Già Thiên Ký – Tìm hiểu Thiên Thư

Già Thiên Ký – Để tăng cấp lĩnh ngộ kỹ năng và kiến thức Chiến Kỹ cần sách chiến kỹ, người chơi cần khiêu chiến Hồng Mộng Thánh Cảnh .

Thiên Cương

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 0

-Cần điểm Tu Vi để Lĩnh Ngộ
-Lĩnh ngộ giúp tăng thêm các thuộc tính cơ bản cho nhân vật vĩnh viễn

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 1

Làm thế nào để kiếm được điểm Tu Vi ?

-Thưởng độ sôi nổi mỗi ngày
-Phó bản: Ảo minh giới
-Hoạt động: Hộ tống, Cửu u thám hiểm, Tìm thất tiên nữ
-Nhiệm vụ: Trảm yêu, Phong ma

Chiến Kỹ

Kỹ năng phụ sử dụng bằng Nộ Khí, gồm 3 kỹ năng và kiến thức

-Sát thương
-Khống chế
-Hỗ trợ

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 2

Để tăng cấp lĩnh ngộ kỹ năng và kiến thức Chiến Kỹ cần sách chiến kỹ, người chơi cần khiêu chiến Hồng Mộng Thánh Cảnh. Ngoài ra cần thỏa điều kiện kèm theo Thiên Cương tương thích mới hoàn toàn có thể lĩnh ngộ kiến thức và kỹ năng .

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 3

Bí Phù

-Kích hoạt xong nhận buft thuộc tính
-Cần điểm Tu Luyện hoặc KNB để tăng cấp

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 4

Để kích hoạt bí thuật mới cần thỏa điều kiện kèm theo Thiên Cương .
Khi tổng thể Bí Thuật kỹ năng và kiến thức đều đạt một cấp nhất định mạng lưới hệ thống đưa ra sẽ nhận thêm buft hứng ứng

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 5

Luân Hải

Tu Luyện để tăng thuộc tính nhân vật
Sử dụng điểm Tu Luyện

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 6

Quy tắc tu luyện

Tốn điểm Tu Vi nhân exp Khí Hoàn, bạo kích nhận x3
Khi exp Khí Hoàn đạt exp cần cấp hiện tại cấp Khí Hoàn + 1 và nhận được buft thuộc tính cấp này

Cứ 20 cấp có thể tăng 1 cảnh giới Khí Hoàn, nhận thêm buft thuộc tính Nội/Ngoại Hồn Hải

Nội Hồn Hải

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 7

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 8

Quy tắc dung hợp

-Sau khi dung hợp, linh châu phụ mất, linh châu chính giữ lại
-Dung hợp xong có tỉ lệ nhất định làm mới thuộc tính giám định linh châu chính
-Phẩm chất linh châu càng cao tỉ lệ làm mới thành công càng cao

Ngoại Hồn Hải

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 9

Quy tắc tu luyện linh châu

Thông qua tốn Linh Tinh tương ứng nhận exp Linh Châu nhận exp Linh Châu, bạo kích nhận x3 exp
Cấp Linh Châu càng cao nhận buft thuộc tính càng cao
3 viên Linh Châu đều tăng 10 cấp hoàn toàn có thể nâng cao cảnh giới 1 Linh Châu, nhận được thêm buft thuộc tính

Chân Nguyên

-Sử dụng điểm Tu Vi, tăng thuộc tính nhân vật
-Chân Nguyên được chia làm 2 hướng

Chân Nguyên Tỏa

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 10

Quy tắc chân nguyên

– Tốn Tu Vi để kích hoạt
Kéo thả bộ phận đã kích hoạt thực thi bổ trợ khu vực Chân Nguyên Tỏa và nhận buft thuộc tính khu vực tương ứng
Khỉ bổ trợ hàng loạt khu vực Chân Nguyên Tỏa sẽ học được kỹ năng và kiến thức của Chân Nguyên Tỏa phong ấn đó và thỏa điều kiện kèm theo để học Chân Nguyên Tỏa tiếp theo

Chân Nguyên Đan

Già Thiên Ký - Tìm hiểu Thiên Thư 11

Quy tắc chân nguyên 

-Dùng Ngưng Nguyên Ngọc ngưng tụ Chân Nguyên, nâng cao cấp Nguyên Đan
-Khi ngưng tụ chân nguyên, có xác suất bạo kích nhận x3 exp

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử những tựa game như Moba, game Sinh Tồn … để tìm hiểu và khám phá về chúng. Mình khá trang nghiêm trong việc làm nhưng cũng thích sụ vui tươi . Facebook

Source: thabet
Category: Game