#loạn_giang_hồ khai mở máy chủ thứ hai có tên mãnh hổ vào lúc thứ 7 9giờ 14/09 – Võ Lâm 2 Loạn Giang Hồ Võ Lâm 2 Mới Ra OB 14/9/2019

Võ Lâm 2 Loạn Giang Hồ Võ Lâm 2 Mới Ra – Alpha Test: 14/9/2019 – Open Beta: 14/9/2019 – Exp x1 Drop x1 – #loạn_giang_hồ khai mở máy chủ thứ hai có tên mãnh hổ vào lúc thứ 7 9giờ 14/09 – JX2 – VLTK 2 – Võ Lâm Truyền Kỳ 2 private lậu mới ra tháng 9 2019

Trang chủ : https://vl2.loangiangho.com

#LOẠN_GIANG_HỒ khai mở máy chủ thứ hai có tên MÃNH HỔ vào lúc thứ 7 9giờ 14/09

Thông tin khai mở máy chủ
Trang chủ: https://vl2.loangiangho.com
Fanpage: https://fb.com/vl2lgh
Group: https://bit.ly/2lXLL3l

Thưởng Tân Thủ đăng nhập:
– 1 ngựa 120% (khóa)(3 ngày)
– 1 Thần Hành Bí Phổ (khóa)(3 ngày)

Thưởng Máy Chủ:
– 1 Ngoại Trang Trường Không Bào theo kiểu hình, thuộc tính Kháng tất cả 3 (khóa)(Vĩnh viễn)

Thưởng nhiệm vụ Thiên Môn Trận
– Kích hoạt Hoàng Kim Lệnh Bài trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục
– Thăng cấp 75, 20 triệu điểm kinh nghiệm và 2000 danh vọng

#Nhận_thưởng theo cấp:
75 – Bộ trang bị Tử Quang Hộ Giáp +5
76 – 25 Huân Chương Anh Hùng
77 – 2 Đại Nhân Sâm, 10 Tu Chân Yếu Quyết
78 – 1 Túi Bí Kíp
79 – 5000 điểm Tử Quang
80,81,82 – 50 trái cây ngẫu nhiên
83 – Trang sức Cát Tường
84 – Trang sức Như ý
85 – Vũ Khí Sư Môn 3

#Kích_hoạt Hoàng Kim Lệnh Bài

Truy Công Lãnh Thưởng tại NPC Mãnh Hổ (Tuyền Châu)
– 3 người đạt 688.000 công trạng đầu tiên mỗi phe nhận(Yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn):
50.000 điểm tích lũy chiến trường
Quân hàm Nguyên Soái nhận 1 Chiến Tượng (khóa)(Vĩnh viễn)
Quân hàm Tướng Quân nhận 1 Mãnh Hổ Tướng Quân (khóa)(Vĩnh viễn)
– 3 người chơi đạt cấp 88 đầu tiên nhận(Yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn):
1 Bảo Rương Trang Bị Tàng Kiếm Hoàng Kim ngẫu nhiên
1 thú cưỡi Báo (khóa)(Vĩnh viễn)
– 1 người chơi đạt cấp 88 đầu tiên mỗi hệ phái nhận(Yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn):
300 Cổ Linh Thạch
Danh hiệu Đại Sư Huynh(Đại Sư Tỷ) tăng 5 điểm thuộc tính tương ứng (Vĩnh viễn)

Hoạt động và tính năng khi khai mở:
– Nhiệm vụ và tính năng cơ bản của trò chơi (Nhiệm vụ Phạm Trọng Yên, Hạ Hầu Cầm…, Bát Nhã, Hạt Giống, Hoạt động cuối tuần…)
– Nhiệm vụ Phụng Tường
– Tàng Kiếm (2 lần/ngày)
– Thái Hư (3 lần/ngày)
– Chiến trường Tống Liêu (mở sau 1 ngày)
– Thịt Nướng (4 nhiệm vụ/ngày)
– Pháo Hoa Mỗi Ngày (20 pháo/ngày)
– Đường Minh Thành tại Tuyền Châu
– Nhiệm Vụ Thường Nhật
– Thí Luyện Sư Môn
– Tử Quang Các
– Sát Thủ Đường

 

Source: thabet
Category: Game