Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở – Liên Minh Huyền Thoại

1.

exselor

exselor

LAS
(#1)

Người thách đấu
1907 LP

Trận thắng: 785 (56.7%)

2.

Jauny

Jauny

LAN
(#2)

Người thách đấu 1824 LP

Trận thắng: 208 (62.3%)

Kim cương II

Trận thắng: 22 (84.6%)

3.

real slim

real slim

BR
(#3)

Người thách đấu 1775 LP

Trận thắng: 272 (61.5%)

4.

Dzukill

Dzukill

EUW
(#4)

Người thách đấu 1759 LP

Trận thắng: 552 (55.3%)

Bạch kim II

Trận thắng: 7 (50.0%)

5.

Raiden Shogun C2

Raiden Shogun C2

EUW
(#5)

Người thách đấu 1747 LP

Trận thắng: 304 (62.4%)

Bạch kim I

Trận thắng: 18 (75.0%)

6.

Sn1per1

Sn1per1

NA
(#6)

Người thách đấu 1738 LP

Trận thắng: 354 (56.1%)

Bạch kim II

Trận thắng: 29 (85.3%)

7.

TFBlade2

TFBlade2

NA
(#7)

Người thách đấu 1733 LP

Trận thắng: 492 (58.2%)

8.

PolskiKoz

PolskiKoz

EUNE
(#8)

Người thách đấu 1730 LP

Trận thắng: 355 (57.8%)

Cao thủ 275 LP

Trận thắng: 102 (63.0%)

9.

Oh ill Nam

Oh ill Nam

NA
(#9)

Người thách đấu 1722 LP

Trận thắng: 443 (56.2%)

Kim cương II

Trận thắng: 46 (59.0%)

10.

TwitchTvZeltGG

TwitchTvZeltGG

LAN
(#10)

Người thách đấu 1700 LP

Trận thắng: 354 (59.4%)

Bạch kim I

Trận thắng: 30 (78.9%)

11.

Tar2an

Tar2an

BR
(#11)

Người thách đấu 1680 LP

Trận thắng: 301 (60.3%)

12.

WindbreakerXD

WindbreakerXD

EUNE
(#12)


Người thách đấu 1668 LP

Trận thắng: 292 (58.2%)

Kim cương I

Trận thắng: 120 (67.4%)

13.

qwjqonl

qwjqonl

KR
(#13)

Người thách đấu 1659 LP

Trận thắng: 241 (62.4%)

14.

MIDGOD 12

MIDGOD 12

KR
(#14)

Người thách đấu 1643 LP

Trận thắng: 716 (55.2%)

15.

Phoenix Striker

Phoenix Striker

BR
(#15)

Người thách đấu 1627 LP

Trận thắng: 418 (57.1%)

16.

Litny

Litny

EUNE
(#16)

Người thách đấu 1599 LP

Trận thắng: 293 (56.9%)

17.

fury of kerberos

fury of kerberos

EUW
(#17)

Người thách đấu 1591 LP

Trận thắng: 373 (56.5%)

Kim cương I

Trận thắng: 41 (49.4%)

18.

7698

7698

KR
(#18)

Người thách đấu 1588 LP

Trận thắng: 860 (53.6%)

19.

KT PerfecT

KT PerfecT

KR
(#19)

Người thách đấu 1549 LP

Trận thắng: 908 (53.3%)

20.

NO GG PLZ

NO GG PLZ

JP
(#20)

Người thách đấu 1547 LP

Trận thắng: 278 (56.5%)

21.

C9 Winsome Fan

C9 Winsome Fan

NA
(#21)

Người thách đấu 1544 LP

Trận thắng: 707 (52.8%)

22.

wx mjm978244659

wx mjm978244659

NA
(#22)

Người thách đấu 1544 LP

Trận thắng: 496 (54.9%)

Bạch kim I

Trận thắng: 47 (63.5%)

23.

Iziio

Iziio

EUW
(#23)

Người thách đấu 1541 LP

Trận thắng: 399 (56.1%)

24.

