Thất Thành Đại Chiến – Võ Lâm Hoài Niệm

THẤT THÀNH ĐẠI CHIẾN

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của VLTK Miễn Phí sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.

  NPC và vật phẩm liên quan:

     Lễ bao công thành mỗi ngày 1 nhân vật chi được sử dụng 1 cái. Hạn sử dụng là 1 tháng kể từ khi nhận.

  Thời gian và điều kiện tham gia:

    Thời gian báo danh: từ 18h00 đến 19h00 thứ 6 hàng tuần. Bang chủ đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành để báo danh tham gia Thất Thành Đại Chiến

    Phí báo danh: 2.000 vạn lượng và 200 khiêu chiến lệnh.

   19h30 bắt đầu được phép vào bản đồ Công Thành.

    20h00 bắt đầu đánh long trụ:

    Lưu ý:

                 Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh. 

                 Sau khi báo danh công thành sẽ không được chuyển vị đến 24h00 cùng ngày.

                 Mang theo 2.000 vạn và kiểm tra số KCL đã nộp trước khi báo danh – kiểm tra số KCL đã nộp tại NPC Xa Phu Công Thành.

                 Bang hội cấp 18 trở lên mới có thể tham gia báo danh công thành.

                 Chiếm và bảo vệ Long Trụ trong 35 phút Long Trụ sẽ bất tử.

Long Trụ Bất Tử

  Hướng dẫn tham gia:

    Vào 19h30 thứ 6 hàng tuần,  thành viên các bang hội báo danh thành công có thể đến NPC Xa Phu Công Thành hoặc dùng Thần Hành Phù để vào bản đồ công thành.

 

    NPC Xa Phu Công Thành đứng ở thành nào tương ứng với bản đồ thành đó.

    Mỗi thành tương ứng với 1 bản đồ, mỗi bản đồ có 1 Long Trụ

  Phần thưởng:

    Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút tính từ lúc chiếm được Long Trụ thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng kinh nghiệm.

    Bang chủ bang hội chiếm thành sẽ đại diện bang nhận Lễ Bao Công Thành tại NPC Xa Phu Công Thành tương ứng với thành chiếm được, chiếm được nhiều thành sẽ cộng dồn theo bảng sau:

    Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian.

=> Ví dụ : Bang A chiếm / thủ Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì thông số thưởng là 4. Sau đó bang A lại chiếm / thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì thông số thưởng của bang là 4 + 2 = 6 .

    Cùng 1 Long Trụ của 1 thành bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian.

=> Ví dụ : Bang A chiếm / thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì thông số thưởng là 4. Sau đó bang A bị mất Long Trụ này rồi sau đó tái chiếm lại / thủ Long Trụ này trong 5 phút thì thông số thưởng lúc này là 4 + 4 = 8 .

    Thành viên các bang hội chiếm thành (tích lũy đủ 30 điểm tích lũy tương đương với 30 phút trong chiến trường) có thể nhận thưởng điểm kinh nghiệm tương ứng với các thành chiếm được, chiếm được nhiều thành sẽ được cộng dồn theo công thức sau:

Kinh Nghiệm Nhận Được = Tổng hệ số x 10.000.000 kinh nghiệm

 Lưu ý: Điểm kinh nghiệm tối đa nhận được sau mỗi trận công thành là 200.000.000 điểm kinh nghiệm.

    Thời hạn nhận thưởng: Sau khi kết thúc chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ 21h00 Thứ 6 đến 23h59 phút cùng ngày (Thứ 6). Sau 24h00 nếu chưa nhận thưởng phần thưởng sẽ bị xóa.

  Một số lưu ý:

    Khi vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân vật đều ở trạng thái War Bang (cùng màu mà khác bang thì cũng đánh nhau được)

    Trong chiến trường không thể sử dụng các loại thuốc lag Tống Kim và Thần Hành Phù.

    “Về thành dưỡng sức” trong chiến trường sẽ truyền tống về nơi lưu rương – có thể vào lại bằng xa phu Công Thành hoặc THP

    Mỗi phút online trong chiến trường tương đương 1 điểm tích lũy, tích lũy đủ 30 điểm tích lũy mới nhận được phần thưởng kinh nghiệm chiếm thành

    Sau khi chiến trường Thất Thành Đại Chiến kết thúc, thành viên các bang hội chiếm thành có thể nhận thưởng điểm kinh nghiệm tại NPC Xa Phu Công Thành tương ứng với số thành chiếm được.

    Vào chiến trường bằng Xa Phu Công Thành ở thành nào sẽ vào bản đồ chiến trường tương ứng thành đó.

    Bang hội chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.

    Bang hội chiếm thành Lâm An sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ, chiếm thành Biện Kinh sẽ nhận được danh hiệu Kim Quốc Chủ.

 

Source: thabet
Category: Game