Hàn Lập | Tiên Hiền Thư Viện

Tác phẩm: Phàm Nhân Tu Tiên Truyện – Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên
Tác giả: Vong Ngữ.
Tình trạng: FULL – Dịch.

Một cái tiểu tử nghèo ở nông thôn, tình cờ gia nhập vào một môn phái giang hồ nhỏ, thành một tên đệ tử ký danh. Hắn lấy dạng thân phận này, làm sao lăn lộn trong môn phái, với tư chất bình thường làm sao tiến vào hàng ngũ tu tiên, từ đó tiếu ngạo trong tam giới! Lấy bình thường tư chất, làm sao tiến vào hàng ngũ tu tiên giả? Cùng những cự ma đầu, tiên tông, tiên sư ngang hàng? Tu tiên thế giới ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua, đại đạo từ từ, tiên lộ hung hiểm, nhìn xem sơn thôn thiếu niên Hàn Lập tu tiên khó khăn như thế nào. Mặc dù tư chất bình thường, nhưng dựa vào bản thân cố gắng cùng tính toán hợp lý tu luyện thành tiên. Quá trình tu tiên hết sức khó khăn, không chỉ cần bổ khuyết các loại thiếu sót của bản thân, đồng thời còn phải tiếp nhận địch nhân và thiên địa khảo nghiệm, trải qua trùng trùng “lăn lộn” mới có thể được đạo.

    Ngũ Lý câu, Thanh Ngưu trấn, Kính châu, Thiên Nam Việt quốc, nhũ danh “anh ngố”, Thiên Nam địa vực Yến tộc nhân. Tướng mạo phổ thông, làn da ngăm đen, trong nhà xếp hạng lão tứ. Tuổi thơ bị Tam thúc giới thiệu đến Thất Huyền Môn, bởi vì thân có linh căn có thể tu luyện Trường Xuân Công mà bị Mặc đại phu thu làm đệ tử, về sau bằng vào thăng tiên lệnh bài mà gia nhập tu tiên môn phái Hoàng Phong Cốc, chính thức đạp lên con đường tu tiên. Một đường chịu đựng gian khổ tu luyện, tu luyện Hóa Thần sơ kỳ sau thông qua tọa độ không gian lén qua Linh giới, cuối cùng tu luyện đến Đại Thừa kỳ sau độ kiếp phi thăng Chân Tiên giới, trở thành tiên giới một phương chí tôn.. Sau khi phi thăng, vì phá giải Nguyên Anh phong ấn, tìm về mất đi bảo vật gia nhập Chúc Long đạo, thông qua chân ngôn hóa vòng trải qua, thời gian đạo đan thành công lĩnh hội Tam Đại Chí Tôn pháp tắc một trong thời gian pháp tắc. Trải qua nhiều mặt gặp trắc trở, cuối cùng tại cùng thời gian Đạo Tổ Cổ Hoặc Kim đại quyết chiến thời gian chiến tranh tiến giai Đạo Tổ cảnh. Sau đại chiến vì tránh né thiên đạo ăn mòn, lấy Chưởng Thiên Bình thu nạp Đạo Tổ bản nguyên, rơi xuống cảnh giới Đại La đỉnh phong.

Source: thabet
Category: Game