Hướng Dẫn Phát Triển Thục – Hướng Dẫn Dùng Trình Duyệt Maxthon Để Chơi Game

Chào các bạn, Mình thấy tình hình box càng ngày càng đi xuống.Chào những bạn, Mình thấy tình hình box ngày càng đi xuống .

Bạn đang xem: Hướng dẫn phát triển thục

Nên có chút hướng dẫn cho mọi người chơi ở server lậu giải tỏa căng thẳng.Đầu tiên, hãy xem hướng dẫn ở private server http://ngoalong.mrpround.com/huong-dan-choi-server-ngoa-long-lau-private-trung-quoc/ngoalong.mrpround.com/huong-dan-choi-server-ngoa-long-lau-private-trung-quoc/Tiếp theo, hãy lựa chọn 1 server tốt nhất cho mình, tại đây :http://ngoalong.mrpround.com/nang-cao/private-ngoa-long/ngoalong.mrpround.com/nang-cao/private-ngoa-long/1. RÀNH NƯỚC NÀO THÌ CHƠI NƯỚC ĐÓ – ĐỪNG ẢO TƯỞNG SỨC MẠNHĐơn giản vì game này toàn là tiếng tàu – phải nhìn hình đoán tướng – mỗi nước đều có đặc trưng riêng cả. Hướng dẫn lên tướng thì có ở phía dưới .Còn đây là bộ sưu tập tướng uy danh lẫn tướng tháp 3 nước :NGỤYTướng Uy danh Ngụy : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-uy-danh-nguy/Tướng Tháp Ngụy : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-thap-thi-luyen-nguy/TƯỚNG NGỤY NÊN LUYỆN : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-tuong-nguy-can-luyen/NGÔTướng Uy danh Ngô : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-uy-danh-ngo/Tướng Tháp Ngô : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-thap-thi-luyen-ngo/TƯỚNG NGÔ LUYỆN : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-tuong-ngo-can-luyen/ THỤCTướng Uy danh Thục : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-uy-danh-thuc/Tướng Tháp thí luyện Thục : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-thap-thi-luyen-thuc/TƯỚNG THỤC NÊN LUYỆN : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-tuong-thuc-can-luyen/ 2. VÀNG – BẠC TỪ ĐÂU MÀ CÓ ?Khi vào game – hãy thoát ra và login lại để nhận được VIP 10. Vàng thông qua các mốc NĂNG ĐỘNG sẽ thưởng.Vàng mỗi ngày sẽ được vài chục ngàn ( 20k – 50k tùy mỗi server). Bạc được từ cấp thành chính x 100 ( Từ 100 triệu bạc trở lên).Chung quy ra, đều phải hoàn thành 100 điểm năng động để có được số vàng bạc đó. Chiến công thì không bàn đến, ăn không hết rồi. 3. QUÂN LỆNH – THÍ LUYỆN LỆNH KIẾM KIỂU GÌ ?Quân lệnh thì không cần phải mua. Thường thì ở server lậu, mỗi mốc năng động 40 – 60 – 80 – 100 nó đều hồi full quân lệnh cho bạn (max 100 lệnh).****Tip nhỏ ở đây **** : đi đánh map đến khi về 0 rồi nhận thưởng năng động ( max 400 hay 500 lệnh gì đó).Quân lệnh còn có thể kiếm thông qua săn bắn, hên hên thì được từ 60 – 80 lệnh, thường thì 40 lệnh/ 1 lần săn. Tổng ra 1 ngày được 500 – 600 lệnh, thế nên đừng có la làng nữa nhé.Thí luyện lệnh à ? Rãnh thì đánh event, còn không rãnh thì cứ quay tay event – hoặc đem quân lệnh ra mà đánh, đằng nào cũng bỏ cả. Thế nên, đừng tiếc, sau này bỏ cũng vậy. Cứ việc chơi xả láng đi.Săn bắn 80 lệnh là chuyện thường ngày 4. TƯỚNG – TRANG BỊ VƯỢT MAP NHƯ THẾ NÀO ?Với NGỤY ( vì mình chơi NGỤY ), đầu tiên vào làm năng động đến 40 điểm – nhận được 2 con Tào Thực và Tào Phi.Bước 2 : dùng 3.000 vàng chơi event (mua rương), sau đó giác ngộ Tào Phi xanh lá.Bước 3 : đến 6x, phái ra 1 số đồ Vàng ( như : Choàng khiên – Ngựa sách). Cứ vậy thay từ từ bằng đồ đỏ ( sách 8x – cường hóa max).Bước 4 : cứ 4 trống – Tào phi sẽ chạy đến 13x. Đến đây thì tự mà chơi. À, mà nói thêm, ở lev 12x có thể vào dinh phủ kiếm vợ. Cách kiếm nhanh nhất sẽ viết ở dưới. Với NGÔ – THỤC : dùng tướng kiểu gì cũng được ( ví dụ Trương hoành – Kỷ Linh …. ) Lên đến Map Lưu Biểu cố bỏ vàng ra hội đàm VĂN SÍNH ( sau đó cho nó lên xanh lá liền tay).

