Phái Hoa Sơn

Phái Hoa Sơn là môn phái xuất hiện trong 3 tiểu thuyết của Kim Dung: Tiếu ngạo giang hồ, Bích huyết kiếm và Ỷ Thiên Đồ Long ký.

Sơ Bộ

Phái Hoa Sơn có bản doanh nằm trên dãy Hoa Sơn của tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn gốc của môn phái này không được nói rõ. Nhiều khả năng xuất phát từ một trong bảy đệ tử của phái Toàn Chân là Quảng Ninh tử Hách Đại Thông,học trò của Vương Trùng Dương nhà Tống.

Bạn đang đọc: Phái Hoa Sơn

Trong Tiếu ngạo giang hồ, phái Hoa Sơn có một sự biến rất lớn. Vốn trong phái có 2 người tên Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong cùng đến Nam Thiếu Lâm không biết bằng cách nào đọc lén được bộ sách rồi về Hoa Sơn tu luyện. . Khi biết chuyện, trụ trì Nam Thiếu Lâm là Hồng Diệp thiền sư đã sai môn đồ của mình là Độ Nguyên thiền sư đến Hoa Sơn khuyên hai người kia không nên rèn luyện Quỳ Hoa bảo điển. Hai người kia tưởng lầm Độ Nguyên đã tinh thông bộ bảo điển nên đọc lại nhờ nhà sư kiểm chứng. Không ngờ Độ Nguyên thực ra không biết gì hết, nhưng cũng bị hấp dẫn bởi bộ sách nên dụng tâm ghi nhớ, đêm về chép lại vào trong áo cà sa. Sau đó Độ Nguyên hoàn tục rồi đổi tên thành Lâm Viễn Đồ, những võ thuật chép được vào áo cà sa gọi là Tịch Tà Kiếm Pháp, vốn chỉ là một phần trong Quỳ Hoa bảo điển, nhưng cũng nhờ nó mà họ Lâm trở thành một cao thủ nổi tiếng giang hồ .

Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong cùng nhau tu luyện Quỳ Hoa bảo điển, nhưng mâu thuẫn về việc triết giải sách đã tranh cãi, dẫn đến việc chia rẽ phái Hoa Sơn thành hai trường phái là Khí tông coi trọng việc rèn luyện nội công (Càn kinh?) (mà hậu duệ tiêu biểu sau này là Nhạc Bất Quần) và Kiếm tông lấy việc rèn luyện kiếm chiêu làm trung tâm (Khôn kinh?) (mà hậu duệ là Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu…). Hậu quả của việc này là hai phái tranh chấp, dẫn đến chém giết lẫn nhau, chỉ có một mình Phong Thanh Dương vì không ham hố đấu đá nên thoát nạn. Kết cục của việc này là mười đại trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo kéo đến Hoa Sơn, cướp bộ sách Quỳ Hoa bảo điển về mình. Về sau, bộ sách truyền đến Đông Phương Bất Bại, là người duy nhất rèn luyện thành võ công này và trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đương thời.

Võ Công

Source: thabet
Category: Game