Lý giải “Bát Quái trận đồ” của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học

Bát trận đồ vốn không phải là sáng chế của riêng Gia Cát Lượng. Từ thời cổ đại, người ta đã biết bày binh bố trận theo trận đồ và gọi đó là Bát trận. Tuy nhiên, Gia Cát Khổng Minh chính là người đưa Bát trận đồ lên tầm huyền thoại, diễn hóa đầy đủ tinh hoa trong nghệ thuật dụng binh của mình vào trận pháp này, báo Người Đưa Tin bình luận.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, điểm phân biệt giữa Gia Cát Lượng và những mưu lược gia nổi tiếng khác thời Tam Quốc là năng lực dùng “ kỳ binh ” của mình. Tuân Úc, Quách Gia hay Tư Mã Ý đều rất giỏi nhưng chỉ giỏi binh pháp thường thì, dùng người để trị người. Còn Gia Cát Lượng đã đạt đến một cảnh giới cao trong điều binh khiển tướng. Lần dùng “ kỳ binh ” ngoạn mục nhất phải kể đến là khi Gia Cát Lượng phục sẵn trận đồ Bát Quái, bức cho tướng nước Ngô là Lục Tốn nguy khốn một phen .
Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học

Thần bí thạch trận

Do sai lầm đáng tiếc của Lưu Bị vì nóng lòng báo thù cho người huynh đệ kết nghĩa Quan Vũ đã cử 70 vạn quân sang đánh Đông Ngô. Sau quãng thời hạn đầu ép chế, thắng thế, quân Thục của Lưu Bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan sau khi đô đốc Đông Ngô là Lục Tốn quyết cầm cự, không ra đánh. Sang đến mùa hè năm 222, tận dụng thời tiết nóng nực, gió đông nam thổi mạnh, Lục Tốn cho quân phản công, dùng hỏa công thiêu trụi 40 trại của Lưu Bị trải dài 700 dặm .

Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học
Sau này, Lưu Bị thua chạy, Lục Tốn mang quân đuổi theo truy kích. Khi đuổi đến ải Quỳ Quan, Tốn ngồi trên ngựa, trước mặt thấy chỗ cạnh bờ sông bên sườn núi có một đám sát khí bốc ngùn ngụt lên tận trời. Tốn nghi có mai phục nên cho đại quân dừng lại, lùi 10 dặm, dựng trại đợi địch đến giao chiến .
Quân trinh thám về báo không thấy bất kỳ đạo binh mã nào. Tốn vẫn chưa tin, tự mình cưỡi ngựa lên núi quan sát nhưng cũng không thấy bất kể tín hiệu khả nghi nào khác. Tuy vậy, càng về tối thì sát khí bốc lên ngày càng mạnh. Lục Tốn nghi vấn, sai người tâm phúc đi trinh thám. Người đó về báo rằng không có quân mã nào mai phục mà chỉ có chừng tám chín mươi đống đá bộn bề dựng ở cạnh bờ sông. Tốn tự mình đi hỏi thổ dân ở đó thì được biết bến này tên là Ngư Phúc, trước khi vào Xuyên, Gia Cát Lượng đi qua đây đã lấy đá bày ra thế trận này. Từ đó, ngày nào cũng có sát khí bốc lên ngùn ngụt .
Lục Tốn tự mình thân chinh, mang vài chục quân kỵ mã đến tận nơi dò la. Tốn đứng trên núi nhìn xuống thì thấy thạch trận này bốn mặt tám phương đều có cửa ra vào. Tốn cười cho đó là mê thuật làm mê hoặc lòng người. Đoạn, Tốn cầm quân thân chinh đi vào bãi đá xem xét .
Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học
Khi chuẩn bị sẵn sàng trở lại, bỗng đâu một cơn gió lớn nổi lên, cát sỏi bay lên mù mịt, lại thấy đá dựng lên chơm chởm như gươm cắm, cát nổi lên từng đống như núi, dưới sông lại thấy nước chảy cuồn cuộn, tiếng reo như trống rung. Lục Tốn giật mình nói : “ Ta mắc phải mẹo Gia Cát Lượng mất rồi ”. Tốn hấp tấp vội vàng tìm đường ra nhưng đã lạc vào thạch trận, loay hoay mãi vẫn chưa thấy lối thoát. Đang trong cơn túng quẫn thì bỗng đâu thấy một cụ già đứng ở trước ngựa, nói : “ Tướng quân có muốn ra khỏi trận này không ? ”. Tốn cầu xin ông cụ dẫn ra khỏi thạch trận .
Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học
Cụ già chống gậy, đi từ từ dẫn Lục Tốn thoát khỏi thạch trận. Tốn đa tạ rồi hỏi danh tính thì mới biết đó chính là Hoàng Thừa Ngạn tiên sinh, bố vợ của Gia Cát Lượng. Hoàng tiên sinh lý giải : “ Khi rể lão vào Xuyên, có bày thạch trận ở đây, gọi là “ Bát trận đồ ” chia làm tám cửa, theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, trong độn giáp. Mỗi ngày, mỗi giờ, biến hoá không biết đâu mà lần, sánh bằng mười vạn tinh binh. Khi con rể lão đi có dặn lão rằng : “ Về sau, có đại tướng Đông Ngô lạc vào trận này, thì đừng có đưa ra ! ” Mới rồi, lão chơi trên sườn núi. Thấy tướng quân từ cửa Tử đi vào, chắc rằng không hiểu trận này, thế nào cũng lạc lối. Lão lâu nay ưa làm phúc, không nỡ để tướng quân chết tại đây, do đó dắt tướng quân ra cửa sinh ” .
Tốn lại hỏi phép bày trận này có học được không, Hoàng Thừa Ngạn vấn đáp : “ Phép trận này biến hóa vô cùng, không sao học được ”. Tốn lạy tạ rồi quay ngựa ra về, đến trại than rằng : “ Khổng Minh đúng là “ Ngọa Long ( Rồng nằm ) ” ! Ta không bằng được ! ”, rồi hạ lệnh rút quân .

