Phúc Lợi Nạp Thẻ Vip 2021 | Code1 | Kiếm Thế – Ông Vua dòng Game Nhập Vai Kiếm Hiệp Online

Điểm Quy Nguyên 12.000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. Level 177 1 Khóa Tiêu hao 10000 Kim Ngân Bảo nhận được level 177. Bạc 100.000.000 Không khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Mảnh Tiềm Năng-Cao 30.000 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Chân Khí Hoàn 200.000 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa Tiêu hao 720 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 1 lần duy nhất. Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9.000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Bích Long Bảo Châu 25.000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần. 1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần. Sao Đồng 150.000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Sao Bạc 5.000 Khóa Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Trục Cuốn Công Trạng 20.000 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Thiên Canh Mật Tịch 20.000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Địa Sát Mật Tịch 15.000 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Rương Tu Vi 2.000 Khóa Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 100.000 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 100.000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 60.000 Khóa Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Vũ Hoa Thạch 30.000 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Sách Kỹ Năng Chân Linh 100.000 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 300   Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Hồn Tiểu Na 2.000   Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Long Đằng Hạng Liên 1 Khóa Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Đơn Tâm Bội 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1.000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 1 lần duy nhất. Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1.000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 1.000 Khóa Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Source: thabet
Category: Game