nhưng không cho phép Cốc Cốc tham gia vào chương trình hợp tác đó;
 • Khóa trình duyệt Cốc Cốc hoặc thông báo sai sự thật rằng trình duyệt Cốc Cốc không được hỗ trợ;
 • Ngăn chăn việc tải trình duyệt Cốc Cốc.

Bất kỳ người ( hoặc công ty ) nào thực thi một trong những hành vi được nêu tại mục 4.2 thì trong vòng 10 ngày thao tác sau mỗi tháng, sẽ phải thanh toán giao dịch cho Cốc Cốc một phần giá trị lệch giá quảng cáo nhận được từ những lần nhấp chuột ( clicks ) của người sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, với mức tương tự là 1000 VNĐ ( một nghìn đồng Việt nam ) / 01 click. Nếu người ( hoặc công ty ) đó vi phạm thời hạn giao dịch thanh toán nêu trên, sẽ phải chịu phạt 1 % giá trị cho mỗi ngày thanh toán giao dịch chậm .

5. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc, Bạn bị ràng buộc chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

 1. Cốc Cốc cấp cho bạn sử dụng miễn phí, không tính phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm trình duyệt web Cốc Cốc và Dịch vụ. Bạn không được và không cho phép bất kỳ ai khác sao chép, tạo sản phẩm phái sinh, hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của phần mềm trình duyệt web Cốc Cốc.
 2. Phần mềm trình duyệt web Cốc Cốc mà bạn sử dụng có thể được tự động tải xuống và cài đặt thường xuyên các bản cập nhật để sửa chữa, cải tiến, nâng cao và phát triển tốt hơn các Dịch vụ của Cốc Cốc. Trong quá trình cập nhật, trình duyệt Cốc Cốc có thể phân phối các bản cập nhật theo cơ chế peer to peer. Bạn chấp thuận và cho phép Cốc Cốc sử dụng cơ chế cập nhật trình duyệt web như vậy trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 3. Bạn đồng ý và công nhận rằng các Nội dung thuộc trách nhiệm cá nhân của người chủ sở hữu Nội dung đó. Cốc Cốc được quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm duyệt, sàng lọc, từ chối, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên các Dịch vụ của Cốc Cốc. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc mặc dù khi cung cấp Dịch vụ, Cốc Cốc vẫn sử dụng các công cụ để sàng lọc thông tin có nội dung không phù hợp, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Bạn đồng ý rằng Bạn phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình và cho bất kỳ Nội dung nào mà Bạn có được, tạo ra, trưng bày hoặc truyền tải khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các hậu quả nếu có xuất phát từ hành vi sử dụng và Nội dung của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, hợp lệ, và phù hợp với các quy định của Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Cốc Cốc cũng như các hướng dẫn hay chính sách khác mà chúng tôi áp dụng.
 5. Bạn đồng ý rằng Cốc Cốc sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nội dung nào của Bạn bị xóa hoặc không lưu trữ được trong quá trình chúng tôi duy trì và cung cấp các Dịch vụ.
 6. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không kinh doanh, khai thác, sản xuất lại, sao chép, sử dụng các Dịch vụ của Cốc Cốc vì mục đích thương mại trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cốc Cốc.
 7. Bạn công nhận rằng Cốc Cốc cung cấp một số Dịch vụ có nội dung quảng cáo và trưng bày các quảng cáo và khuyến mãi. Bạn đồng ý rằng Cốc Cốc có thể đặt thông tin quảng cáo và khuyến mãi như vậy tại các Dịch vụ và Cốc Cốc sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất và mất mát mà Bạn phải gánh chịu do sự xuất hiện của các dịch vụ quảng cáo và khuyến mãi hoặc Bạn thường xuyên phải nhận được các thông tin quảng cáo và khuyến mãi như vậy khi sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc.
 8. Bạn công nhận rằng Cốc Cốc có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của các websites khác và Bạn đồng ý rằng Cốc Cốc không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm mà Bạn có được hay biết được từ các websites đó. Đồng thời Bạn cũng xác nhận rằng Cốc Cốc sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Bạn phải gánh chịu có nguyên nhân từ hoặc do việc Bạn sử dụng Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm từ các website như vậy.
 9. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ của Cốc Cốc hoặc các dịch vụ và mạng lưới liên kết với các Dịch vụ của Cốc Cốc.
 10. Bạn đồng ý rằng Cốc Cốc, với toàn quyền quyết định của mình, có thể dừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn nếu Cốc Cốc tin rằng Bạn đã vi phạm hoặc thực hiện không đúng các điều kiện sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc.
 11. Bạn đồng ý và công nhận rằng Cốc Cốc có toàn quyền quyết định và vào bất kỳ thời điểm nào chấm dứt việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ, có thể hoặc không cần thông báo. Đồng thời, Bạn đồng ý rằng Cốc Cốc không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào do việc Bạn bị chấm dứt sử dụng Dịch vụ.
 12. Bạn đồng ý rằng, Cốc Cốc có quyền quét dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ công cộng nào mà bạn truy cập thông qua trình duyệt và sử dụng các nội dung mang tính công khai của nó vào mục đích nâng cao chất lượng duyệt web của bạn, cũng như chất lượng của các dịch vụ mà bạn đang sử dụng với Cốc Cốc.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và chấp thuận đồng ý rằng Cốc Cốc chỉ sẵn sàng chuẩn bị phân phối những Thương Mại Dịch Vụ nếu Bạn đồng ý chấp thuận số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi so với Bạn và những bên thứ ba. Bạn chấp thuận đồng ý rằng Bạn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường duy nhất và hàng loạt so với bất kể khiếu nại, tố cáo nào tới Cốc Cốc tương quan đến bất kể sự vi phạm lao lý sử dụng nào do việc Bạn ngừng sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của Cốc Cốc .
Bạn đồng ý chấp thuận bảo vệ, bồi thường và giữ cho Cốc Cốc và những công ty link của Cốc Cốc không bị tổn hại bởi bất kể khiếu nại, khiếu kiện, ngân sách, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án nhân dân và phí tổn nào, gồm có nhưng không số lượng giới hạn phí luật sư, tương quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bất kể sự sử dụng của Bạn so với những Thương Mại Dịch Vụ, hoặc bất kể người nào khác sử dụng Dịch Vụ Thương Mại trải qua Bạn hoặc sử dụng máy tính của Bạn. Cốc Cốc giữ quyền, bằng ngân sách của mình, đảm nhiệm trọn vẹn việc bảo vệ và trấn áp ( nhưng không có nghĩa vụ và trách nhiệm ) so với bất kể yếu tố nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn .

7. BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Để hiểu rõ chính sách bảo mật thông tin thông tin người dùng, xin vui vẻ tìm hiểu thêm Chính sách bảo mật thông tin của Cốc Cốc tại website của chúng tôi. Chính sách này sẽ cung ứng cho những bạn chính sách thu tập, giải quyết và xử lý và bảo vệ thông tin người dùng. Khi bạn thiết lập và sử dụng trình duyệt này, bạn đã chấp thuận đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật thông tin của Cốc Cốc .

8. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

8.1. Dịch vụ của Cốc Cốc và tất cả các phần mềm cần thiết, yếu tố cấu thành của Dịch vụ, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của Cốc Cốc, và tất cả các phần mềm cần thiết, yếu tố cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do Cốc Cốc sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho Cốc Cốc. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của Cốc Cốc vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của Cốc Cốc, hoặc việc sử dụng của Bạn không gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của Cốc Cốc.
Sự biên tập (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, và tập hợp) của tất cả Sở hữu Trí tuệ của Dịch vụ là tài sản độc quyền của Cốc Cốc và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về bản quyền. Sở hữu trí tuệ của Dịch vụ và các dịch vụ khác mà Cốc Cốc sở hữu, vận hành, kiểm soát, hoặc được cấp phép không được sao chụp, sản xuất lại, tái bản, tải lên, đăng lên, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hoặc sửa đổi quyền sở hữu trí tuệ của Cốc Cốc dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ website hoặc môi trường được kết nối máy vi tính nào, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là vi phạm bản quyền và các quyền tài sản khác của Cốc Cốc và bị nghiêm cấm.

8.2. Theo Điều khoản này, Cốc Cốc tôn trọng và không tước đoạt quyền chiếm hữu hoặc những quyền khác của bạn so với những Nội dung bạn gửi, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên trình duyệt của chúng tôi. Bạn chấp thuận đồng ý chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ và thi hành những quyền đó, và Cốc Cốc không có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc làm đó nhân danh bạn trừ khi giữa bạn và Cốc Cốc có thỏa thuận hợp tác riêng bằng văn bản về yếu tố này .
8.3. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và nhu yếu Người sử dụng của Cốc Cốc cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kể yếu tố cấu thành nào gây tác động ảnh hưởng đến bản quyền, tên thương hiệu, bí hiểm thương mại hoặc quyền gia tài khác của bất kể tổ chức triển khai hoặc cá thể nào. Chúng tôi có quyền chấm hết đường truy vấn vào Dịch Vụ Thương Mại của Cốc Cốc hoặc bất kể dịch vụ nào do Cốc Cốc cung ứng so với người bị hoài nghi xâm phạm .

9. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

9.1. Luật điều chỉnh
Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng này.

9.2. Chấm dứt
Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi Cốc Cốc theo các trường hợp sau đây:

 1. Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng Dịch vụ của Cốc Cốc nữa.
 2. Chấm dứt bởi Cốc Cốc: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà Cốc Cốc không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của Cốc Cốc, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu Cốc Cốc chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Khi chấm hết Điều khoản Sử dụng này, Bạn phải hủy bỏ toàn bộ thông tin, tư liệu nhận được từ Cốc Cốc và những website của Cốc Cốc, cũng như toàn bộ bản sao của thông tin, tư liệu đó, dù được lập bởi theo những lao lý của Điều khoản Sử dụng này hoặc của những lao lý khác .
9.3. Liên hệ
Nếu Bạn có bất kể câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động giải trí của website Coccoc. com, hoặc sự liên kết của Bạn với Cốc Cốc, vui mừng liên hệ với chúng tôi qua email : [email protected]. Tất cả những yếu tố hoặc xích míc sẽ được xử lý nhanh gọn và hài hòa và hợp lý.

Source: thabet
Category: Game