Nguyên lý Bát trận đồ

Do tư liệu lịch sử đã tản mát nhiều nên hiện nay người ta không thể nghiên cứu kỹ về Bát trận đồ. Tuy vậy mọi người đều công nhận Bát trận đồ của Khổng Minh là có thật và biến hóa khôn lường.

Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học
Các nhà nghiên cứu lịch sử vẻ vang quân sự chiến lược cho rằng, uy lực của Bát trận đồ chính là bố cục tổng quan theo phương hướng, biến hóa khôn lường, khi tách, khi hợp. Hình thế của trận này dựa trên nguyên tắc Bát quái với 8 cửa : Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai. Các cửa Sinh, Cảnh, Khai được gọi là “ cửa cát ” ( cửa tốt ), còn lại Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Ảnh chính là “ cửa hung ” ( cửa xấu ) .
Trong một trận đồ nổi bật, toàn trận hoàn toàn có thể kêu gọi 14 ngàn kỵ binh, cứ 50 người thành 1 đội hình, tổng thể gồm 280 đội. Bộ binh có 10 ngàn người, chia đều thành 200 đội. Mỗi một đội bộ binh chiếm 10 thước trong trận đồ. Tùy theo tình hình đơn cử, Bát trận đồ hoàn toàn có thể biến hóa khôn lường, làm quân địch mất phương hướng. Ngoài ra, ở bên trong Bát trận đồ người ta còn hoàn toàn có thể sắp xếp những loại vật tư đặc biệt quan trọng như đá, xe lương thực tạo chướng ngại vật, ngăn cản kỵ binh địch tiến công. Sau khi địch lọt vào trận, quân sĩ bên trong sẽ dùng cung, tên, mâu, kích để đả thương, tiến công địch. Trận đồ này là cơn ác mộng với những đội quân kỵ binh trang bị nhẹ .
Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học

Lý giải “Bát trận đồ” dưới cái nhìn khoa học

“ Bát trận đồ ”, từ cái tên hoàn toàn có thể suy ra là trận đồ bày theo hình dạng bát quái. Đây là cách hiểu của đại đa số tất cả chúng ta. Hiện nay rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng đề cập đến “ Lỗ sâu ” ( wormhole ) và điều gì sẽ xảy ra khi vô ý vượt xuyên qua nó ? Ở một vị trí đặc định, theo một quy tắc nhất định bày ra những vật có từ tính, sau đó dùng một loại sóng âm có tần số cố định và thắt chặt, người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy khoảng trống 4 chiều, theo trang Sound of Hope .
Theo nhà bác học Einstein, lỗ sâu thực ra là khoảng trống bị biến dạng, uốn cong để liên kết hai điểm trong không thời hạn .
Kết quả sẽ tạo ra một đường hầm, có dạng thẳng hoặc đường cong, liên kết hai điểm cách xa nhau hàng nghìn năm ánh sáng trong thiên hà .
Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học

Không chỉ vậy, trên lý thuyết, sự có mặt của lỗ sâu cũng sẽ giúp bẻ cong không gian và thời gian trong hiện thực, khiến khung cảnh trước mắt trở nên bất định. Liệu đây có phải là lời giải cho Bát quái đó, vốn vẫn được con người hiện đại ngày nay nhìn nhận là một tình tiết hư cấu, phóng đại thời khoa học còn chưa phát triển?

Lý giải "Bát Quái trận đồ" của Khổng Minh dưới cái nhìn khoa học

Nếu nhìn nhận như vậy, thì Bát trận đồ tuy bề ngoài tuy có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại uy lực vô cùng. Nếu được gia trì nhờ chú ngữ và thần thông của những bậc Đạo sĩ hay tăng nhân có thành tựu, phải chăng trận đồ ấy sẽ khiến sự việc xảy ra trước mắt Lục Tốn và quân đội Đông Ngô biến đổi, ví dụ như không gian dịch chuyển, núi non đường xá không ngừng biến đổi, mốc chỉ đường không cánh mà bay… Giống như “Quỷ đánh tường”, khiến người ta mê mờ lạc lối trong Bát quái trận đồ khi đó sẽ không phải là điều nằm ngoài sức tưởng tượng nữa. 

Source: thabet
Category: Game