Kiếm Thế – Chiến Trường Tống Kim

Tính năng Chiến Trường Tống Kim vốn là một trong những tính năng rực rỡ nhất của Kiếm Thế xuyên suốt những phiên bản vừa mới qua. Với biến hóa của Kiếm Thế 88, chắc như đinh sẽ đem lại thưởng thức mê hoặc trên bước đường bôn tẩu .

I. Thời gian chiến trường

Loại Chiến Trường Thời Gian
Tống Kim Long Trụ 11 h00 – 13 h00 – 15 h00 – 17 h00
19 h00 – 21 h00 – 23 h00 – 01 h00

II.Phần thưởng

1.Phần thưởng tích lũy trận

Mức tích lũy trận Phần thưởng
3000

5 vạn đồng thường
10v đồng khóa
1000 vạn bạc
10 tỷ exp
20 Rương Mảnh Ghép
50 Chiến Thần
2000 MG ấn
2000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
500 Linh khí

5000

7 vạn đồng thường
10v đồng khóa
2000 vạn bạc
15 tỷ exp
50 Rương Mảnh Ghép
2 Tiền Xu
100 Chiến Thần
3000 MG ấn
3000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
1000 Linh khí

10000

10 vạn đồng thường
15v đồng khóa
3000 vạn bạc
30 tỷ exp
100 Rương Mảnh Ghép
3 Tiền Xu
200 Chiến Thần
5000 MG ấn
5000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
2000 Linh khí

2.Đổi Điểm Tích lũy Tống Kim

 • Tiến hành đổi tại NPC đổi thưởng – Phượng Tường Phủ
 • Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn sau mỗi trận
Điểm tích lũy Vật phẩm đổi
5000 10 Tỷ kinh nghiệm
2000 500 Thần Khí Bảo Châu
10000 1 Hạt giống cây trồng
10000 1 Nữ Nhi Hồng
10000 20 Rương Trang Bị Ngựa

3.Phần thưởng ôm điêu tượng

 • Khi phe chiếm được trụ những người cùng phe khi đứng gần bảo vệ trụ sẽ nhận được phần thưởng
Phần thưởng mỗi 10 Giây
60 triệu Kinh nghiệm
150 Đồng thường
200 Đồng Khóa
2v Bạc Thường
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim
Ngoài ra ngẫu nhiên nhận được
10 Mảnh ghép già lam kinh
10 Mảnh ghép Ấn
1 Rương bí tịch 180
2 Rương Mảnh Ghép Trang Bị
Bạch Tửu
Ngọc Lộ Tửu
Chiến Thần
Rương trang bị ngựa

4.Phần thưởng tiêu diệt Đại Tướng và Nguyên Soái

Phần thưởng tiêu diệt
Kim Nguyên Bảo (Đại)
Tiền Xu

III. Cách thức tham gia

1.Báo danh chiến trường

 • Thời gian bao danh trước 10 phút trước khi khai chiến
 • Mỗi trận kéo dài 50 phút.
 • Sử dụng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh

2. Chiếm long trụ

 • Map tống kim long trụ thì long trụ sẽ xuất hiện tại 225/184 
 • Tiến hành chiếm lĩnh và bảo vệ sẽ nhận thưởng

3. Tướng tống kim

 • Đến thời gian Phó Tường – Đại Tướng tống kim sẽ xuất hiện
 • Tiêu diệt sẽ nhận được Tiền Xu, Kim Nguyên Bảo, Linh Tê Ngọc

4.Nhận thưởng tống kim

 • Khi trận đấu kết thúc có thể nhận thưởng tại Hiệu Úy Mộ Binh

5. Đổi điểm tích lũy

 • Đổi điểm tích lũy các trận tại NPC đổi thưởng nhận được nhiều vật phẩm

Lưu Ý:

 • Chú ý thời gian để tham gia tống kim đúng giờ.

Source: thabet
Category: Game