Tiếu Ngạo Giang Hồ Game PC – Trận Pháp – Linh Thạch

TRẬN PHÁP – LINH THẠCH

Trận pháp biến hóa, linh hoạt phong phú, huyền ảo vô cùng, dị hữu vân: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Còn có cái gọi là Hư vô sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, từ đó mà bắt đầu biến hóa vô cùng.

 Điều kiện:

– Nhân vật đạt cấp độ 70 trở lên sẽ mở tính năng Trận Pháp.

 Giới thiệu:

1. Trận Bàn:

Khi nhân vật đạt đủ cấp có thể đến gặp NPC Thiên Tiểu Y tại Thành Lạc Dương (tọa độ: 422, 10) làm nhiệm vụ nhận Trận Bàn .

Trận Bàn được chia thành 2 loại chính: Canh Kim (Ngoại) và Tân Kim (Nội), mỗi loại có 4 thuộc tính: Huyền Thủy – Li Hỏa – Quý Mộc – Hậu Thổ tương ứng với Băng – Hỏa – Độc – Thổ. Trong đó, Trận Bàn được khắc nhiều loại Trận Pháp khác nhau giúp tăng chỉ số nhân vật:

+ Trận pháp Ngoại Công / Nội Công ( tùy vào loại Trận Bàn ) .
+ Trận pháp Sinh Lực .
+ Trận pháp Bạo Kích .
+ Trận pháp Tinh Thông .
+ Trận pháp Chống Đỡ .
+ Trận pháp Căn Cốt .
+ Trận pháp ST Hệ ( tùy vào thuộc tính Trận Bàn ) .

TRẬN BÀN CANH KIM


TRẬN BÀN TÂN KIM

2. Linh Thạch:

Linh Thạch hoàn toàn có thể khảm lên Trận Bàn để kích hoạt thuộc tính Trận Pháp tương ứng, ngoài những còn hoàn toàn có thể tăng trực tiếp chỉ số vốn có của Linh Thạch .

Linh Thạch được chia thành 4 loại: Thanh Long – Bạch Hổ – Huyền Vũ – Chu Tước, mỗi loại Linh Thạch ngoài thuộc tính của bản thân còn mang theo sức mạnh của sao trời, theo thứ tự là Lam – Hồng – Lục – Bạch.

+ Thanh Long: Thuộc tính ngôi sao Lam đại biểu Kháng Tính.

+ Bạch Hổ: Thuộc tính ngôi sao Hồng đại biểu Căn Cốt.

+ Huyền Vũ: Thuộc tính ngôi sao Lục đại biểu Sinh Lực.

+ Chu Tước: Thuộc tính ngôi sao Bạch đại biểu Công Kích.

Đại Hiệp hoàn toàn có thể khảm tối đa 12 Linh Thạch và khảm tối đa 4 viên Linh Thạch cùng loại trên một Trận Bàn. Các loại Linh Thạch gồm có :

Tên Linh Thạch

Công dụng

Hình ảnh

Chu Tước – Mặc Tăng Ngoại Công
Bạch Hổ – Bạch Tăng Căn Cốt
Huyền Vũ  – Mặc Tăng Sinh Lực
Thanh Long – Bạch Tăng Kháng Băng
Thanh Long – Xích Tăng Kháng Hỏa
Thanh Long – Thanh Tăng Kháng Độc
Thanh Long – Mặc Tăng Kháng Thổ
Chu Tước – Bạch Tăng Nội Công


Đại Hiệp sẽ tìm thấy Linh Thạch từ các hoạt động:

+ Khư Thị: nhận được Linh Thạch khóa và không khóa.

+ Cửu Tầng Yêu Lâu (9x): nhận được Linh Thạch khóa.

+ ……..

3. Kích hoạt Trận Pháp:

– Mỗi loại Trận Pháp cần thuộc tính và số lượng ngôi sao 5 cánh để kích hoạt khác nhau .
– Kích hoạt cấp Trận Pháp càng cao thì cần số lượng ngôi sao 5 cánh càng nhiều .
– Trận Pháp được chia thành 9 cấp, chỉ số tăng dần theo cấp Trận Pháp .

Trận Pháp

Sao Chính

Sao Phụ

Ngoại Công/Nội Công Bạch Hồng
Sinh Lực Lục Lam
Bạo Kích Hồng Lam
Tinh Thông Hồng Lam
Chống Đỡ Lam Hồng
ST Hệ Bạch Lục
Giảm Kháng Bạch Lam
Căn Cốt Lục Hồng

 Nâng cấp Linh Thạch:

– Linh Thạch được chia thành 9 cấp, chỉ số và số sao tăng dần theo cấp Linh Thạch.