Shrimp Cpt

Shrimp Cpt

NA
(#24)

Người thách đấu 1534 LP

Trận thắng: 708 (53.4%)

25.

berryrasp

berryrasp

EUNE
(#25)

Người thách đấu 1527 LP

Trận thắng: 496 (53.9%)

Người thách đấu 575 LP

Trận thắng: 331 (62.6%)

26.

winstxn

winstxn

NA
(#26)

Người thách đấu 1519 LP

Trận thắng: 639 (53.6%)

27.

DANTE E NERO

DANTE E NERO

BR
(#27)

Người thách đấu 1514 LP

Trận thắng: 192 (61.5%)

Bạch kim I

Trận thắng: 38 (76.0%)

28.

Stor Olle

Stor Olle

EUW
(#28)

Người thách đấu 1511 LP

Trận thắng: 207 (60.9%)

Kim cương II

Trận thắng: 34 (52.3%)

29.

れいきら

れいきら

JP
(#29)

Người thách đấu 1495 LP

Trận thắng: 283 (58.6%)

30.

The Tank Man

The Tank Man

NA
(#30)

Người thách đấu 1484 LP

Trận thắng: 870 (52.3%)

31.

쪼렙이다말로하자

쪼렙이다말로하자

KR
(#31)

Người thách đấu 1471 LP

Trận thắng: 954 (52.8%)

Bạch kim IV

Trận thắng: 18 (47.4%)

32.

xiantingxinbu

xiantingxinbu

KR
(#32)

Người thách đấu 1471 LP

Trận thắng: 687 (54.6%)

33.

DRX ZEKA

DRX ZEKA

KR
(#33)

Người thách đấu 1469 LP

Trận thắng: 441 (55.9%)

34.

신입 서폿

신입 서폿

KR
(#34)

Người thách đấu 1468 LP

Trận thắng: 477 (55.9%)

35.

I am Súnlight

I am Súnlight

NA
(#35)

Người thách đấu 1466 LP

Trận thắng: 346 (56.7%)

Kim cương IV

Trận thắng: 8 (61.5%)

36.

Davemon

Davemon

NA
(#36)

Người thách đấu 1464 LP

Trận thắng: 226 (59.6%)

37.

hi im Nekro

hi im Nekro

EUNE
(#37)

Người thách đấu 1458 LP

Trận thắng: 257 (59.4%)

38.

le propriétaire

le propriétaire

OCE
(#38)

Người thách đấu 1455 LP

Trận thắng: 186 (62.2%)

Cao thủ 156 LP

Trận thắng: 79 (76.0%)

39.

TwTv Sheiden

TwTv Sheiden

NA
(#39)

Người thách đấu 1444 LP

Trận thắng: 199 (58.5%)

40.

Foxy

Foxy

LAN
(#40)

Người thách đấu 1440 LP

Trận thắng: 383 (55.6%)

41.

Lathyrus

Lathyrus

EUW
(#41)


Người thách đấu 1436 LP

Trận thắng: 473 (55.3%)

42.

sekaM

sekaM

BR
(#42)

Người thách đấu 1436 LP

Trận thắng: 225 (61.6%)

Kim cương I

Trận thắng: 97 (60.2%)

43.

Brazuca

Brazuca

LAS
(#43)

Người thách đấu 1433 LP

Trận thắng: 155 (62.8%)

44.

우제우스

우제우스

KR
(#44)

Người thách đấu 1429 LP

Trận thắng: 649 (54.0%)

45.

cant stop me now

cant stop me now

BR
(#45)

Người thách đấu 1418 LP

Trận thắng: 477 (55.4%)

46.

GGGori

GGGori

KR
(#46)

Người thách đấu 1416 LP

Trận thắng: 460 (55.7%)

47.

ZWYRØØØ

ZWYRØØØ

EUW
(#47)

Người thách đấu 1414 LP

Trận thắng: 886 (52.6%)

48.

Neøø

Neøø

NA
(#48)

Người thách đấu 1408 LP

Trận thắng: 416 (54.5%)

Cao thủ 19 LP

Trận thắng: 89 (57.1%)

49.

어쩌라고맞짱뜰까

어쩌라고맞짱뜰까

KR
(#49)

Người thách đấu 1401 LP

Trận thắng: 547 (54.4%)

50.