Nên có chút hướng dẫn cho mọi người chơi ở server lậu giải tỏa căng thẳng.Đầu tiên, hãy xem hướng dẫn ở private server http://ngoalong.mrpround.com/huong-dan-choi-server-ngoa-long-lau-private-trung-quoc/ngoalong.mrpround.com/huong-dan-choi-server-ngoa-long-lau-private-trung-quoc/Tiếp theo, hãy lựa chọn 1 server tốt nhất cho mình, tại đây :http://ngoalong.mrpround.com/nang-cao/private-ngoa-long/ngoalong.mrpround.com/nang-cao/private-ngoa-long/1. RÀNH NƯỚC NÀO THÌ CHƠI NƯỚC ĐÓ – ĐỪNG ẢO TƯỞNG SỨC MẠNHĐơn giản vì game này toàn là tiếng tàu – phải nhìn hình đoán tướng – mỗi nước đều có đặc trưng riêng cả. Hướng dẫn lên tướng thì có ở phía dưới .Còn đây là bộ sưu tập tướng uy danh lẫn tướng tháp 3 nước :NGỤYTướng Uy danh Ngụy : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-uy-danh-nguy/Tướng Tháp Ngụy : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-thap-thi-luyen-nguy/TƯỚNG NGỤY NÊN LUYỆN : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-tuong-nguy-can-luyen/NGÔTướng Uy danh Ngô : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-uy-danh-ngo/Tướng Tháp Ngô : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-thap-thi-luyen-ngo/TƯỚNG NGÔ LUYỆN : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-tuong-ngo-can-luyen/ THỤCTướng Uy danh Thục : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-uy-danh-thuc/Tướng Tháp thí luyện Thục : http://ngoalong.mrpround.com/tuong-thap-thi-luyen-thuc/TƯỚNG THỤC NÊN LUYỆN : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-tuong-thuc-can-luyen/ 2. VÀNG – BẠC TỪ ĐÂU MÀ CÓ ?Khi vào game – hãy thoát ra và login lại để nhận được VIP 10. Vàng thông qua các mốc NĂNG ĐỘNG sẽ thưởng.Vàng mỗi ngày sẽ được vài chục ngàn ( 20k – 50k tùy mỗi server). Bạc được từ cấp thành chính x 100 ( Từ 100 triệu bạc trở lên).Chung quy ra, đều phải hoàn thành 100 điểm năng động để có được số vàng bạc đó. Chiến công thì không bàn đến, ăn không hết rồi. 3. QUÂN LỆNH – THÍ LUYỆN LỆNH KIẾM KIỂU GÌ ?Quân lệnh thì không cần phải mua. Thường thì ở server lậu, mỗi mốc năng động 40 – 60 – 80 – 100 nó đều hồi full quân lệnh cho bạn (max 100 lệnh).****Tip nhỏ ở đây **** : đi đánh map đến khi về 0 rồi nhận thưởng năng động ( max 400 hay 500 lệnh gì đó).Quân lệnh còn có thể kiếm thông qua săn bắn, hên hên thì được từ 60 – 80 lệnh, thường thì 40 lệnh/ 1 lần săn. Tổng ra 1 ngày được 500 – 600 lệnh, thế nên đừng có la làng nữa nhé.Thí luyện lệnh à ? Rãnh thì đánh event, còn không rãnh thì cứ quay tay event – hoặc đem quân lệnh ra mà đánh, đằng nào cũng bỏ cả. Thế nên, đừng tiếc, sau này bỏ cũng vậy. Cứ việc chơi xả láng đi.Săn bắn 80 lệnh là chuyện thường ngày 4. TƯỚNG – TRANG BỊ VƯỢT MAP NHƯ THẾ NÀO ?Với NGỤY ( vì mình chơi NGỤY ), đầu tiên vào làm năng động đến 40 điểm – nhận được 2 con Tào Thực và Tào Phi.Bước 2 : dùng 3.000 vàng chơi event (mua rương), sau đó giác ngộ Tào Phi xanh lá.Bước 3 : đến 6x, phái ra 1 số đồ Vàng ( như : Choàng khiên – Ngựa sách). Cứ vậy thay từ từ bằng đồ đỏ ( sách 8x – cường hóa max).Bước 4 : cứ 4 trống – Tào phi sẽ chạy đến 13x. Đến đây thì tự mà chơi. À, mà nói thêm, ở lev 12x có thể vào dinh phủ kiếm vợ. Cách kiếm nhanh nhất sẽ viết ở dưới. Với NGÔ – THỤC : dùng tướng kiểu gì cũng được ( ví dụ Trương hoành – Kỷ Linh …. ) Lên đến Map Lưu Biểu cố bỏ vàng ra hội đàm VĂN SÍNH ( sau đó cho nó lên xanh lá liền tay).

