Nexon – Wikipedia tiếng Việt

Trò chơi Nexon Hàn Quốc Nexon Nhật Bản Nexon Mỹ Big Huge Games Pixelberry Nexon Thái Lan Nexon Đài Loan Nexon Đông Nam Á AxE (Alliance x Empire)
2017 (Hàn Quốc) Có Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Blue Archive
2021 (Nhật Bản) Có[27]
(hợp tác với hãng Bandai Namco và Yostar) Không
(Yostar quản lý) Có[28]
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Choices: Stories You Play
2016 (Bắc Mỹ) Không Không Không Không Có Không Không Không Counter:Side
Tương thích thêm với PC
2019 (Hàn Quốc) Có
(hợp tác với hãng Square Enix) Có
(hợp tác với hãng Square Enix) Không Không Không Không
(ZlonGame quản lý) Không
(Game Beans quản lý) Không
(ZlonGame quản lý) Crazy Arcade BnB M
Tên ở Việt Nam là Boom M
2018 (Hàn Quốc) Có Không Không Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Dark Avenger 3
Tên ở Toàn Cầu là Darkness Rises
và ở Nhật Bản là Dark Avenger X
2018 (Hàn Quốc) Có Đã đóng cửa[29] Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không DomiNations
2015 (Bắc Mỹ) Chuyển cho và hiện phát hành bởi Big Huge Games Chuyển cho và hiện phát hành bởi Big Huge Games[30][31] Chuyển cho và hiện phát hành bởi Big Huge Games Có
(được chuyển từ hãng Nexon) Không Không Chuyển cho và hiện phát hành bởi Big Huge Games Không Dungeon & Fighter Mobile
2021 (Hàn Quốc) Ra mắt vào năm 2022 Không Không Không Không Không Không Không Dynasty Warriors: Unleashed
2017 (Toàn Cầu) Đã đóng cửa[32] Có
(hợp tác với hãng Koei Tecmo) Đã đóng cửa Không Không Đã đóng cửa Đã đóng cửa Không FIFA Mobile
2016 (Toàn Cầu)
2020 (Hàn Quốc) Có Có Không
(EA quản lý) Không Không Không Không Không Godzilla Defense Force
2019 (Toàn Cầu) Có Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không High School Story
2013 (Bắc Mỹ) Không Không Không Không Có Không Không Không Hollywood U: Rising Stars
2014 (Bắc Mỹ) Không Không Không Không Có Không Không Không KartRider Rush+
2020 (Toàn Cầu) Có Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) The Kingdom of the Winds: Yeon
Tương thích thêm với PC
2019 (Hàn Quốc) Có Không Không Không Không Không Không Không KonoSuba: Fantastic Days
2020 (Nhật Bản) Có Không
(Sumzap quản lý) Có[33][34][35]
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không
(WonderPlanet quản lý) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) MapleStory M
2017 (Hàn Quốc) Có Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Runway Story
2019 (Hàn Quốc) Có Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Traha
2019 (Hàn Quốc) Có Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Không Không Không Không V4
Tương thích thêm với PC[36]
2019 (Hàn Quốc) Có Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có[37]
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Không Không Có[38]
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc) Có
(phát hành bởi Nexon Hàn Quốc)

Source: thabet
Category: Game