Âm Dương Sư – Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global – Bpackingapp – Bpacking in Viet Nam

Trong Thế giới Onmyoji, có những nhiệm vụ truy nã mà bạn không được biết chính xác phải đánh thức thần nào thì qua bản dưới đây việc đó sẽ trở nên rất dễ dàng

Bước 2 Người đọc copy gợi ý hoặc tên của thức thần vào hộp thư tìm kiếm trên trình duyệt để tìm kiếm hiệu quả

Bước 1 người đọc tiến hạng nhấn tổ hợp phím Crtl + F để hiện hộp thư tìm kiếm

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 66 Chouchin Obake

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 67 Hakaarashi no Rei

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 68 Kiseirei

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 69 Karakasa Kozou

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 70 Amanojaku Midori

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 6 – Cả 2 Amanojaku Ao có 3; Boss Kodokushi có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Yêu khí – Shouzu có 8; Gaki có 6; Hone Onna có 6; Kyonshi Ani có 4; Umibouzu có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Shishio – Tầng 3 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kyuuketsuhime – Tầng 3 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 71 Amanojaku Aka – Gợi Ý Quỷ Đỏ

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 72 Amanojaku Ki

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 73 Amanojaku Ao – Gợi ý Con Diều

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 74 Hokigami

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 75 Nurikabe – Gợi Ý Tường Đá

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 14 – Cả 3 Norikabe có 6;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 76 Hắc Báo

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kappa – Tầng 4 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 77Ma Chó, Cà Chua

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kiyohime – Tầng 1 có 13;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 78 Bakedanuki – Li Miêu

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Youtouchi – Tầng 1 đến 3 có 4; Tầng 4 đến 10 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 79 Kappa – Gợi Ý Hồ Nước Lá Sen

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Umibouzu – Tầng 3/5 có 5; Tầng 6 có 3; Tầng 7 có 2; Tầng 4/8/9/10 có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 80 Oguna – Gợi ý Cánh Vũ Y, Hiến Tế

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kappa – Tầng 1 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Aoandon – Tầng 3 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 81 Doujo – Gợi Ý Cánh Vũ Y, Bé Gái Nhỏ

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 3 – Heiyo đầu tiên có 2 trong ải Thường (1 trong ải Khó); Akajita thứ hai có 2; Amanojaku Ki cuối cùng có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 12 – Doujo đầu tiên có 1; Doujo thứ hai có 3; Oguna thứ hai có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 2 có 2; Tầng 4 có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 82 Gaki

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 83 Kodokushi – Gợi Ý Độc Trùng

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kamaitachi – Tầng 3 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 84 Karasu Tengu – Gợi Ý Naginata, Cánh Mặt Nạ

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 12 – Umibouzu thứ hai có 2; Cả 2 Oguna có 2 (tối đa có 4 do Oguna hồi sinh);

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 25 – Heiyo thứ ba có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ootengu – Tầng 5 có 4;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kamaitachi – Tầng 5 và 9 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 có 4;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 85 Kamigui

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 86 Hồn Samurai

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 87 Zashiki Warashi –  Gợi Ý Quỷ Hỏa, Sừng

[Nên đánh] Ame Onna – Tầng 1 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 88 Sanbi no Kitsune – Gợi Ý Cây Anh Đào, Màu Đỏ, Hoa Vũ

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ootengu – Tầng 1 đến 4 có 4; Tầng 5/6 có 3; Tầng 9 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 89 Kyonshi Imouto

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 90 Heiyo – Gợi ý Binh Giáp – Hóa Đá

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Orochi Tầng 2 có 1; Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ame Onna – Tầng 7 có 4;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 91 Ushi no Kokumairi – Gợi ý Người Rơm, Trú Ếm

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 21 – Kamigui đầu tiên có 3; Kamigui thứ 2 và 3 có 2;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kappa – Tầng 4 có 2;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 92 Hitotsume Kozou – Gợi Ý Mắt, Phật Thạch Mắt, Sư Thầy, Kinh Kim Cang

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 11 – Hồn Samurai thứ hai có 3; Cả 2 Hitotsume Kozou có 2;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 93 Tesso – Gợi ý Tài Phú May Mắn.

