HTML5 – Wikipedia tiếng Việt

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa, được đề xuất đầu tiên bởi Opera Software. Đây là phiên bản thứ năm của ngôn ngữ HTML – được tạo ra năm 1990 và chuẩn hóa như HTML4 năm 1997 – và xuất hiện vào tháng 12 năm 2012, là 1 ứng viên được giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C). Mục tiêu cốt lõi khi thiết kế ngôn ngữ là cải thiện khả năng hỗ trợ cho đa phương tiện mới nhất trong khi vẫn giữ nó dễ dàng đọc được bởi con người và luôn hiểu được bởi các thiết bị và các chương trình máy tính như trình duyệt web, phân tích cú pháp, v.v… HTML5 vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm cơ bản của HTML4 và bổ sung thêm các đặc tả nổi trội của XHTML, DOM cấp 2,[3] đặc biệt là JavaScript.

Là phiên bản tiếp theo của HTML 4.01 và XHTML 1.1, HTML5 phản ánh thực tiễn rằng HTML và XHTML được sử dụng thông dụng trên World Wide Web là một hỗn hợp những tính năng với những thông số kỹ thuật kĩ thuật khác nhau, được ra mắt bởi nhiều nhà phân phối ứng dụng, cùng với những loại sản phẩm ứng dụng được trình làng như trình duyệt web, những người xây dựng phổ cập trong thực tiễn và có quá nhiều lỗi cú pháp trong những văn bản web. Đây là một nỗ lực để xác lập một ngôn từ ghi lại duy nhất hoàn toàn có thể được viết bằng cú pháp HTML hoặc XHTML. Nó gồm có những quy mô giải quyết và xử lý chi tiết cụ thể để tăng tính thích hợp, lan rộng ra, cải tổ và chuẩn hóa những lưu lại có sẵn cho tài liệu, đưa ra những đánh đấu mới và trình làng giao diện lập trình ứng dụng ( application programming interfaces API ) để tạo ra những ứng dụng Web phức tạp. Cùng một nguyên do như vây, HTML5 là một ứng viên tiềm năng cho nền tảng ứng dụng di động. Nhiều tính năng của HTML5 được kiến thiết xây dựng với việc xem xét chúng hoàn toàn có thể sử dụng được trên những thiết bị di động như điện thoại thông minh mưu trí và máy tính bảng hay không. Trong tháng 12 năm 2011, công ty nghiên cứu và điều tra Strategy Analytics dự báo doanh thu bán hàng của điện thoại cảm ứng thích hợp HTML5 sẽ đứng đầu 1 tỷ vào năm 2013. [ 4 ]

Đặc biệt, HTML5 có thêm nhiều tính năng cú pháp mới. Chúng bao gồm các thẻ mới như

Source: thabet
Category: Game