Thăm mộ “nghĩa phụ” Điêu Thuyền, người bày mưu để Lã Bố giết chết Đổng Trác

Xuất thân danh giá và đường làm quan đầy sóng gió

Vương Doãn tên tự là Tử Sư, người thuộc Thái Nguyên, Tinh Châu vào thời Đông Hán. Gia đình ông vốn là dòng họ có tri thức, nhiều đời làm quan triều Hán. Bản thân Vương Doãn cũng rất tự hào và quyết tâm học tập thành tài để làm trung thần nhà Hán. Tuy nhiên, thời gian ông làm quan cũng là lúc Hán triều khởi đầu suy sụp .Khi chưa đầy 19 tuổi ông đã làm quan, giữ chức nhỏ trong Q. Tinh Châu rồi sau này được thăng làm Thị Ngự Sử .

Năm 184, cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ (là một cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại nhà Hán). Vương Doãn được Hán Linh Đế phong làm Thứ sử Dự châu, cùng Hoàng Phủ Tung tham gia trấn áp Khăn Vàng. Không lâu sau, ông và Hoàng Phủ Tung dẹp được quân nổi loạn.

 Thăm mộ nghĩa phụ Điêu Thuyền, người bày mưu để Lã Bố giết chết Đổng Trác - Ảnh 1.Tranh minh họa Vương Doãn ( Ảnh : Wikipedia )

Theo sách Tổng tập lược truyện những Tể tướng trong lịch sử dân tộc Trung Quốc, tập 1 của tác giả Chu Thiệu Hầu thì Vương Doãn vào làm quan trong triều, nhưng bị đố kỵ nên trong vòng 10 ngày từng bị bắt tới 2 lần. Nhờ có một đại thần là Trần Thiếp Lạc trong triều giúp sức, ông trốn thoát ra ngoài .Sau này khi tướng quân Hà Tiến vào kinh sở hữu quyền lực tối cao thì cũng đã mời Vương Doãn cùng dự triều chính để bàn mưu kế và thuyết phục vua Hán Thiếu Đế phong ông làm Tư đồ. Sau này, Hà Tiến bị hoạn quan sát hạt. Thái thú HĐ Hà Đông là Đổng Trác tiến quân vào kinh thành Lạc Dương, khống chế triều đình, lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp làm vua .Đổng Trác chuyên quyền, bức ép nhà vua, rình rập đe dọa những đại thần, ai cũng bất phục và căm tức. Theo tác phẩm Kể chuyện Tần Hán của những tác giả Lê Đông Phương và Vương Tử Kim thì dù có quan hệ cha nuôi với con nuôi cũng như chủ tớ với thuộc hạ nhưng xích míc giữa Đổng Trác và nghĩa tử là dũng tướng Lã Bố phát sinh .Đổng Trác nóng nảy, từng phi kích định giết Lã Bố khi không vừa lòng khiến Lã Bố oán hận. Ngoài ra, Lã Bố còn lén lút quan hệ tình ái với người hầu gái của Đổng Trác và rất lo ngại bị phát hiện . Thăm mộ nghĩa phụ Điêu Thuyền, người bày mưu để Lã Bố giết chết Đổng Trác - Ảnh 2.Trong chính sử thì Lã Bố giết Đổng Trách vì sợ hãi bị phát hiện mình có quan hệ bất chính với một người hầu gái của ông .

Lã Bố là người đồng hương Tinh châu với Vương Doãn và được Vương Doãn quý mến. Vương Doãn thuyết phục Lã Bố ra tay giết Đổng Trác và ông cũng là lập mưu. Tháng 4 âm lịch năm 192, Đổng Trác vào cung yết kiến vua Hiến Đế. Lã Bố và thuộc tướng Lý Túc phục võ sĩ ở cửa Bắc Dịch chờ đón, khi Đổng Trác đi vào bèn đâm chết Đổng Trác .Thời Đổng Trác nắm quyền ở triều đình, ông dời đô về Trường An. Sau khi Đổng Trác chết. Hai tướng trước kia từng theo y là Lý Thôi và Quách Dĩ đem quân vây hãm Trường An. Trường An bị quân Lương châu vây hãm .Lã Bố chống cự trong 8 ngày, ở đầu cuối không giữ nổi. Lý Thôi thúc quân tràn vào thành. Lã Bố phải thành bỏ chạy. Vương Doãn không chịu chạy trốn cùng Lã Bố, cùng vua Hiến Đế chạy lên lầu trú. Lý Thôi mang quân tới vây lầu .Lý Thôi bức bách Vương Doãn xuống lầu, bắt giữ rồi mấy hôm sau giết chết ông cùng mấy chục gia quyến. Năm đó Vương Doãn 56 tuổi .

Ngôi mộ đơn sơ của “nghĩa phụ” Điêu Thuyền

 Thăm mộ nghĩa phụ Điêu Thuyền, người bày mưu để Lã Bố giết chết Đổng Trác - Ảnh 3.Bia do chính quyền sở tại địa phương lập và trung tu lần lượt vào những năm 2003 và 2012 ( Ảnh : kknews.cc )

Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng của La Quán Trung, nhân vật Điêu Thuyền được miêu tả là có sắc đẹp “bế nguyệt” (khiến trăng cũng thẹn với sắc đẹp của nàng). Điêu Thuyền là nhân vật hư cấu, người đã khiến Lã Bố phải lòng.

Sau đó Vương Doãn nhận ra điều này, đã dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác, khiến Lã Bố xích míc và giết Đổng Trác. Vì thế khi nhắc đến Vương Doãn người ta thường nghĩ tới đây là ” cha nuôi của Điêu Thuyền ” . Thăm mộ nghĩa phụ Điêu Thuyền, người bày mưu để Lã Bố giết chết Đổng Trác - Ảnh 4.Một bia đã cũ từ thời xưa còn ghi rõ chữ ” Vương Doãn mộ ” ( Ảnh : kknews.cc )

Cảm hứng cho sự kiện này vào tác phẩm của La Quán Trung có lẽ rằng bắt nguồn từ sự kiện lịch sử dân tộc có thật là Lã Bố đã có quan hệ bất chính với một người hầu gái của Đổng Trác và Vương Doãn là người trực tiếp tận dụng điều này để mượn tay dũng tướng trừ khử gian thần . Thăm mộ nghĩa phụ Điêu Thuyền, người bày mưu để Lã Bố giết chết Đổng Trác - Ảnh 5.Toàn cảnh khu mộ chỉ là một gò đất của người từng là đại quan nhà Đông Hán ( Ảnh : kknews.cc )

Ngôi mộ của Vương Doãn lúc bấy giờ nằm ở phía bắc ngoại ô thành phố Hứa Xương thường trực tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khu mộ tương đối đơn sơ và có một tấm bia đá xác nhận của chính quyền sở tại địa phương ,

Tham Khảo: KK.NEWS.CC


Theo Hoàng Lê

HELINO

Source: thabet
Category: Game