Game Phong Thần FPT chơi Hoàn Toàn Miễn Phí

Ngàn năm thoắt qua, thời đại Thương Chu đã đến, đại nạn lại sắp giáng xuống miền đất đầy biến động này. Nhân gian lúc này hôn quân không màng xã tắc, lơ là triều chính, hành hình tàn độc, giết hại trung thần, áp bức, bóc lột nhân dân. Bọn yêu ma thừa cơ làm loạn, gây hại khắp nơi bá tính lưu lạc bốn phương. Con trai Tây Bá Hầu thuận ý trời hợp lòng dân, khởi binh thảo phạt bạo quân, nhân gian đại chiến chính thức bắt đầu……

Cùng lúc đó, trên Tiên giới lại càng hỗn loạn khác thường, các phe phái lớn trong nội bộ Tiên tộc không ngừng tranh chấp, chẳng quan tâm gì đến ách nạn của Nhân tộc. Thiên giới có chính thần thống lĩnh thiên địa cai quản, Tiên giới có một số du tiên tư chất cao thấp khác nhau, Nhân giới cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sỹ đạo hạnh cao thâm đang mai danh ẩn tích, sự phân chia phe phái như thế làm cho sự tranh chấp càng thêm phức tạp. Xiển giáo và Tiệt giáo có phương thức tu hành khác nhau, không công nhận nhau, thường xuyên tranh đấu. Nhân lúc thế gian chiến loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đệ tử là Khương Tử Nha xuống núi phò trợ Chu vương. Đồng thời, giáo chủ Thông Thiên cũng đang ấp ủ âm mưu lật đổ Tiên giới. Môn đồ hai phái hạ phàm, mỗi bên phò trợ một phe, quyết phân cao thấp. Yêu tộc và Ma tộc sau khi có được pháp thuật và thần binh mạnh mẽ lại càng như hổ thêm cánh, không ngừng đưa quân đi tấn công các thành trì của Nhân tộc và Tiên tộc. Có thể nói thế gian đại loạn, Nhân, Tiên, Yêu, Ma đều không tránh khỏi.

Xưa nay loạn thế xuất anh hùng, cuộc đại loạn này cuối cùng còn lại Nhân – Tiên – Yêu hay Ma? Sống hay là chết? Thành hay bại, phải chờ xem thiên kiếp này anh hùng nào sẽ lưu danh!
Chủng tộc

PT Mobile Game phân chia nhân vật ra thành 4 chủng tộc, từ chủng tộc đã chọn lựa các hạ có thể đi theo những con đuờng mà mình yêu thích tuơng ứng:

Nhân Tộc:Kiếm khách, Thích khách, Đạo sĩ, Y Sư

Tiên tộc: Thích khách, Đạo sĩ, Y Sư, Ảo thuật sư

Yêu tộc

Kiếm khách, Thích khách, Đạo sĩ, Y Sư

Ma tộc: Kiếm khách, Y Sư, Ám Vu, Thích khách Xưa nay loạn thế xuất anh hùng, cuộc đại loạn này sau cuối còn lại Nhân – Tiên – Yêu hay Ma ? Sống hay là chết ? Thành hay bại, phải chờ xem thiên kiếp này anh hùng nào sẽ lưu danh ! Chủng tộcPT Mobile Game phân loại nhân vật ra thành 4 chủng tộc, từ chủng tộc đã lựa chọn những hạ hoàn toàn có thể đi theo những con đuờng mà mình yêu thích tuơng ứng : Nhân TộcKiếm khách, Thích khách, Đạo sĩ, Y SưTiên tộcThích khách, Đạo sĩ, Y Sư, Ảo thuật sưYêu tộcKiếm khách, Thích khách, Đạo sĩ, Y SưMa tộcKiếm khách, Y Sư, Ám Vu, Thích kháchNgàn năm thoắt qua, thời đại Thương Chu đã đến, đại nạn lại sắp giáng xuống miền đất đầy dịch chuyển này. Nhân gian lúc này hôn quân không màng xã tắc, không cẩn thận triều chính, hành hình tàn độc, giết hại trung thần, áp bức, bóc lột nhân dân. Bọn yêu ma thừa cơ làm mưa làm gió, gây hại khắp nơi bá tính lưu lạc bốn phương. Con trai Tây Bá Hầu thuận ý trời hợp lòng dân, khởi binh thảo phạt bạo quân, nhân gian đại chiến chính thức mở màn …… Cùng lúc đó, trên Tiên giới lại càng hỗn loạn khác thường, những phe phái lớn trong nội bộ Tiên tộc không ngừng tranh chấp, chẳng chăm sóc gì đến ách nạn của Nhân tộc. Thiên giới có chính thần thống lĩnh thiên địa quản lý, Tiên giới có một số ít du tiên tư chất cao thấp khác nhau, Nhân giới cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sỹ đạo hạnh cao thâm đang mai danh ẩn tích, sự phân loại phe phái như thế làm cho sự tranh chấp càng thêm phức tạp. Xiển giáo và Tiệt giáo có phương pháp tu hành khác nhau, không công nhận nhau, tiếp tục tranh đấu. Nhân lúc trần gian chiến loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đệ tử là Khương Tử Nha xuống núi phò trợ Chu vương. Đồng thời, giáo chủ Thông Thiên cũng đang ấp ủ thủ đoạn lật đổ Tiên giới. Môn đồ hai phái hạ phàm, mỗi bên phò trợ một phe, quyết phân cao thấp. Yêu tộc và Ma tộc sau khi có được pháp thuật và thần binh can đảm và mạnh mẽ lại càng như hổ thêm cánh, không ngừng đưa quân đi tiến công những thành trì của Nhân tộc và Tiên tộc. Có thể nói trần gian đại loạn, Nhân, Tiên, Yêu, Ma đều không tránh khỏi .

Source: thabet
Category: Game