Phàm Nhân Tu Tiên [Tới Chap 170] Tiếng Việt – Comics24h

 • Chapter 170 81 lượt đọc 17/12/2021
 • Chapter 169 72 lượt đọc

  17/12/2021

 • Chapter 168 207 lượt đọc 10/12/2021
 • Chapter 167 146 lượt đọc 09/12/2021
 • Chapter 166 197 lượt đọc 03/12/2021
 • Chapter 165 154 lượt đọc 02/12/2021
 • Chapter 164 158 lượt đọc 26/11/2021
 • Chapter 163 155 lượt đọc 26/11/2021
 • Chapter 162 200 lượt đọc 19/11/2021
 • Chapter 161 178 lượt đọc 19/11/2021
 • Chapter 160 210 lượt đọc 12/11/2021
 • Chapter 159 178 lượt đọc 11/11/2021
 • Chapter 158 189 lượt đọc 05/11/2021
 • Chapter 157 161 lượt đọc 04/11/2021
 • Chapter 156 163 lượt đọc 29/10/2021
 • Chapter 155 134 lượt đọc 29/10/2021
 • Chapter 154 164 lượt đọc 23/10/2021
 • Chapter 153 144 lượt đọc 21/10/2021
 • Chapter 152 168 lượt đọc 16/10/2021
 • Chapter 151 149 lượt đọc 16/10/2021
 • Chapter 150 187 lượt đọc 08/10/2021
 • Chapter 149 158 lượt đọc 02/10/2021
 • Chapter 148 168 lượt đọc 01/10/2021
 • Chapter 147 137 lượt đọc 01/10/2021
 • Chapter 146 144 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 145 145 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 144 141 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 143 133 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 142 124 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 141 141 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 140 147 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 139 132 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 138 141 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 137 134 lượt đọc 17/09/2021
 • Chapter 135 454 lượt đọc 14/08/2021
 • Chapter 134 322 lượt đọc 13/08/2021
 • Chapter 133 240 lượt đọc 13/08/2021
 • Chapter 132 440 lượt đọc 30/07/2021
 • Chapter 131 364 lượt đọc 23/07/2021
 • Chapter 130 326 lượt đọc 22/07/2021
 • Chapter 129 577 lượt đọc 16/07/2021
 • Chapter 128 281 lượt đọc 16/07/2021
 • Chapter 127 408 lượt đọc 09/07/2021
 • Chapter 126 320 lượt đọc 09/07/2021
 • Chapter 125 400 lượt đọc 03/07/2021
 • Chapter 124 418 lượt đọc 02/07/2021
 • Chapter 123 373 lượt đọc 26/06/2021
 • Chapter 122 348 lượt đọc 25/06/2021
 • Chapter 121 416 lượt đọc 18/06/2021
 • Chapter 120 399 lượt đọc 17/06/2021
 • Chapter 119 545 lượt đọc 10/06/2021
 • Chapter 118 426 lượt đọc 05/06/2021
 • Chapter 117 481 lượt đọc 04/06/2021
 • Chapter 116 519 lượt đọc 28/05/2021
 • Chapter 115 473 lượt đọc 28/05/2021
 • Chapter 114 471 lượt đọc 21/05/2021
 • Chapter 113 452 lượt đọc 20/05/2021
 • Chapter 112 587 lượt đọc 15/05/2021
 • Chapter 111 615 lượt đọc 14/05/2021
 • Chapter 110 495 lượt đọc 14/05/2021
 • Chapter 109 522 lượt đọc 07/05/2021
 • Chapter 108 566 lượt đọc 01/05/2021
 • Chapter 107 568 lượt đọc 30/04/2021
 • Chapter 106 632 lượt đọc 24/04/2021
 • Chapter 105 615 lượt đọc 23/04/2021
 • Chapter 104 644 lượt đọc 16/04/2021
 • Chapter 103 508 lượt đọc 10/04/2021
 • Chapter 102 489 lượt đọc 08/04/2021
 • Chapter 101 445 lượt đọc 08/04/2021
 • Chapter 100 524 lượt đọc 02/04/2021
 • Chapter 99 456 lượt đọc 27/03/2021
 • Chapter 98 465 lượt đọc 27/03/2021
 • Chapter 97 460 lượt đọc 27/03/2021
 • Chapter 96 531 lượt đọc 20/03/2021
 • Chapter 95 462 lượt đọc 20/03/2021
 • Chapter 94 513 lượt đọc 20/03/2021
 • Chapter 93 576 lượt đọc 07/03/2021
 • Chapter 92 546 lượt đọc 05/03/2021
 • Chapter 91 554 lượt đọc 05/03/2021
 • Chapter 90 508 lượt đọc 26/02/2021
 • Chapter 89 489 lượt đọc 26/02/2021
 • Chapter 88 485 lượt đọc 26/02/2021
 • Chapter 87 490 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 86 555 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 85 559 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 84

  556 lượt đọc

  17/02/2021

 • Chapter 83 557 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 82 599 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 81 500 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 80 567 lượt đọc 17/02/2021
 • Chapter 79 528 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 78 498 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 77 490 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 76 478 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 75 482 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 74 473 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 73 475 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 72 468 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 71 473 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 70 479 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 69 456 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 68 496 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 67 485 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 66 484 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 65 473 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 64 500 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 63 462 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 62 487 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 61 485 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 60 517 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 59 506 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 58 491 lượt đọc 21/01/2021
 • Chapter 57 632 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 56 519 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 55 508 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 54 515 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 53 522 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 52 547 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 51 532 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 50 576 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 49 496 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 48 515 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 47 533 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 46 515 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 45 535 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 44 570 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 43 541 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 42 562 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 41 532 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 40 538 lượt đọc 04/01/2021
 • Chapter 39 531 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 38 533 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 37 499 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 36 528 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 35 534 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 34 494 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 33 521 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 32 527 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 31 521 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 30 557 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 29 528 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 28 538 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 27 554 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 26 578 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 25 621 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 24 606 lượt đọc 01/01/2021
 • Chapter 23 623 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 22 628 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 21 629 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 20 633 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 19 624 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 18 632 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 17 604 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 16 608 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 15 643 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 14 628 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 13 665 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 12 653 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 11 644 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 10 685 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 9 650 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 8 676 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 7 722 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 6 700 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 5 702 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 4 772 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 3 872 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 2 1003 lượt đọc 27/12/2020
 • Chapter 1

  2013 lượt đọc

  27/12/2020

 • Chapter 0 2274 lượt đọc 27/12/2020

Source: thabet
Category: Game