Truyền thuyết về thập đại thần khí thời thượng cổ

Thời đại thượng cổ, chư thần tại Thần Châu đại lục Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên lưu lại mười cổ lão Thần khí, theo thứ tự là : Chuông Đông Hoàng, Kiếm Hiên Viên, Búa Bàn Cổ, Hũ Luyện Yêu, Tháp Hạo Thiên, Đàn Phục Hi, Đỉnh Thần Nông, Ấn Không Động, Kính Côn Lôn, Đá Nữ Oa, mỗi loại lại có được thế lực đặc biệt quan trọng kinh người .

1. Chuông Đông Hoàng: Thiên giới chi môn

Tung tích không rõ, sức mạnh không rõ. Bình thường nghe đồn là thiên giới chi môn, nhưng theo cổ lão bích văn trong hang đá Thiên Sơn vào thời đại chư thần có lưu lại : Chuông Đông Hoàng chính là thần khí đứng đầu thập đại thần khí, đủ để hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. ( Thứ này sẽ có Open trong truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tất cả chúng ta )

2. Hiên Viên Kiếm: Sức mạnh vô địch

Cổ kiếm hoàng kim sắc nghìn năm, theo truyền thuyết thần thoại là thần kiếm do chư thần thiên giới ban cho Hiên Viên Hoàng Đế vượt mặt Xi Vưu ; trong đó chất chứa sức mạnh vô tận, thần kiếm trảm yêu trừ ma .

3. Búa Bàn Cổ: Xuyên qua thái hư

Theo truyền thuyết thần thoại từ lúc thiên địa hỗn độn mới mở màn, Bàn Cổ tỉnh lại từ ngủ mơ, mỗi ngày đều mù mịt, liền cầm một cái búa cực lớn bổ mở trời đất, từ đó khai sinh ra thiên hà của tất cả chúng ta. Búa này hoàn toàn có thể phân thiên khai địa, xuyên thẳng qua thái hư chi lực, uy lực không kém Hiên Viên Kiếm .

4. Hũ Luyện Yêu: Luyện hóa vạn vật

Cổ xưng là Hũ Cửu Lê, chính là một trong thượng cổ dị bảo. Có được sức mạnh không hề tưởng tượng nổi, nghe nói hoàn toàn có thể tu dưỡng hết thảy vạn vật, cũng có sức hủy hoại kinh người. Bên trong hũ có khoảng trống kỳ dị, hoàn toàn có thể thu nạp thiên địa vào trong .

5. Hạo Thiên Tháp: Hấp tinh hoán nguyệt

Là thiên giới trọng bảo, có được sức mạnh to lớn vô cùng, nghe nói vượt mặt hết thảy yêu ma tà đạo, khi tất yếu cũng hoàn toàn có thể thu phục tiên thần ; nhưng sau do tại không rõ nguyên do mà mất tung tích, không có ai biết được nó đang ở đâu .

6. Đàn Phục Hi: Thao túng tâm linh

Phục Hi là nhạc khí dùng ngọc thạch thêm thiên ty chế ra, có bạch sắc quang mang ôn nhu, tiếng đàn hoàn toàn có thể khiến tâm người cảm thấy yên tĩnh tường hòa, nghe nói hoàn toàn có thể chi phối tâm linh vạn vật, sức mạnh thần bí .

7. Đỉnh Thần Nông: Nấu luyện tiên dược

Cổ xưng là đỉnh tạo thế, thời đại thượng cổ Thần Nông vì thương sinh linh biến thường bách thảo mà vì hậu thế đặt vững cơ sở y học. Thần Nông thời xưa luyện chế bách dược cổ đỉnh, nguyên do chính là để dành vô số linh dược chi khí ngàn năm qua, nghe nói hoàn toàn có thể luyện ra khoáng thế thần dược mà chư thần thiên giới cũng không hề khinh thường, cũng ẩn tàng những sức mạnh thần bí khác .

8. Ấn Không Động: Suối nguồn bất lão

Là thần khí long tộc canh giữ trên biển bất tử Không Động, trên đó có khắc hình dáng tướng mạo của ngũ phương Thiên Đế, cũng có Ngọc Long quay quanh. Từ xưa tương truyền người đạt được nó hoàn toàn có thể có được thiên hạ, cũng có thần thoại cổ xưa nó hoàn toàn có thể khiến người ta bất lão bất tử. Từ xưa rất nhiều phương sĩ nhao nhao ra biển tìm ấn này, nhưng sau cuối đều chỉ là không đường trở lại .

9. Côn Lôn Kính: Xuyên qua thời gian

Trong thiên cung tiên nhân cố hương bên trong Côn Luân Sơn, truyền thuyết có một thần kính có được sức mạnh tự do vượt qua thời không. Nhưng trong một lần thịnh hội tiên nhân, thần kính bị người ta trộm, đến nay vẫn không rõ ở đâu.

10. Đá Nữ Oa: Phục sinh tái sinh

Nữ Oa – mẹ của trái đất, nặn đất tạo ra con người, luyện đá vá trời, cũng giúp nhân tộc thu phục rất nhiều yêu ma, từ xưa được nhân dân Thần Châu kính ngưỡng. Tương truyền Nữ Oa từng vì cứu ái nữ mắc bệnh qua đời mà đem tu vi vạn năm của mình dồn vào một viên đá ngũ sắc dư rất lâu rồi bổ thiên, từ đó nên linh thạch có sức mạnh đặc biệt quan trọng .

Dịch: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Source: thabet
Category: Game