Tọa độ nhiệm vụ nhập hồn – phong thần

Yêu Cầu
Đẳng cấp :49
Nơi nhận nhiệm vụ : Long Cát Công Chúa ở Diêu Trì
Số lần làm nhiệm vụ mỗi ngày : 20 lần. Một lần free – 19 lần tốn xu .

Các Trang Bị có thể Nhập Hồn
Tinh Cang : Giày – Nón – Đai
Thái Ất : Giày – Nón – Đai
Giác Thú : Giày – Nón – Đai
Các bước thực hiện :Đem 15 Phong Lệ + 15 Thủy Hồn + 15 Địa Tâm + 15 Hỏa Linh + 1 Liễu Mộc cùng một trong 9 loại trang bị màu trắng như đã nêu ở trên gặp Long Cát Công Chúa .

Ví dụ ở đây là Nón Tinh Cang.

Hợp thành thành công sẽ cho ra nón Tinh Cang nhập hồn và 5000 điểm kinh nghiệm. Hợp thành thất bại thì mất tất cả các nguyên liệu và chỉ nhận được 5000 điểm kinh nghiệm.
Khi nhập hồn thành công thì đối thoại với Long Cát Công Chúa thì Long Cát Công Chúa sẽ kêu bạn đi kiếm Viễn Cổ Thần.
Viễn Cổ Thần :

Các nơi có thể tìm được Viễn Cổ Thần :
Bắc Hải
Tây Côn Lôn
Cự Lộc
Đồng Quan
Tam Sơn
Sa Mạc Thổ Thành
Đông Hải Long Cung
Hiên Viên Động tầng 1
Ngọc Tuyền Băng Xuyên
Đi tìm Viễn Cổ Thần ở các nơi kể trên. Khi tìm gặp Viễn Cổ Thần và đối thoại với nó thì nó sẽ thu đi Nón Tinh Cang đó và đưa bạn đến gần Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn.
Đối thoại với Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn, thì bạn sẽ được đề nghị là phải đánh thắng Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn thì mới được Nón Tinh Cang.
Sau khi giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn thì sẽ thu được Nón Tinh Cang (lục) hoặc trắng. Nếu như thu được Nón Tinh Cang Trắng thì nó sẽ cộng may mắn vào lần sau khi bạn giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn. Nếu như thu được Nón Tinh Cang Lục thì may mắn của bạn sẽ về 0.

Lưu ý đặc tính của Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn :
Có 5 phút đầu tiên là ở trạng thái phi chiến đấu (nghĩa là ta và nó chưa thể đánh nhau)
Sau 5 phút thì nó sẽ ở trạng thái chiến đấu (Nghĩa là ta và nó có thể đánh nhau)
Sau 15 phút thì nó sẽ biến mất nếu ta không giết được nó (theo lý thuyết là vậy)

Lưu ý điểm may mắn trong nhiệm vụ Nhập Hồn :
Mỗi lần giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn nếu như rớt trang bị trắng thì bạn sẽ được cộng điểm may mắn rớt ra đồ lục vào lần sau.
Mỗi lần giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn nếu như rớt trang bị lục thì điểm may mắn của bạn sẽ bị reset về 0

Hướng Dẫn Cụ Thể Cách làm ( Ví dụ đối với Mũ Tinh Cang)

Nhân vật nhiệm vụ
Long Cát Công Chúa (Diêu Trì, tọa độ 219,188).

Manh Mối (Thổ Thành, tọa độ 184,188).
Tinh Cang Thượng Cổ Chiến Hồn (Thổ Thành, tọa độ 185,200).
Các bước thực hiện
Chuẩn bị sẵn một loại trang bị có thể nhập hồn như Tinh Cang Khôi, Tinh Cang Yêu Đái…
Địa Tâm – Thủy Hồn – Hỏa Linh – Phong Lệ mỗi thứ 15 cái.
Một cái Liễu Mộc.
Đến Diêu Trì gặp Long Cát Công Chúa (219,188), đối thoại nhận nhiệm vụ Nhập Hồn.

Chọn một loại trang bị cần nhập hồn, sẽ được một trang bị nhiệm vụ đã được nhập hồn.
Theo chỉ dẫn của Long Cát Công Chúa, tìm gặp Manh Mối tại Thổ Thành (184,188).

Đối thoại với Manh Mối, nhấn phím Xác định để gặp Tinh Cang Chiến Hồn.

Đối thoại với Tinh Cang Chiến Hồn, nhấn phím Xác định để bước vào trận chiến.

Sau khi đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn, nếu may mắn, trang bị Nhập Hồn sẽ biến thành một trang bị lục.

Nếu không may, Quý kỳ sĩ sẽ được nhận thêm một trang bị trắng giống như trang bị được nhập hồn, đồng thời điểm may mắn được tăng cao.
Chú ý
Nhân vật mỗi lần đối thoại với Manh Mối sẽ tăng điểm may mắn lên cao.
Điểm may mắn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ rơi trang bị lục khi nhân vật đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn nhưng không nhận được trang bị lục.
Nếu nhận được trang bị lục thì điểm may mắn sẽ trở về 0.
Vật phẩm tinh cang chiến hồn (trang bị đã được nhập hồn) khi rơi dưới đất sẽ biến mất.
Mỗi ngày nhân vật có thể thực hiện 20 lần nhiệm vụ Nhập Hồn. Trong đó được hệ thống cho phép thực hiện 1 lần, muốn thực hiện 19 lần còn lại, người chơi cần sử dụng Linh Hồn Kỳ trong Kỳ Trân Các.

Linh Hồn Kỳ

Các Tọa độ của Manh Mối :

Bắc Hải ( 250 – 204 )
Tây Côn Lôn ( 201 – 201 )
Cự Lộc ( 201 – 176 )
Đồng Quan ( 214 – 224 )
Tam Sơn ( 172 – 217 )
Sa Mạc Thổ Thành ( 184 – 188 )
Đông Hải Long Cung ( 237 – 172 )
Hiên Viên Động tầng 1 ( 204 – 177 )
Ngọc Tuyền Băng Xuyên ( 224 – 182 )

Source: thabet
Category: Game