Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc

Con Ngữa Xích Thố của Quan Vân Trường có màu đỏ điển hình nổi bật, Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi lại có màu đen như gia chủ … là đặc thù của những con ngựa nổi tiếng thời cổ đại .1. ngựa chiến Xích Thố

Ngua-Xich-Tho.jpg
Anh hùng có Lã Bố, tuấn mã có Xích Thố. Tranh : Baidu

Trong số những con ngựa nổi tiếng thời cổ đại, đầu tiên phải nhắc đến Ngựa Xích Thố thời Tam Quốc. Con ngựa này dài một trượng, cao tám thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng. 

Con Ngữa Xích Thố từng qua tay rất nhiều chủ. Chủ nhân tiên phong của Xích Thố là Đổng Trác ( 132 – 192 ), tướng nhà Đông Hán ( năm 25-220 ). Trong triều đình lúc bấy giờ, có rất nhiều người khinh thường con người tàn tệ như Đổng Trác, trong đó có Đinh Nguyên, cũng là một tướng nhà Đông Hán. Trong một lần họp triều, Đinh Nguyên đã chửi thậm tệ vào mặt Đổng Trác, Đổng Trác định chém Đinh Nguyên thì con nuôi của Đông Nguyên là Lã Bố từ phía sau xông lên, khí chất anh hùng của Lã Bố đã khiến cho Đổng Trác sững lại, đành phải nhượng bộ. Từ đó, Đổng Trác phát sinh dự tính thu phục Lã Bố .
Vì muốn tiếp cận và thu phục Lã Bố, Đổng Trác đã đem Xích Thố khuyến mãi cho Lã Bố. Lã Bố sau khi có được ngựa quý quả nhiên đã giết chết chủ cũ của mình là Đinh Nguyên, quy phục dưới chân Đổng Trác, và trở thành con nuôi của Đổng Trác .
ngựa chiến Xích Thố đã cùng Lã Bố chinh chiến khắp nơi. Trên mặt trận, ông chuyên cưỡi ngựa Xích Thố, như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Sau này, Lã Bố bị trúng kế của một đại thần nhà Đông Hán, giết chết Đổng Trác. Sau đó Lã Bố bị Tào Tháo giết, ngựa Xích Thố thuộc về Tào Tháo, một nhà chính trị, quân sự chiến lược kiệt xuất cuối thời Đông Hán .
Có lẽ do duyên số, Quan Vũ hay còn gọi là Quan Vân Trường, một trong những người có công lớn xây dựng nhà Thục Hán vào thế kỷ thứ 2, vì muốn bảo vệ hai vị phu nhân của người bạn bè kết nghĩa của mình là Lưu Bị đã trong thời điểm tạm thời về phe Tào Tháo. Tào Tháo vô cùng quý mến nhân tài như Quan Vũ, cũng muốn bắt chước Đổng Trác khuyến mãi ngựa cho anh hùng .
Nhưng Quan Vũ không như Lã Bố, ông tiếp đón Xích Thố là để tìm được Lưu Bị nhanh hơn. Sau khi Quan Vũ bị giết, Xích Thố lại rơi vào tay một viên tướng nhà Thục Hán khác là Mã Trung. Nhưng lần này nó không còn ngoan ngoãn đi theo gia chủ mới như trước, mà tuyệt thực đến chết .
2. Con Ngữa Tuyệt Ảnh

Ngựa Tuyệt Ảnh hy sinh thân mình cứu chủ
ngựa chiến Tuyệt Ảnh quyết tử thân mình cứu chủ. Tranh : Baidu

ngựa chiến Tuyệt Ảnh là ngựa yêu của Tào Tháo ( 155 – 220 ). Tuyệt Ảnh có nghĩa là phi rất nhanh, đến cái bóng cũng không đuổi kịp được .
Tương truyền, khi Tào Tháo tiến công Trương Tú, Trương Tú dâng thành đầu hàng Tào Tháo. Trương Tú là cháu gọi Phiêu kỵ tướng quân Trương Tế bằng chú. Sau khi Đổng Trác bị giết năm 192, Trương Tế cùng những tướng khác của Đổng Trác mang quân đánh vào Tràng An, lại nắm vua Hán Hiến Đế, thao túng triều đình như Đổng Trác trước đây .
Tuy nhiên, Tào Tháo không ngờ lại bị trúng kế của quân địch, bị đánh giật mình, trở tay không kịp, suýt nữa thì bị mất mạng. May có ngựa Tuyệt Ảnh mới thoát được ra ngoài .
ngựa chiến Tuyệt Ảnh bị trúng ba mũi tên trên mình mà vẫn cất vó phi nước đại, sau đó bị trúng một mũi tên vào mắt mới gục ngã. Trong trận chiến này, Tuyệt Ảnh đã hoàn tất sứ mạng của mình .
Đây là một thất bại nữa của Tào Tháo kể từ sau trận Xích Bích. Trong trận đánh này, Tào Tháo bị mất một con trai, Tào Ngang, một cháu trai, Tào An, và một con tuấn mã, Tuyệt Ảnh. Có thể nói đây là một thất bại thảm hại của Tào Tháo .
3. Con Ngữa Đích Lô