– Nâng cấp Linh Thạch lên cấp 4 sẽ Open thêm thuộc tính ngôi sao 5 cánh phụ .
– Nâng cấp Linh Thạch lên cấp 5 sẽ thành Linh Thạch khóa .
– Nâng cấp Linh Thạch theo những bước sau :

+ Bước 1: Mở giao diện nhân vật (phím tắt 0).

+ Bước 2: Vào giao diện Trận Pháp.

+ Bước 3: Bấm vào “Linh Thạch” để mở giao diện nâng cấp.

+ Bước 4: Cho Linh Thạch cần nâng cấp vào hàng trên, nguyên liệu vào hàng dưới.

+ Bước 5: Chọn tiền khóa hoặc không khóa rồi bấm “Thăng Cấp”.

– Bảng nguyên vật liệu thiết yếu tương ứng khi tăng cấp :

Nâng cấp

Nguyên liệu

Tiêu hao

Từ 1 lên 2 4 Linh Thạch C.1 5 vàng
Từ 2 lên 3 4 Linh Thạch C.2 10 vàng
Từ 3 lên 4 4 Linh Thạch C.3 20 vàng
Từ 4 lên 5 3 Linh Thạch C.4
1 Trận Thạch Tinh Hoa
40 vàng
Từ 5 lên 6 2 Linh Thạch C. 5
1 Trận Thạch Tinh Hoa
58 Trận Thạch Hạch Tâm
80 vàng
Từ 6 lên 7 2 Linh Thạch C. 6
1 Trận Thạch Tinh Hoa
175 Trận Thạch Hạch Tâm
160 vàng
Từ 7 lên 8 1 Linh Thạch C. 7
1 Trận Thạch Tinh Hoa
350 Trận Thạch Hạch Tâm
320 vàng
Từ 8 lên 9 1 Linh Thạch C. 8
1 Trận Thạch Tinh Hoa
700 Trận Thạch Hạch Tâm
640 vàng

Chú thích:

– Trận Thạch Tinh Hoa : Có thể đổi tại NPC Thiên Tiểu Y (đến NPC chọn “Đổi Anh Hiệp Thông Bảo”).

– Trận Thạch Hạch Tâm : Có thể mua trên Thương Thành (mục Sinh Hoạt – Trận Thạch)

– Số lượng ngôi sao 5 cánh tương ứng với Lever Linh Thạch như sau :

Linh Thạch

Sao Chính

Sao Phụ

Cấp 1 1  
Cấp 2 2  
Cấp 3 3  
Cấp 4 4 1
Cấp 5 6 2
Cấp 6 9 3
Cấp 7 14 4
Cấp 8 22 5
Cấp 9 35 6

 Phân giải Linh Thạch:

– Linh Thạch Cấp 5 trở lên mới hoàn toàn có thể thực thi phân giải .
– Phân giải linh thạch theo những bước sau :

+ Bước 1: Cũng tại giao diện Trận Pháp, bấm vào “Phân giải” để mở giao diện phân giải.

+ Bước 2: Cho Linh Thạch cần phân giải vào, sau đó bấm “Phân giải” để hoàn tất.

– Bảng chi tiết cụ thể phân giải Linh Thạch như sau :

Linh Thạch

Nguyên liệu nhận lại

Tiêu Hao

Cấp 5 20 Linh Thạch C.3
1 Trận Thạch Tinh Hoa
 
Cấp 6 60 Linh Thạch C.3
4 Trận Thạch Tinh Hoa
58 Trận Thạch Hạch Tâm
15 Trận Thạch Hạch Tâm
Cấp 7 180 Linh Thạch C.3
13 Trận Thạch Tinh Hoa
349 Trận Thạch Hạch Tâm
50 Trận Thạch Hạch Tâm
Cấp 8 360 Linh Thạch C.3
27 Trận Thạch Tinh Hoa
1048 Trận Thạch Hạch Tâm
100 Trận Thạch Hạch Tâm
Cấp 9 720 Linh Thạch C.3
55 Trận Thạch Tinh Hoa
2796 Trận Thạch Hạch Tâm
200 Trận Thạch Hạch Tâm

Chúc các Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị với tính năng này!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo – Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

Source: thabet
Category: Game