Nhiệm vụ liên hoàn | Nhiệm vụ Hữu Huy

Kỳ sĩ có quý phái trên 120 hoàn toàn có thể đến gặp NPC Công Tử Hữu Huy để nhận trách nhiệm Hữu Huy. Chỉ sau khi hoàn thành xong trách nhiệm này, kỳ sĩ mới hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm Thu Thập Thánh Hồn, chuẩn bị sẵn sàng bước vào tiến trình sản xuất vũ khí Tinh Quân đầy can đảm và mạnh mẽ .

Nhiệm vụ Hữu Huy

 • Bước 1: Tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC Công Tử Hữu Huy.
 • Bước 2: Vào Vạn Tiên Trận Phong tiêu diệt Thông Thiên Giáo Chủ (chỉ có kỳ sĩ kết thúc Thông Thiên Giáo Chủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ).
 • Bước 3: Đối thoại với NPC Công Tử Hữu Huy để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Bước 4: Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Hữu Huy, kỳ sĩ tiếp tục đối thoại với NPC Công Tử Hữu Huy để nhận nhiệm vụ Thu Thập Thánh Hồn.
 • Bước 5: Kỳ sĩ nộp Thánh Hồn theo quy tắc sau:
Điều kiện Quy tắc
Chưa Chuyển sinh
 • Mỗi ngày nhận được 01 lần nộp Thánh Hồn miễn phí.
 • Nộp Thánh Hồn tối đa 05 lần/ngày.
Chuyển sinh 01
 • Mỗi ngày nhận được 01 lần nộp Thánh Hồn miễn phí.
 • Nộp Thánh Hồn tối đa 06 lần/ngày.
Chuyển sinh 02
 • Mỗi ngày nhận được 02 lần nộp Thánh Hồn miễn phí.
 • Nộp Thánh Hồn tối đa 07 lần/ngày.
Lưu ý :

 • Nộp 01 Thánh Hồn nhận được 01 điểm, đủ 100 điểm mới có thể chế tạo Hộp Vũ Khí Tinh Quân.
 • Những kỳ sĩ đã Chuyển sinh 01, 02 được nhận miễn phí 01 Thánh Hồn/ngày.
 • Khi sử dụng hết số lần nộp Thánh Hồn miễn phí, từ những lần nộp sau, kỳ sĩ sẽ tiêu hao 01 Ngân Kích/lần nộp.

Công thức

Phân giải trang bị

Với mỗi lần phân giải trang bị thành công xuất sắc, kỳ sĩ sẽ mất 01 điểm Thánh Hồn .

Nguyên liệu Thành phẩm
01 vũ khí 10x bất kỳ
 • Thành công: Nhận được 01 Mảnh vỡ Tinh Quân (vũ khí).
 • Thất bại: Nhận được 01 vũ khí 10x bất kỳ.
500 vạn tiền
100 Đồng Hữu Huy
05 Đồng Bảo An
Chế tạo Hộp Vũ Khí Tinh Quân

Dựa vào nguyên liệu phù hợp, kỳ sĩ có thể chọn 01 trong 02 cách bên dưới để chế tạo Hộp Vũ Khí Tinh Quân và với mỗi lần chế tạo thành công, kỳ sĩ sẽ mất 01 điểm Thánh Hồn.

Nguyên liệu Thành phẩm
02 Mảnh vỡ Tinh Quân (vũ khí)
 • Thành công: Nhận được 01 Hộp Vũ khí Tinh Quân.
 • Thất bại: Nhận được 01 Mảnh vỡ Hỗn Nguyên (vũ khí).
2.000 vạn tiền
01 Khuôn Tinh Quân
1.000 Đồng Hữu Huy
05 Đồng Bảo An
10 Mảnh vỡ Hỗn Nguyên (vũ khí) 01 Hộp Vũ Khí Tinh Quân
05 Đồng Bảo An

Phần thưởng

Sử dụng Hộp Vũ Khí Tinh Quân, kỳ sĩ sẽ có thời cơ nhận được ngẫu nhiên 01 trong 04 thần binh lợi khí sau :

Hình ảnh Thuộc tính

Phong Thần

Tinh Quân Trạm Kim Phủ (cấp 01)

Hệ phái : Giáp Sĩ

Binh khí này được chế tạo thông qua việc phân giải
Trạm Kim Phủ
STCB thấp nhất: 120
STCB cao nhất: 260
Độ bền: 90/90
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Thuộc tính vũ khí dài
Xuất chiêu vũ khí: 25%
Thổ sát: 200 điểm
Đánh tập trung: 15%
Tăng tất cả thuộc tính: 35 điểm
STCB: 45%

Phong Thần

Tinh Quân Viêm Đế Kiếm (cấp 01)

Hệ phái : Giáp Sĩ

Binh khí này được chế tạo thông qua việc phân giải
Viêm Đế Kiếm
STCB thấp nhất: 180
STCB cao nhất: 220
Độ bền: 90/90
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Thuộc tính vũ khí ngắn
Xuất chiêu vũ khí: 25%
Sinh lực: 200 điểm
Thân pháp: 40 điểm
Đánh tập trung: 15%
STCB: 30%

Phong Thần

Tinh Quân Thái Cực Kiếm (cấp 01)

Hệ phái: Đạo Sĩ

Binh khí này được chế tạo thông qua việc phân giải
Thái Cực Kiếm
STCB thấp nhất: 180
STCB cao nhất: 220
Độ bền: 90/90
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Hỏa sát: 90 điểm
Băng sát: 90 điểm
Lôi sát: 90 điểm
Xuất chiêu bùa pháp: 30%
Tăng tất cả thuộc tính: 35 điểm

Phong Thần

Tinh Quân Diệt Thần Phủ (cấp 01)

Hệ phái : Dị Nhân

Binh khí này được chế tạo thông qua việc phân giải
Diệt Thần Phủ
STCB thấp nhất: 180
STCB cao nhất: 220
Độ bền: 90/90
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Xuất chiêu bùa pháp: 30%
Sinh lực: 50%
STCB: 100 điểm
Tăng tất cả thuộc tính: 30 điểm
Tăng tất cả kháng tính: 20%

Source: thabet
Category: Game