Toàn Chân Giáo

Toàn Chân Giáo là một giáo phái (còn có các tên gọi là: Giáo phái Toàn Chân, Toàn Chân đạo, Toàn Chân giáo. Toàn Chân có ý nghĩa là toàn hảo). Đây là một giáo phái do đạo sĩ Vương Trùng Dương sáng lập, giáo phái này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung như: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ.

Tiểu thuyết kiếm hiệp

[]

Trong tác phẩm kiếm hiệp, Toàn Chân Giáo nổi tiếng với nhiều nhân vật có võ thuật cao nghều như Vương Trùng Dương, là người đứng đầu trong Võ Lâm Ngũ Tuyệt, thắng lợi tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất .

Tôn chỉ của Toàn Chân giáo là quên mình phục vụ xã hội cứu giúp chúng sinh, tôn trọng sự thật (toàn chân) nên nhân dân rất kính trọng. Học trò tìm đến ông rất đông, nhưng ông dạy dỗ nghiêm khắc, thường đánh đập để thử thách nên cuối cùng chỉ còn lại bảy người. Nhóm bảy đạo sĩ này được gọi là Bắc Thất Chân hay Toàn Chân Thất Tử. Gồm:

 1. Mã Ngọc – đệ nhị chưởng môn, đạo hiệu là Đan Dương Tử.
 2. Khâu Xứ Cơ – người nổi tiếng nhất trong Toàn Chân Thất Tử, đạo hiệu là Trường Xuân Tử. Về sau sáng lập Toàn Chân Long Môn phái.
 3. Ngọc Dương tử Vương Xứ Nhất
 4. Trường Sinh tử Lưu Xứ Huyền
 5. Trường Chân tử Đàm Xứ Đoan
 6. Quảng Ninh tử Hác Đại Thông (tổ sư sáng lập

  Hoa Sơn Phái

  Bạn đang đọc: Toàn Chân Giáo

  )

 7. Thanh Tĩnh tản nhân Tôn Bất Nhị

Ngoài đời

[]

Toàn Chân giáo cũng là một giáo phái có thật ngoài đời. Theo tư liệu lịch sử dân tộc, vào đời nhà Kim, Vương Trùng Dương ( tự là Doãn Khanh ) gặp tiên Lã Động Tân và Hán Chung Li tại trấn Cam Hà, được truyền cho khẩu quyết luyện đan là Toàn chân. Ý nói bảo toàn tam bảo ( toàn tinh, toàn khí, toàn thần ) quy tụ trung cung, kim đan thành tựu. Vương bỏ Nho giáo theo Đạo giáo, tu luyện tại núi Chung Nam, đổi tên là Vương Triết, tự là Tri Minh, hiệu là Trùng Dương Tử ( người đời hay gọi là Vương Trùng Dương ). Từ khẩu quyết luyện đan, Vương Trùng Dương chọn tên của giáo phái là Toàn Chân đạo, tức Bắc tông .

Võ công

[]

Võ học của Toàn Chân Giáo được xem là võ học chính tông trong thiên hạ được nhiều người nể phục, một số ít môn võ thuật Toàn Chân Giáo được miêu tả trong truyện :

Source: thabet
Category: Game