Josedeodo2

Josedeodo2

BR
(#50)

Người thách đấu 1397 LP

Trận thắng: 149 (59.4%)

51.

AHäHäCiK

AHäHäCiK

EUW
(#51)

Người thách đấu 1386 LP

Trận thắng: 854 (52.4%)

52.

Sagner

Sagner

LAS
(#52)


Người thách đấu 1385 LP

Trận thắng: 137 (66.2%)

53.

Dragken

Dragken

OCE
(#53)

Người thách đấu 1382 LP

Trận thắng: 538 (52.4%)

54.

Pride0

Pride0

EUW
(#54)

Người thách đấu 1382 LP

Trận thắng: 225 (59.4%)

55.

snzll

snzll

KR
(#55)

Người thách đấu 1375 LP

Trận thắng: 651 (53.6%)

56.

tall and hot

tall and hot

EUNE
(#56)

Người thách đấu 1372 LP

Trận thắng: 137 (59.3%)

Kim cương II

Trận thắng: 30 (57.7%)

57.

eg jojo

eg jojo

NA
(#57)

Người thách đấu 1371 LP

Trận thắng: 153 (61.4%)

58.

Kingen

Kingen

KR
(#58)

Người thách đấu 1367 LP

Trận thắng: 857 (53.1%)

59.

TL Armao

TL Armao

NA
(#59)

Người thách đấu 1366 LP

Trận thắng: 827 (52.5%)

60.

LSB Kael

LSB Kael

KR
(#60)

Người thách đấu 1365 LP

Trận thắng: 560 (53.9%)

61.

Chieftain00

Chieftain00

KR
(#61)

Người thách đấu 1364 LP

Trận thắng: 874 (53.6%)

62.

qwrihwqijkq

qwrihwqijkq

KR
(#62)

Người thách đấu 1364 LP

Trận thắng: 210 (60.7%)

63.

아아스크림

아아스크림

KR
(#63)

Người thách đấu 1363 LP

Trận thắng: 1610 (51.5%)

64.

Breezyyy

Breezyyy

NA
(#64)

Người thách đấu 1361 LP

Trận thắng: 648 (52.3%)

Kim cương I

Trận thắng: 88 (56.8%)

65.

scuro

scuro

BR
(#65)

Người thách đấu 1360 LP

Trận thắng: 772 (52.9%)

GrandMaster 257 LP

Trận thắng: 54 (77.1%)

66.

Ręd

Ręd

OCE
(#66)

Người thách đấu 1360 LP

Trận thắng: 202 (58.4%)

67.

대포미니언 압수

대포미니언 압수

KR
(#67)

Người thách đấu 1358 LP

Trận thắng: 1385 (51.6%)

68.

Qitong

Qitong

NA
(#68)

Người thách đấu 1357 LP

Trận thắng: 574 (52.7%)

69.

lIlIIllIlIIllIlI

KR
(#69)

Người thách đấu 1353 LP

Trận thắng: 352 (56.5%)

70.

FFFFFFFFFFFERRET

FFFFFFFFFFFERRET

EUW
(#70)

Người thách đấu 1352 LP

Trận thắng: 682 (52.9%)

71.

pizzaman007

pizzaman007

NA
(#71)

Người thách đấu 1351 LP

Trận thắng: 435 (55.2%)

72.

little zay

little zay

BR
(#72)

Người thách đấu 1351 LP

Trận thắng: 421 (54.9%)

Bạch kim I

Trận thắng: 23 (47.9%)

73.

Kelpo

Kelpo

NA
(#73)

Người thách đấu 1351 LP

Trận thắng: 406 (54.8%)

Bạch kim I

Trận thắng: 35 (72.9%)

74.

Daglas

Daglas

EUW
(#74)

Người thách đấu 1348 LP

Trận thắng: 273 (59.1%)

Vàng I

Trận thắng: 20 (83.3%)

75.

zxckas0dk

zxckas0dk

KR
(#75)

Người thách đấu 1346 LP

Trận thắng: 686 (53.3%)

76.

Pnpm

Pnpm

KR
(#76)

Người thách đấu 1344 LP

Trận thắng: 332 (57.2%)

77.

