TÍNH NĂNG NÂNG CẤP TRANG PHỤC HOÀN TOÀN MỚI

Viết bởi DreamyXin chào những Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn một tính năng hoàn toàn mới: Nâng Cấp Trang Phục

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian từ 25/08 – 25/09/2021

Trong thời hạn trên, người chơi được nâng cấp 1 trang phục bậc thấp lên 1 trang phục bậc cao hơn với điều kiện kèm theo 2 trang phục này của cùng 1 vị tướng .

Mỗi người chơi sẽ nhận được 5 lựa chọn nâng cấp trang phục khác nhau. Người chơi có thể lựa chọn làm mới với giá 3QH (không giới hạn) để thay đổi sang các lựa chọn nâng cấp khác.

Để nâng cấp lên skin bậc cao người chơi cần có những nguyên vật liệu sau :
Skin bậc thấp

Đá nâng cấp

Quân huy

Người chơi nhận đá nâng cấp free tại sự kiện đăng nhập, hoặc mua tại cửa hàng với giá 1QH/Đá. Ngoài ra, có thể trực tiếp sử dụng quân huy để thay thế số lượng đá nâng cấp còn thiếu.

Sau khi triển khai xong nâng cấp, trang phục bậc thấp sẽ biến mất. Trang phục bậc cao sẽ được gửi trực tiếp vào hòm thư, vui vẻ mở hòm thư nhận trang phục bậc cao để hoàn tất quá trinh nâng cấp .

Người chơi có tổng cộng 20 lượt nâng cấp trang phục. Sử dụng hết 20 lượt, người chơi sẽ không thể nâng làm mới hay nâng cấp thêm.

LƯU Ý

Lưu ý về cơ chế: Trong tính năng mới này, chỉ có 1 số lượng giới hạn các trang phục là có thể được nâng cấp. Các trang phục nâng cấp sẽ được đưa ra dựa vào các trang phục bạn đã sở hữu và có tính ngẫu nhiên.

Lưu ý về trang phục: Trang phục bậc cao sẽ là các trang phục được mở bán trong shop, không bao gồm các trang phục hữu hạn / đặc biệt / mới xuất hiện gần đây. Trang phục bậc thấp sẽ bao gồm cả các trang phục hữu hạn, tuy nhiên sẽ có 1 số trang phục chưa được mở bán ngay hiện tại. Các trang phục này sẽ được mở bán trong tương lai.

Lưu ý người chơi: mỗi lần nâng cấp sẽ tự động gửi trang phục về hòm thư, nên bạn hãy nhận hết đồ ở hòm đồ trước khi tham gia sự kiện, sau mỗi lần nhận được trang phục, hoặc cảm thấy hòm thư của mình đã đầy. Hòm thư chỉ có giới hạn 100 thư.

Báo lỗi sự kiện, vui vẻ liên hệ bộ phận CSKH

Source: thabet
Category: Game