Đường Môn

Đường Môn

Tên : Đường Môn
Vị trí : Ba Thục

Người đúng đầu: Đường Thập Ngũ

Bạn đang đọc: Đường Môn

Đường Môn, nằm giữa đất Ba Thục rong đó có ngũ ngục bao vây xung quanh một tòa nhà, chỉnh hình thể của nó giống như…

Đường Môn mấy trăm năm nay là một gia tộc mạnh nhất võ lâm, nổi tiếng với thủ đoạn hạ độc và tự lập thành một nước .Luôn có dự tính xưng bá nhưng vào 100 năm trước lần kêu gọi quân tiên phong lại bị thần châu đại hiệp phá vỡ buộc phải rút lui .Nhưng đường môn vẫn không từ bỏ dã tâm, họ tiến hành kế hoạch mới .Đường môn thất sát là một cánh tiên phong, mỗi người đều đổi khác danh tánh trả trôn vào những đại phái chờ thời ưu quyền đoạt vị, đặt nền móng cho bước chân sau này .

“Phong Hỏa Luyện Thiên Kinh Hồn Tuyết, Bích Lan Phục Địa Đoạt Phách Kim”

Quanh Vùng :

 • Kim Đỉnh: là nơi tôn nghiêm của đường môn và là nơi ở của Đường Thập ngũ, Kim Đỉnh liên kết với ngũ ngục bằng một cái xích sắt.
 • Phong Hỏa Luyện Thiên: trong lò lửa cháy ngày đêm, ám khí và các loại binh đao của môn phái đều được luyện ra từ đây.

Đường Môn

 • Kinh Hồn Điện: ngoài tứ đại tuyệt kĩ trấn môn ra hơn 81 kì công dị thuật đều được tạo ra từ đây.
 • Tuyết Xưởng: Bộ binh của môn phái phụ trách việc đông chinh tây phạt để đường môn thuận lợi vào trung nguyên.
 • Bích Lân Phúc Địa: giống như tiên cảnh nhân gian nhưng thực chất lại là nơi chế độc của môn phái.
 • Đoạt Phách Cung: ngục tù của đường môn, toàn những hình cụ đáng sợ trừng trị thuộc hạ phản bội

Thành Viên :

Môn Chủ: Đường Thập Ngũ

Ngũ Đại Thánh Vương:

 1. Đại Pháp Vương: Đường Như Lai
 2. Nhị Pháp Vương: Đường Thương
 3. Tam Pháp Vương: Đường Xung
 4. Tứ Pháp Vương: Đường Đê Thủ
 5. Ngũ Pháp Vương: Đường Phúc

Ngũ Ngục chủ nhiệm:

Đường môn Mật Sứ:

 1. Tả Mật Sứ: Đường Bạch Thủ
 2. Hữu Mật Sứ: Đường Thiên Trương

Đường Môn Tứ Đà Chủ:

 1. Đông Đà Chủ: Đường Man
 2. Tây Đà Chủ:

  Đường Tích Lịch

 3. Nam Đà Chủ: Đường Bất Súy
 4. Bắc Đà Chủ: Đường Minh Hoàng

Đường Môn Cửu Kim Cang:

 1. Đường Lôi
 2. Đông Tà
 3. Tây Độc
 4. Thập Nhị Chỉ Trường
 5. Đường Song Phùng
 6. Đường Hận Vân
 7. Đường Điên Tam
 8. Đường Đáo Từ
 9. Đường Chung Tình

Đường môn thất sát:

 1. Đường Vô Tướng
 2. Đường Mị
 3. Đường Sao
 4. Đường Thi
 5. Đường Vưu Vưu
 6. Đường Cầu Đại
 7. Cửu Mệnh Tổng Quản Đường Thất Kinh

Đường môn sát sứ:

 • Tam Nguyên Cập Đệ: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám hoa
 • Vạn Chỉ Thiên Hồng: Đường Vạn Chỉ, Đường Thiên Hồng
 • Nhất Ngôn Cửu Đỉnh: Đường Nhất Ngôn, Đường Cửu Đỉnh
 • Đường Vô Ky
 • Đường Hoành Hành

Đường môn trị khách:

 • Tả Trị Khách: Đường Hoan
 • Hữu Trị Khách: Đường Nghênh

Source: thabet
Category: Game