Hướng dẫn cách đổi vật phẩm đồ thú trong game võ lâm chi mộng Trung Quốc

Hướng dẫn cách đổi vật phẩm đồ thú trong game võ lâm chi mộng Trung Quốc

  • * Hướng dẫn sử dụng 双飞翼 -> Xong Phi Dực :

 

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc


– Đầu tiên các bạn phải chọn 1 người khác giới tính với nhân vật của mình rồi sau đó tổ đội với người đó. Sau đó nhấn Click sử dụng 双飞翼 -> Xong Phi Dực sẽ xuất hiện 1 con ”Thần Điêu” nó sẽ tự đưa 2 người đi ”Du Sơn Ngoạn Thủy” ^^.

* Lưu ý : Chỉ Khi dùng cho phối ngẫu của mình mới mất 双飞翼 -> Xong Phi Dực còn dùng cho người thứ 3 thì ko mất cái nào nhé ^ ^. Thần Điêu sẽ tự bay và không hề tinh chỉnh và điều khiển trong vài phút. Sau khi đi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tay nghề, cái này chỉ đẹp thôi nhé mn .
P. / s : 双飞翼 -> Xong Phi Dực hoàn toàn có thể nhận được từ Event Halloween

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-1

  • Hướng dẫn sử dụng Toái Hồn Chi Thương ( Thần Binh ) và Đại Bàng Kim Sí [ 碎魂之殇 ( 神兵 ) và 大鹏金翅 ] :

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-2

* 大鹏金翅 -> Đại Bàng Kim Sí:
– Sau khi nạp thẻ đổi 九曲黄河阵图 -> Cửu Khúc Hoàng Hà Trận Đồ ở Tab 4 Event rồi Click sử dụng sẽ mở 九曲黄河阵-> Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, sau khi mở trận pháp này có thể sử dụng 大鹏金翅 -> Đại Bàng Kim Sí bằng cách Click vào nó.

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-4

* 碎魂之殇(神兵)-> Toái Hồn Chi Thương (Thần Binh):
– Sau khi nạp thẻ đổi 八阵秘籍 -> Bát Trận Bí Tịch ở Tab 4 Event rồi Click sử dụng sẽ mở 八阵图 -> Bát Trận Đồ, sau khi mở trận pháp này có thể sử dụng 碎魂之殇(神兵)-> Toái Hồn Chi Thương (Thần Binh) bằng cách Click vào nó.

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-5

 

* Lưu ý: Phải nạp thẻ mở trận pháp 九曲黄河阵-> Cửu Khúc Hoàng Hà Trận & 八阵图 -> Bát Trận Đồ mới có thể sử dụng Toái Hồn Chi Thương (Thần Binh) & Đại Bàng Kim Sí [碎魂之殇(神兵)& 大鹏金翅]
P/s: Toái Hồn Chi Thương (Thần Binh) & Đại Bàng Kim Sí [碎魂之殇(神兵)& 大鹏金翅] có thể nhận đc từ Event Halloween

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-6

  • Hướng dẫn đổi BaBy :

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-7


  • – B1 : Sau khi nạp thẻ đổi ‘ ‘ Chưởng Môn Lệnh ‘ ‘ tại Tab 4 Event sau đó Click sử dụng để mở Tab Môn Đồ

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-8

– B2: Vào Tab 8 đặt tên cho Bang Phái của mình rồi Ckick mở phái.

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-9

– B3: Chọn Thú để chuyển đổi sang BaBy rồi đặt tên sau đó nhấn xác nhận để đổi.

Huong-dan-cach-doi-vat-pham-do-thu-trong-game-vo-lam-chi-mong-Trung-Quoc-10

– B4: Sau khi đổi Click chuột phải để chuyển qua BaBy
* Lưu Ý: 
– Phải nạp thẻ đổi ”Chưởng Môn Lệnh” để mở Tab 8 ở nhân vật mới đổi đc BaBy
– Chỉ Huyết Ma Thú Lv 200 mới đổi đc BaBy
– Để đổi BaBy Huyết Ma Thú phải tháo hết trang bị đang sử dụng cho nó.
– Sau khi đổi BaBy sẽ mất Huyết Ma Thú Lv 200
– Để Chiến BaBy phải bỏ chiến mỹ nhân & thú chiến sau đó vào tab BaBy nhấn ô cuối cùng bên phải (ô thứ 3) để chiến BaBy
– Khi BaBy chết để hồi sinh nhấn biểu tượng trên đầu bình chân khí
– Để Chuyển đồ qua cho BaBy phải bỏ vào thủ khố rồi Click chuột phải chuyển qua BaBy rồi vào khố lấy ra.
– Để BaBy Lên Lv phải đi Train quái, có thể đi Boss Bang cho nhanh.

Source: thabet
Category: Game