【BIG UPDATE】THẦN CHIẾN PHÂN THÂN

29/09/2021Các Đại Hiệp thân mến ,

Thần Kiếm Mobile sẽ chính thức Big Update “Thần Chiến Phân Thân” diễn ra vào ngày 29/09, với loạt tính năng nghịch thiên đã sẵn sàng:

I.Hệ thống Phi Kiếm

 • Điều kiện mở: Lv270 mở server ngày thứ 21
 • Giới thiệu tính năng: Sau khi kích hoạt, Phi Kiếm có thể bay xuyên tất cả địa hình, vượt chướng ngại vật thẳng đến mục tiêu, tăng lượng lớn chỉ số nhân vật.
 • Mở phó bản mới: Phi Kiếm Không Đảo

Ngự Kiếm Phi Hành

Giao diện Phi Kiếm

II.Hệ Thống Linh Thuẫn

 • Điều kiện mở: Mở server ngày 21

 • Giới thiệu tính năng: Sau khi kích hoạt Linh Thuẫn, nhận được Điểm Thủ Linh Thuẫn. Nhân vật chịu 80% ST sẽ ưu tiên trừ Điểm Thủ, đến khi hết Điểm Thủ mới trừ tiếp HP. Tiêu diệt quái nhận được nguyên liệu cường hóa cấp Linh Thuẫn, tăng thuộc tính nhân vật và nhận được kỹ năng Linh Thuẫn tương ứng.

Linh Thuẫn Trợ Chiến

Kỹ Năng Linh Thuẫn

III.Hệ thống Phân Thân

 • Điều kiện mở: Mở server đủ 26 ngày
 • Giới thiệu tính năng: Sau khi thu thập đủ Nguyên Khí Phân Thân có thể kích hoạt Phân Thân theo sau, khi thức tỉnh kỹ năng và tăng sao Phân Thân sẽ kích hoạt kỹ năng mới, gia tăng lực chiến nhân vật.
 • Phân Thân Chuyển Phái: Phân thân sở hữu tất cả kỹ năng của môn phái hiện hữu.

Giao Diện Phân Thân

Phân Thân Xuất Chiến

IV.Tính năng Pháp Bảo

 • Điều kiện mở: Mở server đủ 32 ngày
 • Giới thiệu tính năng: Dùng phiếu đúc khác nhau để đúc, nhận được Pháp Bảo hiếm. Pháp Bảo gồm 5 loại Càn, Khôn, Thiên, Địa, Huyền. Sau khi khảm Pháp Bảo, nhận được kỹ năng Pháp Bảo và cường hóa Pháp Bảo. Tăng thuộc tính nhân vật, tách Pháp Bảo nhận được nguyên liệu cường hóa tăng cấp Pháp Bảo, sở hữu nhiều loại Pháp Bảo khác nhau tăng mạnh thuộc tính hiếm nhân vật.

Tính Năng Pháp Bảo

Đúc Pháp Bảo

Sưu Tầm Pháp Bảo

V.Tính Năng Thánh Trang:

 • Điều kiện mở: Mở server ngày thứ 38

 • Nội dung thêm mới: Có 3 loại Thánh Trang, Thánh Trang thức tỉnh vị trí khác nhau đều nhận được kỹ năng Thánh Trang tương ứng. Ngoài ra có thể tăng thuộc tính đặc biêt của nhân vật và phần trăm thuộc tính.

Giao Diện Thánh Trang

VI.Tính Năng Linh Khí:

 • Điều kiện mở: Lv371 mở server ngày thứ 35
 • Giới thiệu tính năng: BOSS Thế giới LSV sản sinh ra Linh Khí-Địa và tích điểm, tích điểm có thể đổi Linh Khí-Thiên Tím trong Shop Linh Khí,ghép để nhận Linh Khí phẩm chất cao hoặc nhận trong sự kiện server.

Giao Diện Linh Khí

VII.Tối Ưu Toàn Diện Hoạt Động LSV:

 • Tối ưu hiệu năng hoạt động giải trí liên server để những Đạo Hữu hoàn toàn có thể thưởng thức tốt nhất .

Trên đây là cập nhập bản Big Update Thần Chiến Phân Thân diễn ra vào ngày 29/09 với loạt tính năng nghịch thiên đã sẵn sàng. Chúc các Đạo Hữu có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại Thần Kiếm Mobile.

Thân ái !

Source: thabet
Category: Game