Hướng Dẫn Trang Bị Hào Hiệp Vl2, Võ Lâm 2 Online

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến ,Đừng chần chừ, hãy nhanh gọn tận dụng thời cơ quý giá này, tham gia tăng cấp ngay để chiếm hữu được những trang bị khét tiếng thiên hạ. tin tức chi tiết cụ thể như sau :

Bạn đang xem:

Hình ảnhMô tả
*Giáo Sĩ (Biện Kinh – 167/175)

Bổ sung thêm dòng chọn:

Nâng cấp nhẫn Hào Hiệp Thường:Nâng cấp Hào Hiệp Giới.Nâng cấp Hào Hiệp Bội.Nâng cấp nhẫn Hào Hiệp Vô Hạ.Nâng cấp vũ khí Hào Hiệp Thường.Nâng cấp vũ khí Hào Hiệp Vô Hạ.

Xem thêm:

Bạn đang xem: Trang bị hào hiệp vl2 Xem thêm: Áo Gen Định Hình ” Giá Tốt Tháng 4, 2021, Áo Gen Định Hình Nâng Ngực

* 2 thuộc tính đầu tiên cố định như sau:

Thuộc tính cố định
Tăng sinh lực 7.000
Bạo kích cộng thêm tăng 70

Thuộc tính dòng 3 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:

Kèm theo độc sát 40
Độc sát tăng 100
Sát thương tăng 75
Ngoại công tăng 5%
Công kích nội công tăng 5%
Công kích tăng 5%
Hút sinh lực 400
Sức Mạnh tăng 55
Gân Cốt tăng 55
Nội Công tăng 55
Thân Pháp tăng 55
Linh Hoạt tăng 55

Thuộc tính dòng 4 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:

Sinh lực tăng 30%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 3%
Điểm hộ giáp ngoại phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội ngoại phòng tăng 30

Thuộc tính dòng 5 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:

Dùng kỹ năng không tính tỷ lệ giản cách 10%
Xác suất xuất chiêu tăng 5%
Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 8%
Thể lực tăng 30
Nội lực tăng 20%
Chuyển hóa sát thương thành nội lực 8%
Né tránh tăng 400
Giảm thời gian thọ thương 18%
Tăng thêm hiệu quả thương dược 35%
Nội lực tiêu hao 40%
Điểm bạo kích tăng 20

Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ sẽ có 2 thuộc tính ẩn cố định như sau:

Thuộc tính ẩn cố định
Tốc độ thi triển võ công tăng 22%
Kháng tất cả 25

Xem thêm:

Hình minh họa trang sức đẹp Hào Hiệp Vô HạNhấp chuột phải vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh ( trang sức đẹp ) để chọn nhận trang sức đẹp Hào Hiệp Vô Hạ ( Giới, Bội ) tương ứng với thuộc tính như mong ước. Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ sẽ cónhư sau : hoàn toàn có thể chọn 1 trong những thuộc tính sau đây : hoàn toàn có thể chọn 1 trong những thuộc tính sau đây : hoàn toàn có thể chọn 1 trong những thuộc tính sau đây : Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ sẽ cónhư sau : Xem thêm : Ngôn Ngữ Cơ Thể Chàng Thích Bạn Đọc Vị Người Đang ‘ Crush ‘ Mình*Có 4 hướng lựa chọn quan trọng sau:Nội công.Ngoại công.Cầm chuyên dùng.Sát thương.Mỗi hướng lựa chọn sẽ có 3 thuộc tính đầu tiên cố định như sau:

Nội côngNgoại côngCầm chuyên dùngSát thương
Nội Công tăng 60 Sức Mạnh tăng 60 Chọn tăng 60 Thân Pháp hoặc Linh Hoạt Chọn tăng 60 Thân Pháp hoặc Linh Hoạt
Công kích nội công tăng 20% Ngoại công tăng 20% Công kích nội công tăng 20% Sát thương tăng 180
Bạo kích cộng thêm tăng 65 Bạo kích cộng thêm tăng 65 Bạo kích cộng thêm tăng 65 Bạo kích cộng thêm tăng 65

Thuộc tính dòng 4 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:

Kèm theo độc sát 160
Độc sát tăng 400
Sát thương tăng 200
Ngoại công tăng 15%
Công kích nội công tăng 15%
Công kích tăng 8%

Thuộc tính dòng 5 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:

Sức Mạnh tăng 40
Nội Công tăng 40
Gân Cốt tăng 40
Thân Pháp tăng 40
Linh Hoạt tăng 40
Điểm Bạo Kích tăng 30

Thuộc tính dòng 6 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:

Giảm ngoại phòng đối phương 18%
Giảm nội phòng đối phương 18%
Tấn công làm giảm nội ngoại phòng kẻ địch 12%
Tấn công khiến điểm ngoại phòng kẻ địch giảm 180
Tấn công khiến điểm nội phòng kẻ địch giảm 180
Tấn công khiến điểm nội ngoại phòng kẻ địch giảm 120
Hút sinh lực 700
Độ chính xác tăng 800
Kháng tất cả 25

Nhấp chuột phải vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh ( vũ khí ) để chọn nhận trang bị Hào Hiệp Vô Hạ ( vũ khí ) tương ứng với thuộc tính như mong ước. : Nội công. Ngoại công. Cầm chuyên dùng. Sát thương. Mỗi hướng lựa chọn sẽ cónhư sau : hoàn toàn có thể chọn 1 trong những thuộc tính sau đây : hoàn toàn có thể chọn 1 trong những thuộc tính sau đây : hoàn toàn có thể chọn 1 trong những thuộc tính sau đây :

Source: thabet
Category: Game