Jesus Wafflecat

Jesus Wafflecat

EUNE
(#77)

Người thách đấu 1342 LP

Trận thắng: 609 (52.9%)

78.

다없수질

다없수질

KR
(#78)

Người thách đấu 1341 LP

Trận thắng: 594 (53.7%)

79.

shady mathers

shady mathers

BR
(#79)

Người thách đấu 1340 LP

Trận thắng: 131 (67.5%)

80.

RHINOOOOOOOOOOOO

RHINOOOOOOOOOOOO

NA
(#80)

Người thách đấu 1339 LP

Trận thắng: 212 (59.2%)

Kim cương I

Trận thắng: 31 (53.4%)

81.

Szygenda

Szygenda

EUW
(#81)

Người thách đấu 1338 LP

Trận thắng: 286 (56.9%)

82.

Nihility

Nihility

EUNE
(#82)

Người thách đấu 1337 LP

Trận thắng: 469 (54.2%)

Người thách đấu 841 LP

Trận thắng: 256 (69.6%)

83.

Exakick1

Exakick1

EUW
(#83)

Người thách đấu 1334 LP

Trận thắng: 144 (61.8%)

84.

Neon1337Ad

Neon1337Ad

EUW
(#84)

Người thách đấu 1333 LP

Trận thắng: 534 (54.8%)

85.

꿈에 보이다

꿈에 보이다

KR
(#85)

Người thách đấu 1332 LP

Trận thắng: 379 (56.4%)

86.

Eyla

Eyla

NA
(#86)

Người thách đấu 1331 LP

Trận thắng: 335 (55.7%)

87.

naizduP 997

naizduP 997

EUNE
(#87)

Người thách đấu 1328 LP

Trận thắng: 311 (54.6%)

Cao thủ 0 LP

Trận thắng: 34 (75.6%)

88.

315786

315786

KR
(#88)

Người thách đấu 1325 LP

Trận thắng: 998 (52.6%)

89.

XL Finn

XL Finn

EUW
(#89)

Người thách đấu 1324 LP

Trận thắng: 407 (55.5%)

90.

Gen G Peyz

Gen G Peyz

KR
(#90)

Người thách đấu 1321 LP

Trận thắng: 1281 (51.8%)

91.

xlnt

xlnt

EUNE
(#91)

Người thách đấu 1320 LP

Trận thắng: 491 (53.4%)

Kim cương II

Trận thắng: 55 (53.9%)

92.

twtv regate1

twtv regate1

EUNE
(#92)

Người thách đấu 1316 LP

Trận thắng: 134 (63.5%)

Bạch kim IV

Trận thắng: 23 (85.2%)

93.

KT Way

KT Way

KR
(#93)

Người thách đấu 1310 LP

Trận thắng: 655 (53.7%)

Bạch kim I

Trận thắng: 30 (56.6%)

94.

Ucal

Ucal

KR
(#94)

Người thách đấu 1308 LP

Trận thắng: 525 (54.9%)

95.

Dias OG

Dias OG

BR
(#95)

Người thách đấu 1308 LP

Trận thắng: 458 (54.9%)

GrandMaster 238 LP

Trận thắng: 65 (83.3%)

96.

I am Sobek

I am Sobek

EUNE
(#96)

Người thách đấu 1305 LP

Trận thắng: 410 (53.7%)

Người thách đấu 645 LP

Trận thắng: 291 (63.1%)

97.

call of power

call of power

EUW
(#97)

Người thách đấu 1303 LP

Trận thắng: 511 (54.7%)

Bạch kim I

Trận thắng: 14 (50.0%)

98.

TheShy 15

TheS hy 15

NA
(#98)

Người thách đấu 1303 LP

Trận thắng: 181 (58.6%)

99.

Sad

Sad

RU
(#99)

Người thách đấu 1303 LP

Trận thắng: 143 (62.7%)

Vàng I

Trận thắng: 21 (91.3%)

100.

sheø

sheø

EUW
(#100)

Người thách đấu
1302 LP

Trận thắng: 352 (55.3%)

Bạch kim IV

Trận thắng: 14 (93.3%)

Source: thabet
Category: Game