Xem thêm : Chảy Máu Hậu Môn Là Bệnh Gì ? Chảy Máu Hậu Môn, Di Ngoài Ra Máu Đánh xong nó hội đàm liền luôn nhé :Đánh xong chỗ đó thì hội đàm liền nhé UP CẤP 140 TRONG 1 NGÀY : http://ngoalong.mrpround.com/lam-sao-de-level-140-trong-1-ngay/ 5. VÌ SAO CẢ 3 NƯỚC ĐỀU CẦN VĂN SÍNH ?Đơn giản nó là CHUNG HỘI xanh – cho 6x. Thế thôi. Đằng nào thì có nó cũng vượt map siêu siêu dễ. 6. TRANG BỊ CAM TÍM KIẾM SAO ?Vấn đề này cứ lên level 80 81 thì tha hồ mà phái. Cứ 20 vàng mà mời thương nhân 3. Tip nhỏ ở đây : cứ việc phái cho đến khi làm đủ 30/30 ở phía dưới sẽ nhận được trang bị tím 95 ( 4 món là quá đủ ) : 3 cái choàng tím với con Ngựa là mình phái ra đó 7. LÀM SAO KIẾM 1.000.000 UY DANH ĐỂ MỞ Ô TƯỚNG ?Vào đoạt thành chiến mà xõa vàng. Cứ dùng 20 vàng đạt hạng nhất – bỏ thêm 1-200 vàng nữa x5 số đó lên.Như vậy chắc chắn chưa đủ, vào NGAO DU xõa tiếp 3 4 vòng (vào ô 80 quân công và 200 quân công). Còn ai chưa biết cách thì vào link này : http://ngoalong.mrpround.com/cach-kiem-uy-danh-nhanh-nhat/x4 được 520 – cố x5 thì ngon hơn 8. DINH PHỦ – CÁCH LẤY VỢ NHẤTTheo ý kiến của mình trong việc đi tìm vợ – vào khoảng 9h tối – 3h sáng thì những em mình hay bắt gặp nhất là 4 em sau : MÃ VĂN LỘC – TRƯƠNG OANH OANH – TIỂU KIỀU – CHÂN CƠ .Do đó, mình khuyến cáo các bạn để dành 30.000 vàng để kiếm vợ. Các bạn làm theo hình thì mất ít nhất là 25.000 vàng sẽ có được 1 em tri kỷ 15. Tiếp theo dùng DỨU TÚC NHĨ HOÀN ( nguyên văn tiếng trung là đây : 釉玉耳环 – có nhiều cách dịch như Dứu Ngọc nhĩ hoàn, tiếng Việt của nó là khuyên tai. Vậy thôi). Mỗi cái tăng 800 điểm thân mật.Cái đấy từ đâu mà có ? Từ quay tay – mở rương.Dứu Túc Nhĩ Hoàn là cái bông tai trên trái bí – 800 điểm Bảng dịch 17 tri kỷ và cách tìm : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-17-tri-ky-cam/Bảng dịch huấn luyện skill quý tử : http://ngoalong.mrpround.com/bang-huan-luyen-skill-quy-tu-chinese-vietnamese/Cách luyện Thiên mệnh – kiêu hùng : http://ngoalong.mrpround.com/luyen-quy-tu-nhung-dieu-can-biet/ 9. QUÂN ẤN TIẾNG TÀU – DỊCH KIỂU GÌ ?Bảng quân ấn tiếng VIỆT ở đây : http://ngoalong.mrpround.com/he-thong-thong-quan-an/Hệ thống ghép quân ấn ở đây : http://ngoalong.mrpround.com/ghep-quan-an-ngoa-long/Không hỏi thêm gì nữa nhé. Vụ ghép quân ấn sẽ có hướng dẫn sau. 10. THƯỞNG TƯỚNG – BAO NHIÊU LÀ VỪA ?Với tướng chính để đi map như TRƯƠNG LIÊU – QUÁCH GIA (bộ đôi ăn hại), TÀO THÁO – TÀO THỰC – TÀO PHI – CHUNG HỘI – VĂN SÍNH ( và các tướng tương đương ở NGÔ THỤC), cứ thưởng max theo cấp hiện tại. Tệ nhất là từ 150 trở lên **Đánh xong nó hội đàm