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Yêu khí – Quái Xu có 16;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 94 Kanko 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Momiji – Tầng 1 đến 3 có 4; Tầng 4 đến 10 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 95 Ame Onna – Gợi ý Khóc, Mưa Dù

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Youtouchi – Tầng 3 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Umibouzu – Tầng 5 có 3; Tầng 7/10 có 2;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 96 Kochosei – Gợi ý Trống Tay, Khả Ái

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Youtouchi – Tầng 2 có 3; Tầng 4/5 có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 97 Yamawaro – Gợi Ý Thạch Chùy, Quái Lực

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kappa – Tầng 2 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ootengu – Tầng 3 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Yuki Douji – Tầng 2 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 98 Kubinashi 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ame Onna – Tầng 2 có 3; Tầng 8 có 4;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ootengu – Tầng 1 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 99 Hotarugusa – Gợi ý Bồ Công Anh, Cắn

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Nghiệp Nguyên Hỏa – có 4;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 100 Yamausagi

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 9 – Yamausagi đầu tiên có 4; Yamausagi thứ hai có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 101 Satori

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 102 Jikikaeru – Gợi ý Xúc Xắc, Hũ, Gian Lận

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Aoandon – Tầng 5 có 2;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 103 Kyuumei Neko 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 18 – Cả 3 Kyuinochi Neko có 6; Cả 3 Sanbi no Kitsune có 2;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kyuuketsuhime – Tầng 4 có 4;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 104 Koi – Gợi ý Sống ở Hồ, Bong bóng, đuôi

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 7 – Koi đầu tiên có 3; Koi thứ hai có 1; Kappa đầu tiên có 1; Chouchin Kozou đầu tiên có 2;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Umibouzu – Tầng 4 có 4; Tầng 6 có 2; Tầng 3/7/8/9 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 105Shouzu – Tiêu Đồ

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Yêu khí – Shouzu có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 106 Yuki Onna 

Chương 8 – cả 2 Sakura có 1 ;

[Nên đánh] Chương 12 – Cả 2 Doujo có 1; Boss Yuki Onna có 2;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 có 4;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 107 Shiro Mujou – Gợi ý MInh Giới, Trắng, Đoạt Mệnh

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 24 – Cả 3 Kiyohime có 1; Boss Hone Onna có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kamaitachi – Tầng 1 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 108 Kuro Mujou – Gợi ý Lưỡi Hái, Đoạn Đao, Minh Giới

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kappa – Tầng 6 có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kamaitachi – Tầng 2 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 109 Kyonshi Ani – Gợi Ý Nến, Quan Tài

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 2 (có thể dùng Kyonshi Ani còn lại để hồi sinh);

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Yêu khí – Kyonshi Ani có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Aoandon – Tầng 6 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 110 Momiji

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Momiji – Tầng 1 đến 10 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 111 Kairaishi – Gợi ý Hình Nhân, Thao Túng

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 27 – Cả 2 Umibouzu có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 28 – Cả 2 Kairaishi có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 112 Umibozu – Gợi Ý Biển Râu, Trượng

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 24 – Cả 2 Kyuuketsuhime có 3;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 27 – Cả 2 Kingyohime có 3; Cả 2 Umibouzu có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Yêu khí – Umibouzu có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 113 Momo no Sei 

Chương 8 – Boss Momo có 1 ;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 114 Mouba – Gợi Ý Bát, Cầm, Nha Nha

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 5 có 2; Tầng 6 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 115 Inugami – Gợi ý Gâu Gâu, Thủ Hộ

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 10 – Satori thứ hai có 1; Kairaishi thứ hai có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 116 Hone Onna – Gợi Ý Đầu Lâu Oán Hận

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ame Onna – Tầng 4 có 4;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 117 Yumekui – Gợi Ý Chuông, Ác mộng

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 14 – Norikabe cuối cùng có 1; Boss Yumekui có 5;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 118 Kamaitachi – Gợi ý Chùy, Đinh Ba, Rìu 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Khiêu chiến – Chương 18 Kamaitachi có 14;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kamaitachi – Tầng 1 đến 6 và 8 có 1; Tầng 7 có 2; Tầng 10 có 3;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 119 Sakura no Sei

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Kiyohime – Tầng 2 có 4; Tầng 8/9 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 120 Youko – Gợi ý Thư Sinh Mặt Nạ

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 2 có 1; Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 121 Kyuuketsuhime – Gợi ý Dơi, Máu

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Momiji – Tầng 7 có 2; Tầng 10 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 122 Hououka 

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 123 Hangan

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 124 Arakawa no Aruji 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 7 có 2;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 125 Ootengu – Gợi Ý Lông Vũ, Sáo Quạt 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 4 có 1; Tầng 10 có 2;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ubume – Tầng 4 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 126 Shuten Doji

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 7/10 có 1;

Âm Dương Sư - Onmyoji: cách làm nhiệm vụ Bounty Quest ở Server Global 127 Enma – Gợi ý Mây Minh Giới 

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Chương 28 – Enma có 1;

[Nên đánh] 
[ Nên đánh ]

Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Source: thabet
Category: Game