Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay | Tính năng nổi bật – Trang bị Uy Hổ

Thiếu Lâm Võ Tông Nộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1. Thiếu Lâm Tục Gia Thời gian choáng của Đạt Ma Vũ Kinh tăng lên 5 giây. Thiếu Lâm Thiền Tông Thời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây. Đường Môn Sát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%. Cái Bang Tĩnh Y Sử dụng Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ sẽ khiến kẻ địch bị giảm 100% thủ ngoại trong 4 giây. Cái Bang Ô Y Bá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công. Nga My Tục Gia Hiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần. Nga My Phật Gia Giãn cách sử dụng của Thanh Âm Phạn Xướng giảm 5 giây, đồng thời khiến kẻ địch định thân 5 giây. Võ Đang Đạo Gia Tốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 60%. Võ Đang Tục Gia Giãn cách sử dụng Tàn Ảnh Quyết và Càn Khôn Quyết giảm 5 giây. Ngũ Độc Tà Hiệp Số lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%. Ngũ Độc Cổ Sư Sát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%. Dương Gia Thương Kỵ Giãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%. Dương Gia Cung Kỵ Sát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây. Côn Lôn Thiên Sư Sát thương của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng thêm 30%, tỷ lệ xuất chiêu tăng 20%. Thúy Yên Vũ Tiên Tỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%. Thúy Yên Linh Nữ Bách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công. Minh Giáo Thánh Chiến Giãn cách thi triển Chích Phong Toàn giảm 6 giây. Minh Giáo Trận Binh Nghiệp Hỏa Trận xuất chiêu sát thương tăng 30%. Ngũ Linh Quy Nguyên tăng tất cả thuộc tính 10 điểm. Minh Giáo Huyết Nhân Tốc độ xuất chiêu Băng Huyết Ấn tăng 25%. Giản cách thi triển Thí Cảnh Trảo giảm 5 giây. Côn Lôn Kiếm Tôn Tàn Vân Kiếm Canh, Đoạn Thủy Kiếm Canh sát thương tăng 40%. Đường Môn Nhậm Hiệp Bích Lạc Nhẫn thời gian chờ giảm 20%. Thê Phong Đoạt sát thương tăng 20%.

Source: thabet
Category: Game