Tin Tức – Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay

– Hướng dẫn học nghề trong quốc tế Võ Lâm Truyền Kỳ II .Để học 1 nghề trong Võ Lâm Truyền Kỳ II đồng đạo phải học 2 kỹ năng và kiến thức : Kỹ năng tích lũy và Kỹ năng sản xuất .

          – Kỹ năng thu thập dùng để thu thập các vật phẩm, nguyên liệu sử dụng cho Kỹ năng chế tạo. (Có thể không cần học kỹ năng thu thập vẫn có thể học kỹ năng chế tạo, nhưng đồng đạo phải mua các nguyên liệu để chế tạo các trang bị, vật phẩm,…)

          – Kỹ năng chế tạo dùng để chế tạo ra các vật phẩm như máu, mana, thuốc, thức ăn hay các trang bị như vũ khí, áo,…

Các bước nhiệm vụ | Chọn nghề nào | Học kỹ năng thu thập ở đâu

Đồng đạo muốn học một nghề thì phải trải qua những khảo nghiệm cơ bản, thân mời đồng đạo theo dõi những bước hướng dẫn vượt qua những khảo nghiệm đó .

Bước 1: Đến Thành Đô gặp Du Phương Đại phu (216,225), sau đó nhờ đồng đạo đến Tuyền Châu gặp Lý Phong Thu (200,185) để bắt đầu những trải nghiệm.

Bước 2: Gặp Lý Phong Thu, yêu cầu đồng đạo trả lời 5 câu hỏi, sau khi hoàn thành sẽ nhờ đồng đạo đến Biện Kinh gặp Vân Du đạo nhân (169,187).

Bước 3: Bạn đến Biện Kinh tọa độ (169,187) để gặp Vân Du đạo nhân học hỏi. Vân du đạo nhân tiếp tục nhờ đồng đạo đến gặp Lưu Nhất Phủ – ở Biện Kinh.

Bước 4: Cũng tại bản đồ Biện Kinh, bạn di chuyển đến tọa độ (152,181) để gặp Lưu Nhất Phủ. Đồng đạo phải trả lời chính xác 5 câu hỏi của Lưu Nhất Phủ.

Sau khi đồng đạo trả lời xong các câu khảo nghiệm của Lưu Nhất Phủ là có thể học Kỹ năng sống (một nhân vật có thể học tối 3 kỹ năng thu thập và 1 kỹ năng chế tạo).

Kỹ năng chế tạo (nghề)

Sư phụ dạy kỹ năng

Vũ khí ngắn – Bao tay, Đao, Kiếm, Song đao

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ năng đốn củi)

Mạc Nhị

(213,215)

Thành Đô

Vũ khí dài – Côn, thương, trượng

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ năng đốn củi)

Mạc Đại

(178,188)

Biện Kinh

Vũ khí kỳ môn – Đàn, Bút, Tiêu, Cung, Trảo

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng đào khoáng và Kỹ năng đốn củi)

Mạc Tam

(168,182)

Tương Dương

May nón (Nam, Nữ)

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng kéo tơ (dệt vải) và Kỹ năng thuộc da)

Minh Sư Phó

(193,183)

Tương Dương

May áo (Nam, Nữ)

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng kéo tơ, dệt vải và Kỹ năng thuộc da)

Cẩm Nương

(233,217)

Thành Đô

May hạ y (quần)

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng kéo tơ, dệt vải và Kỹ năng thuộc da)

Tử Quyên

(176,186)

Đại Lý

Chế tạo thuốc (máu, mana)

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng hái thuốc)

Du Phương Đại phu

(216,225)

Thành Đô

Chế bùa (Hồi thành phù, Giám định phù)

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng tập linh)

Vân du đạo nhân

(169,187)

Biện Kinh

Chế tạo thức ăn

(Cần nguyên liệu từ Kỹ năng trồng trọt)

Ngự Trù

(197,180)

Biện Kinh

Kỹ năng thu thập

Sư phụ dạy kỹ năng

Kỹ năng đào khoáng Đại Khoáng Công ( 229,214 ) Thủ Đô
Kỹ năng đốn củi Lưu Nhất Phủ ( 152,181 ) Biện Kinh
Kỹ năng dệt vải Hoàng Đại Thẩm ( 203,218 ) Thủ Đô
Kỹ năng thuộc da ( chế bì )

Thợ Săn Trương (168,189) Biện Kinh

Kỹ năng hái thuốc

Lâm Dược Sư (194,184) Tuyền Châu

Kỹ năng tập linh Mạc Quân Đạo Trưởng ( 173,185 ) Tuyền Châu
Kỹ năng trồng trọt

Lý Phong Thu (200,185) Tuyền Châu

Thân chúc đồng đạo học được những nghề mình thương mến .Tin tương quan :

>>> Hấp dẫn những đổi mới về vật phẩm

 

>>>Kinh nghiệm sử dụng Thần Nông Đơn

>>>Hướng dẫn sử dụng Cơ Quan Nhân

Source: thabet
Category: Game