Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN – Hiệp Khách Lệnh (12.2021)

Hiệp Khách Lệnh (12.2021)

17/12/2021 span >

 Sự Kiện HIỆP KHÁCH LỆNH

 Thời gian Sự Kiện : (10:01) ngày 17/12/2021 ~ (10:01) ngày 18/12/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

☑ Hiệp Khách Lệnh 1 : 
     – Khi nạp và tiêu từ 3.500@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +7.

☑ Hiệp Khách Lệnh 2 : 
     – Khi nạp và tiêu từ 5.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +8 (cấp tối đa sau nhận là +8).

☑ Hiệp Khách Lệnh 3 : 
     – Khi nạp và tiêu từ 9.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8.

☑ Hiệp Khách Lệnh 4 : 

     – Khi nạp và tiêu từ 15.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +9 (cấp tối đa sau nhận là +9).

☑ Hiệp Khách Lệnh 5 : 

     – Khi nạp và tiêu từ 30.000@dzocash trở lên:
     → Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +11 (cấp tối đa sau nhận là +11).

☑ Siêu Hiệp Lệnh 6 : 

     – Khi nạp và tiêu từ 600.000@dzocash trở lên, tặng:
     → 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +11 sau nhận).
     → 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +12 sau nhận).
     → 01 Ưu đãi cường hóa +1 (tối đa +13 sau nhận).
    (3 ưu đãi áp dụng cho cùng 1 vật phẩm, dành cho Y Phục/Ủng/Hộ Thủ/Giáp Trong cấp 130 trở lên).

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Hiệp Khách Lệnh 1 ~ 5 báo danh tại bài viết sự kiện Hiệp Khách Lệnh trên fanpage Dzogame – Yulgang Hiệp Khách theo mẫu:

– Tên nhân vật:
– Máy chủ:
– Tham gia Hiệp Lệnh: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
– Số lượng:

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Siêu Hiệp Lệnh 6 báo danh qua cổng hỗ trợ

​► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Hiệp Khách Lệnh, mỗi mốc tham gia tối đa 2 lần.
​► Mỗi vật phẩm nhận được 01 Hiệp Lệnh từ sự kiện này.
​► Hiệp Khách cần chuẩn bị vật phẩm (bao gồm hợp thành, thuộc tính,…) trước khi tham gia ưu đãi.
​► Sau khi kết thúc sự kiện và thông báo kết quả, BTC sẽ thông báo thời gian nhận quà cũng như mẫu báo danh nhận quà.
​► Bảo hiểm cường hóa, ưu đãi cường hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân và phục ma động.
​► Bảo hiểm cường hóa và ưu đãi cường hóa (không bao gồm Siêu Hiệp Lệnh) áp dụng cho Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Giáp Trong. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú.

Lưu ý

– Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
– DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

– DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập .
– Cộng dồn @ DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con ( DZxxx / SNxxx ) ở từng sever .

– Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật .

– Nhân vật tham gia là nhân vật tiên phong shopping của ID con tham gia .

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.

Source: thabet
Category: Game