Cẩm y vệ

Trong lịch sử dân tộc Minh triều không hề không nhắn đến đội Cẩm Y Vệ ( còn gọi là Xưởng Vệ ). Tổ chức này bắt đầu được xây dựng bởi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, cũng là vua tiên phong của nhà Minh. Trong suốt thời kỳ nhà Minh thì Cẩm Y Vệ chịu sự chỉ huy trực tiếp từ nhà vua và được gọi là ” Hoàng Đế Cấm Binh “. Những người của bộ phận này cũng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho ” Nghi Loan Ti ” ( ship hàng nghi lễ cho hoàng tộc ) và kiêm cả trách nhiệm bảo vệ kinh thành. Năm sau, 1369, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sáp nhập ty này với “ Nghi loan ty ” ( chuyên lo về nghi vệ ) thành “ Thân quân Đô úy phủ ”, cơ quan này chưởng quản nghi trượng kiêm thị vệ cho nhà vua .

Nguồn : Internet

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương

Bạn đang đọc: Cẩm y vệ

Đến 1382, Thân quân Đô úy phủ chính thức đổi tên thành Cẩm Y vệ. Chu Nguyên Chương thực thi cuộc cải cách qui chế Cấm vệ quân, xây dựng 12 vệ Thân quân, và Cẩm Y vệ là lực lượng quan trọng nhất trong 12 vệ thân binh ấy, do Chu Nguyên Chương trực tiếp quản trị .

Nguồn : Internet
Cẩm y vệ trong khoanh tròn
Cẩm y vệ là cơ cấu tổ chức quân sự chiến lược nằm ngoài lục bộ, thường trực nhà vua. Cơ quan này quản lý mọi việc hình ngục, toàn quyền trinh thám, dò xét, thẩm vấn, và định tội bất kể ai, kể cả hoàng thân quốc thích, văn võ trọng thần, cho chí bá tánh mà không cần phải trải qua Hình bộ. “ Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ ” có cấp Đô đốc trở lên, là nhân vật thân tín và chỉ có bổn phận phải báo cáo giải trình với riêng nhà vua
Vốn Cẩm Y Vệ có mười bốn Thiên Hộ Sở vào triều Vĩnh Lạc, đến triều Vạn Lịch này đã tăng lên đến mười bảy. Ngoại trừ bảo vệ kinh sư, còn có Thiên Hộ Sở chia ra đóng tại những Thừa Tuyên Bố Chính Sứ Ty, Bá Hộ Sở đóng ở những nẻo đường giao thông vận tải chính yếu tại những phủ châu .

Kỳ Châu thành ở bên bờ Trường Giang, không chỉ có bên trái giáp Khuông Lư, bên phải giáp Động Đình, là đất mà binh gia đời đời phải tranh, mà còn là chỗ Kinh Vương tông thất Đại Minh lập phủ.

Từ năm Chính Thống ( 1436 – 1449 ) Kinh Hiến Vương Chu Chiêm Cương đến Kinh Vương Chu Thường Quán năm Vạn Lịch giờ đây, bảy đời sinh sôi con đàn cháu đống. Trong thành Quận vương, Quận chúa, Trấn Quốc tướng quân, Phụ Quốc tướng quân … nhiều vô số kể. Phủ đệ lầu đài mọc lên từ đất bằng, nguy nga không kém gì Hoàng cung, triều đình thiết lập Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ ở nơi này, ngoài sáng là vì bảo vệ tông thất, trong tối cũng là có ý giám thị. Biên chế quân đội thời Minh cứ mỗi Q. được lập ra một sở, liên Q. lập một vệ. Một vệ có sáu bảy ngàn người, một Thiên Hộ Sở có khoảng chừng một ngàn hai trăm người. Bá Hộ Sở có xấp xỉ trăm người, chia ra hai Tổng Kỳ dẫn dắt năm mươi người, mười Tiểu Kỳ dẫn dắt mười người .
Cẩm Y Vệ trú trong Kỳ Châu thành, quân lương từ trên ty phát đến Thiên Hộ Sở rồi đến Bá Hộ Sở .
Cẩm Y Vệ từ chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ đến Lực Sĩ, quân dư bất nhập lưu, quan chức có hơn mười cấp, mấy chục loại, trong đó ba cấp Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Đồng Tri, Chỉ Huy Thiêm Sự được gọi là Đường Thượng quan, thuộc về quan viên hạng sang nhất trong mạng lưới hệ thống Cẩm Y Vệ, có đại quyền chủ trì một mặt, thậm chí còn còn có tư cách phụng chỉ quản lý Cẩm Y Vệ .
Trong đó Chỉ Huy Thiêm Sự chính là chính tứ phẩm. Cẩm y Bá Hộ lục phẩm, Phó Thiên Hộ cũng chỉ là tòng ngũ phẩm .
Người của Cẩm y vệ tuy làm mật thám nhưng không cần cải trang, họ đều có phẩm phục theo thứ bậc để mọi người nhận ra : nhất phẩm thêu đẩu ngưu ( trâu ), nhị phẩm phi ngư ( cá ), tam phẩm mãng xà ( trăn ), tứ và ngũ phẩm thêu kỳ lân, lục và thất phẩm thêu hình hổ báo. Từ tòng tam phẩm ( chức Chỉ huy Đồng tri ), tứ phẩm ( Chỉ huy Kiểm sự ) của Cẩm Y vệ đều là những nhân vật cực kỳ thân tín từng vào sinh ra tử với nhà vua .

Nguồn: Internet

Trên trong thực tiễn, hình ảnh mặc Phi Ngư Phục và tay cầm Tú Xuân Đao không phải khi nào cũng Open. Nếu trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết võ hiệp luôn miêu tả hình tượng như vậy thì đó chỉ là mẫu sản phẩm của hư cấu. Không phải cứ người nào của Cẩm Y Vệ thì người đó sẽ có Phi Ngư Phục và được trao cho Tú Xuân Đao .
Cũng giống như những hình tượng rồng, phượng, kỳ lân trên áo mũ của vua hay quan lại. Phi Ngư Phục là được coi là phục trang có hình tượng cá đang vươn cao, không phải ai cũng hoàn toàn có thể mặc .
Chỉ có ” Đường Thượng Quan ” trong một đơn vị chức năng Cẩm Y Vệ ( cấp trưởng quan có hàm cao tương ứng với người đứng đầu nha môn ) mới được mặt Phi Ngư Phục mà cũng chỉ mặc trong những thời gian thích hợp như Open trong những lễ nghi bảo vệ hoàng gia. Còn những lính Cẩm Y Vệ thường thì thì chỉ mặc phục trang gọi là ” Thanh Lục Cẩm Tú Phục ” ( áo gấm màu xanh lá ) .

Source: thabet
Category: Game