liền luôn nhé : Đánh xong chỗ đó thì hội đàm liền nhé UP CẤP 140 TRONG 1 NGÀY : http://ngoalong.mrpround.com/lam-sao-de-level-140-trong-1-ngay/ 5. VÌ SAO CẢ 3 NƯỚC ĐỀU CẦN VĂN SÍNH ? Đơn giản nó là CHUNG HỘI xanh – cho 6 x. Thế thôi. Đằng nào thì có nó cũng vượt map siêu siêu dễ. 6. TRANG BỊ CAM TÍM KIẾM SAO ? Vấn đề này cứ lên level 80 81 thì tha hồ mà phái. Cứ 20 vàng mà mời thương nhân 3. Tip nhỏ ở đây : cứ việc phái cho đến khi làm đủ 30/30 ở phía dưới sẽ nhận được trang bị tím 95 ( 4 món là quá đủ ) : 3 cái choàng tím với con Ngựa là mình phái ra đó 7. LÀM SAO KIẾM một triệu UY DANH ĐỂ MỞ Ô TƯỚNG ? Vào đoạt thành chiến mà xõa vàng. Cứ dùng 20 vàng đạt hạng nhất – bỏ thêm 1-200 vàng nữa x5 số đó lên. Như vậy chắc như đinh chưa đủ, vào NGAO DU xõa tiếp 3 4 vòng ( vào ô 80 quân công và 200 quân công ). Còn ai chưa biết cách thì vào link này : http://ngoalong.mrpround.com/cach-kiem-uy-danh-nhanh-nhat/x4 được 520 – cố x5 thì ngon hơn 8. DINH PHỦ – CÁCH LẤY VỢ NHẤTTheo quan điểm của mình trong việc đi tìm vợ – vào khoảng chừng 9 h tối – 3 h sáng thì những em mình hay phát hiện nhất là 4 em sau : MÃ VĂN LỘC – TRƯƠNG OANH OANH – TIỂU KIỀU – CHÂN CƠ. Do đó, mình khuyến nghị những bạn để dành 30.000 vàng để kiếm vợ. Các bạn làm theo hình thì mất tối thiểu là 25.000 vàng sẽ có được 1 em tri kỷ 15. Tiếp theo dùng DỨU TÚC NHĨ HOÀN ( nguyên văn tiếng trung là đây : 釉玉耳环 – có nhiều cách dịch như Dứu Ngọc nhĩ hoàn, tiếng Việt của nó là khuyên tai. Vậy thôi ). Mỗi cái tăng 800 điểm thân thiện. Cái đấy từ đâu mà có ? Từ quay tay – mở rương. Dứu Túc Nhĩ Hoàn là cái bông tai trên trái bí – 800 điểm Bảng dịch 17 tri kỷ và cách tìm : http://ngoalong.mrpround.com/tong-hop-17-tri-ky-cam/Bảng dịch đào tạo và giảng dạy skill quý tử : http://ngoalong.mrpround.com/bang-huan-luyen-skill-quy-tu-chinese-vietnamese/Cách luyện Thiên mệnh – kiêu hùng : http://ngoalong.mrpround.com/luyen-quy-tu-nhung-dieu-can-biet/ 9. QUÂN ẤN TIẾNG TÀU – DỊCH KIỂU GÌ ? Bảng quân ấn tiếng VIỆT ở đây : http://ngoalong.mrpround.com/he-thong-thong-quan-an/Hệ thống ghép quân ấn ở đây : http://ngoalong.mrpround.com/ghep-quan-an-ngoa-long/Không hỏi thêm gì nữa nhé. Vụ ghép quân ấn sẽ có hướng dẫn sau. 10. THƯỞNG TƯỚNG – BAO NHIÊU LÀ VỪA ? Với tướng chính để đi map như TRƯƠNG LIÊU – QUÁCH GIA ( bộ đôi ăn hại ), TÀO THÁO – TÀO THỰC – TÀO PHI – CHUNG HỘI – VĂN SÍNH ( và những tướng tương tự ở NGÔ THỤC ), cứ thưởng max theo cấp hiện tại. Tệ nhất là từ 150 trở lênĐằng nào đi nữa, rượu thịt cũng ê hề, thiếu mỗi bánh bao

Source: thabet
Category: Game