Cách gán phím tắt trong võ lâm truyền kỳ

Những lệnh này đều được đánh trực tiếp từ khung chat trong game, sử dụng tốt những lệnh này bạn sẽ chuyên nghiệp hơn khi liên đấu và PK .

1. Khinh công, đánh Từ Hàng Phổ Độ, buff bùa bằng chuột phải trong khi vẫn có các chiêu phụ trợ khác ở tay phải :

Có thể vận dụng cho toàn bộ những chiêu thức đánh trực tiếp khác bằng cách click chuột phải .
Lệnh :

/AddCommand RButton ? DirectShortcutSkill(0)

Trong đó :
F2 = Skill ( 0 )
F3 = Skill ( 1 )
F4 = Skill ( 2 )
F5 = Skill ( 3 )
F6 = Skill ( 4 )
F7 = Skill ( 5 )
F8 = Skill ( 6 )
F9 = Skill ( 7 )
F10 = Skill ( 8 )
Theo câu lệnh như trên thì khi bạn gán phím F2 vào chiêu Khinh công, sau khi gõ lệnh nếu mở tay phải lên thấy nó sẽ hiện ra chữ RButton là thành công xuất sắc. Bạn hoàn toàn có thể thay bằng phím F khác tương ứng với câu lệnh bạn tạo ra : Ví dụ bạn muốn gán phím F8 thì sửa lại lệnh thành Skill ( 6 ), … Số màu đỏ là số lượng hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế tương ứng với những phím F .

2. Chuyển chiêu đánh trực tiếp từ fím F (ví dụ: F1, F2…) thành fím SPACE:

Trước tiên gán chiêu muốn đánh vào những fím F, sau đó gõ lệnh này để thay những chiêu đánh trực tiếp từ fím F bằng fím SPACE. ( Dù sao ngón tay cái gõ SPACE cũng nhanh hơn những ngón tay khác bấm những fím F, thủ pháp này cực kỳ hiệu suất cao cho NM Buff và VD khí. )
/ AddCommand space ? DirectShortcutSkill ( 0 )
Trong đó :
F2 = Skill ( 0 )

F3 = Skill(1)

F4 = Skill ( 2 )
F5 = Skill ( 3 )
F6 = Skill ( 4 )
F7 = Skill ( 5 )
F8 = Skill ( 6 )
F9 = Skill ( 7 )
F10 = Skill ( 8 )
Theo câu lệnh như trên thì khi bạn gán phím F2 vào chiêu Từ Hàng Phổ Độ, sau khi gõ lệnh trên mỗi lần bấm SPACE là ta đã xuất chiêu .

3. Chuyển đổi nhanh giữa các chế độ Đồ sát/Chiến đấu/Luyện công :

Lệnh :

  • /AddCommand 4 PK1 Switch([[pk]],2)
  • /AddCommand 5 PK1 Switch([[pk]],1)
  • /AddCommand 6 PK0 Switch([[pk]],0)

Theo câu lệnh trên thì :
– Bấm số 4 : chuyển qua Đồ sát ( [ [ pk ] ], 2 )
– Bấm số 5 : chuyển lại Chiến đấu ( [ [ pk ] ], 1 )
– Bấm số 6 : quay lại Luyện công ( [ [ pk ] ], 0 )
Bạn hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế 3 số 4, 5, 6 bằng những phím khác sao cho thuận tay và tương thích với bạn nhất !

4. Chuyển Đổi Nhanh Giữa Chế Độ “Đi Bộ” và “Chạy” Bằng Fím TAB

/AddCommand(“Tab”,””,”Switch([[Run]])”)

Bạn hoàn toàn có thể thay fím TAB = bất kỳ fím nào bạn thích

5.Chuyển Đổi Nhanh Giữa Chế Độ “Lên Ngựa” và “Xuống Ngựa” Bằng Fím TAB

/ AddCommand ( ” Tab “, ” “, ” Switch ( [ [ horse ] ] ) ” )
Bạn hoàn toàn có thể thay fím TAB = bất kể fím nào bạn thích

Source: thabet
Category: Game