poke tiếng Anh là gì?

poke tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng poke trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ poke tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm poke tiếng Anh
poke
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ poke

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: poke tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

poke tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ poke trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ poke tiếng Anh nghĩa là gì.

poke /pouk/

* danh từ
– túi
!to buy a pig in a poke
– (xem) pig

* danh từ
– cú chọc, cú thúc, cú đẩy
– cái gông (buộc vào trâu bò… để ngăn không cho chạy qua hàng rào)
– vành mũ (đàn bà)

* ngoại động từ
– chọc, thúc, thích, ấn, ẩy (bằng ngón tay, đầu gậy)
=to poke someone in the ribs+ thúc vào sườn ai
=to poke something in+ ấn vào cái gì
=to poke something down+ chọc cái gì xuống
– chọc, thủng (lỗ…)
– cời, gạt (lửa…)
– xen vào, chõ vào
=to poke one’s nose into other people’s affairs+ chõ mũi vào việc của người khác
– thò ra
=to poke one’s head+ thò đầu ra

* nội động từ
– (+ at) chọc, thúc, thích, ấn, ẩy
=to poke at someone with a stick+ lấy gậy thúc ai
– (+ about) lục lọi, mò mẫm
=to go poking about+ đi mò mẫm
– (+ into) điều tra, tìm tòi, xoi mói; (nghĩa bóng) chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)
– (từ lóng) thụi, đấm, quai
!to poke fun at somebody
– chế giễu ai
!to poke and pry
– xoi mói, tìm tòi, chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)
!to poke oneself up
– tự giam mình trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm

Thuật ngữ liên quan tới poke

Tóm lại nội dung ý nghĩa của poke trong tiếng Anh

poke có nghĩa là: poke /pouk/* danh từ- túi!to buy a pig in a poke- (xem) pig* danh từ- cú chọc, cú thúc, cú đẩy- cái gông (buộc vào trâu bò… để ngăn không cho chạy qua hàng rào)- vành mũ (đàn bà)* ngoại động từ- chọc, thúc, thích, ấn, ẩy (bằng ngón tay, đầu gậy)=to poke someone in the ribs+ thúc vào sườn ai=to poke something in+ ấn vào cái gì=to poke something down+ chọc cái gì xuống- chọc, thủng (lỗ…)- cời, gạt (lửa…)- xen vào, chõ vào=to poke one’s nose into other people’s affairs+ chõ mũi vào việc của người khác- thò ra=to poke one’s head+ thò đầu ra* nội động từ- (+ at) chọc, thúc, thích, ấn, ẩy=to poke at someone with a stick+ lấy gậy thúc ai- (+ about) lục lọi, mò mẫm=to go poking about+ đi mò mẫm- (+ into) điều tra, tìm tòi, xoi mói; (nghĩa bóng) chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)- (từ lóng) thụi, đấm, quai!to poke fun at somebody- chế giễu ai!to poke and pry- xoi mói, tìm tòi, chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)!to poke oneself up- tự giam mình trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm

Đây là cách dùng poke tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ poke tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

poke /pouk/* danh từ- túi!to buy a pig in a poke- (xem) pig* danh từ- cú chọc tiếng Anh là gì?
cú thúc tiếng Anh là gì?
cú đẩy- cái gông (buộc vào trâu bò… để ngăn không cho chạy qua hàng rào)- vành mũ (đàn bà)* ngoại động từ- chọc tiếng Anh là gì?
thúc tiếng Anh là gì?
thích tiếng Anh là gì?
ấn tiếng Anh là gì?
ẩy (bằng ngón tay tiếng Anh là gì?
đầu gậy)=to poke someone in the ribs+ thúc vào sườn ai=to poke something in+ ấn vào cái gì=to poke something down+ chọc cái gì xuống- chọc tiếng Anh là gì?
thủng (lỗ…)- cời tiếng Anh là gì?
gạt (lửa…)- xen vào tiếng Anh là gì?
chõ vào=to poke one’s nose into other people’s affairs+ chõ mũi vào việc của người khác- thò ra=to poke one’s head+ thò đầu ra* nội động từ- (+ at) chọc tiếng Anh là gì?
thúc tiếng Anh là gì?
thích tiếng Anh là gì?
ấn tiếng Anh là gì?
ẩy=to poke at someone with a stick+ lấy gậy thúc ai- (+ about) lục lọi tiếng Anh là gì?
mò mẫm=to go poking about+ đi mò mẫm- (+ into) điều tra tiếng Anh là gì?
tìm tòi tiếng Anh là gì?
xoi mói tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng) chõ mũi vào tiếng Anh là gì?
chõ mõm vào tiếng Anh là gì?
dính vào tiếng Anh là gì?
xen vào (việc người khác)- (từ lóng) thụi tiếng Anh là gì?
đấm tiếng Anh là gì?
quai!to poke fun at somebody- chế giễu ai!to poke and pry- xoi mói tiếng Anh là gì?
tìm tòi tiếng Anh là gì?
chõ mũi vào tiếng Anh là gì?
chõ mõm vào tiếng Anh là gì?
dính vào tiếng Anh là gì?
xen vào (việc người khác)!to poke oneself up- tự giam mình trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm

Source: thabet
Category: Game