Survival Heroes – MOBA Battle Royale 2.6.0 Tải về APK Android

The brand new version of survival heroes is coming in this March! Experience the weather system, teleportation, in the new map. Use 2 new weapons to fight monsters you have never seen before! Show off with total 7new skins, and 4 new avatar frames!

Get ready to gather your friends, loot treasures and crush any others in your way. Come to bring out your inside hero, fight with other 99 real players and let’s see if you will be the last one standing!

==============================Features==================================
MOBA + Battle Royale
Get ready to play the most epic MOBA in the history! It’s easy to get started and fun to master with traditional MOBA game control! In Survival Heroes, every player starts the same in the valley of heroes. Go pick up your first weapon and have a fair fight with others, explore the vast land of dangerous creatures and loots! Also, be wary of the bush and mist, because you will never know what’s in there.

Choose Your Landing
Spawn in a spring? No no no. In Survival Heroes, you get to choose where you start, whether it is a hot dangerous spot or a distant area choose wisely because you only get one life per round.

Pick Up Your Gear
No need to buy gear for your champion anymore. In Survival Heroes, only your luck and skill will be put into test. To be a true survivalist, you will need to improvise by picking up the right gear at the right moment.

Various Weapon and Items
Survival Heroes contains almost 30 distinct weapons, which give heroes hundreds of unique abilities to choose from. You can use the fierce firepower to kill everyone in your way, or if you prefer the sneaky beaky way, you can set traps, lurk in the bush and wait for your enemy to step on.

Not Just a MOBA, This Is MOBA Battle Royale
* Requires a persistent internet connection.
* Recommended specs for getting the most out of Survival heroes: Android 4.0 or above and at least 2 GB RAM.

Contact Us
The current version does not represent the final quality of the game as we will keep optimizing existing content and adding new features.

If you enjoy the game, please join the discussion on Facebook! Survival Heroes Official Facebook Page: https://www.facebook.com/survivalheroes/

If you have any questions or concerns, please contact our customer service at [email protected]
Phiên bản hoàn toàn mới của các anh hùng sinh tồn sẽ ra mắt vào tháng 3 này! Trải nghiệm hệ thống thời tiết, dịch chuyển tức thời, trong bản đồ mới. Sử dụng 2 vũ khí mới để chiến đấu với quái vật mà bạn chưa từng thấy trước đây! Hiển thị với tổng số 7new skin và 4 khung hình đại diện mới!

Hãy sẵn sàng để thu thập bạn bè của bạn, cướp kho báu và nghiền nát bất kỳ người nào khác theo cách của bạn. Hãy đến để đưa ra người anh hùng bên trong của bạn, chiến đấu với 99 người chơi thực sự khác và để cho xem nếu bạn sẽ là người cuối cùng đứng!

============================== Tính năng =================== ===============
MOBA + Trận chiến hoàng gia
Hãy sẵn sàng để chơi MOBA hoành tráng nhất trong lịch sử! Thật dễ dàng để bắt đầu và vui vẻ để làm chủ với điều khiển trò chơi MOBA truyền thống! Trong Survival Heroes, mọi người chơi đều bắt đầu giống nhau trong thung lũng anh hùng. Đi nhặt vũ khí đầu tiên của bạn và chiến đấu công bằng với những người khác, khám phá vùng đất rộng lớn của những sinh vật nguy hiểm và những kẻ cướp bóc! Ngoài ra, hãy cảnh giác với bụi cây và sương mù, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết những gì ở đó.

Chọn đích của bạn
Sinh sản vào mùa xuân? Không không không. Trong Survival Heroes, bạn có thể chọn nơi bạn bắt đầu, cho dù đó là một điểm nguy hiểm nóng bỏng hay một khu vực xa xôi, hãy chọn một cách khôn ngoan vì bạn chỉ nhận được một mạng mỗi vòng.

Nhặt thiết bị của bạn
Không cần phải mua thiết bị cho nhà vô địch của bạn nữa. Trong Survival Heroes, chỉ có may mắn và kỹ năng của bạn sẽ được đưa vào thử nghiệm. Để trở thành một người sống sót thực sự, bạn sẽ cần phải ứng biến bằng cách chọn đúng thiết bị vào đúng thời điểm.

Vũ khí và vật phẩm khác nhau
Survival Heroes chứa gần 30 vũ khí riêng biệt, cung cấp cho các anh hùng hàng trăm khả năng độc đáo để lựa chọn. Bạn có thể sử dụng hỏa lực dữ dội để giết tất cả mọi người theo cách của bạn, hoặc nếu bạn thích cách lén lút lén lút, bạn có thể đặt bẫy, ẩn nấp trong bụi rậm và chờ kẻ thù bước lên.

Không chỉ là một MOBA, đây là MOBA Battle Royale
* Yêu cầu kết nối internet liên tục.
* Thông số kỹ thuật được đề xuất để tận dụng tối đa các anh hùng sống sót: Android 4.0 trở lên và ít nhất 2 GB RAM.

Liên hệ chúng tôi
Phiên bản hiện tại không đại diện cho chất lượng cuối cùng của trò chơi vì chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa nội dung hiện có và thêm các tính năng mới.

Nếu bạn thích trò chơi, vui lòng tham gia thảo luận trên Facebook! Trang Facebook chính thức của Survival Heroes: https://www.facebook.com/survivalheroes/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]

Source: thabet
Category: Game