Ảnh: Ngựa Đích Lô cứu mạng chủ nhân

Ngựa Đích Lô cứu mạng chủ nhân.  Tranh: Weibo

Đích Lô vốn là ngựa của Trang Vũ, vốn là một tướng của một danh sĩ dòng dõi hoàng tộc nhà Hán là Lưu Biểu nhưng sau này phản bội lại Lưu Biểu. Lưu Bị ( người sáng lập ra nhà nhà Thục Hán ) bị thất bại trong trận giao chiến với Tào Tháo nên về đầu quân cho Lưu Biểu vì hai người cùng trong hoàng thất, đợi thời cơ làm lại sự nghiệp .
Lưu Bị nhìn thấy ngựa của Trương Vũ cho rằng đây là một con tuấn mã, liền hết lời ca tụng rằng ” con ngựa này chắc như đinh là ngựa thiên lý “. Tướng của Lưu Bị lúc đó là Triệu Vân lập tức hiểu ngay ý của gia chủ, liền giết chết Trương Vũ để cướp ngựa. Triệu Vân là danh tướng thời cuối Đông Hán và thời Tam Quốc, người góp công lớn xây dựng nhà Thục Hán .
Khi Lưu Biểu nhìn thấy con ngựa này cũng khen không ngớt lời. Lưu Bị đang không biết lấy gì để báo đáp Lưu Biểu liền Tặng Ngay con ngựa này cho Lưu Biểu. Không ngờ, Lưu Biểu lại thấy con ngựa này ” có quầng mắt, trên đầu có những đốm trắng, lại tên Đích Lô, ắt là con ngựa sát chủ “, còn nói rằng ” Trương Vũ cưỡi con ngựa này bị chết ” chính là vật chứng, nên hấp tấp vội vàng tìm cớ trả lại cho Lưu Bị .
Người hầu của Lưu Bị đem tin ” ngựa sát chủ ” nói cho Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không tin. Sau đó, khi nhận được mật báo có người định sát hại, Lưu Bị hấp tấp vội vàng thoát ra ngoài, cưỡi ngựa Đích Lô chạy trốn, nhưng bị nhầm đường, ông chạy đến bên suối Đàm Khê .
Phía trước là con suối to lớn, phía sau là quân địch truy đuổi, lúc này Lưu Bị mới nhớ đến lời khuyên ” Đích Lô sát chủ ” ngày trước, ông vừa điên cuồng quất vào sống lưng ngựa, vừa hét : ” Đích Lô ! Đích Lô ! Hôm nay mày hại ta đi ! “. Đích Lô tự nhiên vùng lên, phi một phát sang bờ bên kia, lập một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Sau đó, Lưu Bị càng không tin chuyện ” Đích Lô sát chủ “, ông càng yêu quý con ngựa đã cứu mạng mình này hơn .
Khi đem quân đi đánh nước Thục, thấy ngựa của Bàng Thống, một trong những mưu sĩ của Lưu Bị, già yếu quá, nên để biểu lộ sự trọng dụng của mình với Bàng Thống, Lưu Bị đã đem ngựa yêu của mình khuyến mãi ngay cho Bàng. Ai ngờ Bàng Thống không có phúc được hưởng, vừa mới cưỡi lên Đích Lô đã bị kẻ địch tưởng nhầm là Lưu Bị nên bắn chết. Sau này ngựa Đích Lô cũng không rõ lưu lạc về đâu .
4. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử

Ngua-Da-chieu-ngoc-su-tu-28Ha-My-2c-baid
Dạ chiếu ngọc sư tử. Tranh : Baidu

Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử body toàn thân lông trắng như tuyết, tương truyền một ngày hoàn toàn có thể đi hàng nghìn dặm. Ngay từ khi mới sinh ra phía dưới cổ đã có một hàng lông dày, trông giống như sư tử, tính khí nóng nảy, sau này lớn lên tính khí bớt nóng nảy hơn, buổi tối con ngựa này còn phát ra ánh sáng trắng bạc, vì thế mới có tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử .
Con ngựa này của Triệu Vân, sống vào lúc thế kỷ thứ hai. Tương truyền, Triệu Vân đóng quân ở trên núi Trường Bản xuất quân đi đánh trận đều cưỡi Dạ chiếu ngọc sư tử, có lần Triệu Vân cùng ngựa bị rơi xuống hố bẫy sẵn của quân địch, tưởng chừng không hề thoát thân. Nhưng sức ngựa rất lớn, sau cuối cũng nhảy được lên trên miệng hố, cứu gia chủ thoát chết. Trong bộ tiểu thuyết Thủy hử cũng từng nhắc đến con ngựa này .
5. Ô Vân Đạp Tuyết

O-Van-Dap-Tuyet-28Ha-My-2c-baidu-29.jpg
Ngựa Ô Vân Đạp tuyết. Ảnh : Baidu

Ô Vân Đạp Tuyết còn có tên là Vương Truy Mã, sống ở thế kỷ thứ hai, toàn thân màu đen nhưng bốn vó màu trắng. Đây là ngựa của Trương Phi, người anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Công, được coi là anh hùng tuấn mã.

ngựa chiến của Trương Phi có tên rất ý nghĩa, Vương Truy Mã có nghĩa là con ngựa đi theo hầu hạ Đại Vương. Tương truyền Trương Phi và Ô Vân Đạp Tuyết đều đen như nhau. Trương Phi quý chú ngựa này như con đẻ, tiếp tục tự tay tắm rửa cho ngựa quý .
Người đời về sau thường nói người dũng mãnh cưỡi ngựa dũng mãnh. Quan Công từng nói : ” Người tôi nặng nề, ngựa không vác nổi nên thường hay gầy, chính thế cho nên mà tôi không hề cưỡi ngựa thông thường được “. Trương Phi cũng như vậy, ngựa thông thường thì không hề xứng với hào khí khác thường của Trương Phi được .

Hà My (Theo Baike)

Source: thabet
Category: Game