Nhân Vật

Biểu Tượng Tên Giới Tính Quốc Gia Ghi Chú Nhiệm Vụ Ma Thần Kẻ Thù Andrius.png Andrius Nam Mondstadt Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 1 Ảnh thu nhỏ Baizhu.png Baizhu Nam Liyue Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 1, nhắc đến trong

cốt truyện nhân vật/lồng tiếng

Bạn đang đọc: Nhân Vật

50px Lưu Vân Tá Phong Nữ Liyue Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 1 50px Dvalin Nam Mondstadt Phản Diện Chính trong phần Mở Đầu 50px Bạn Của Kazuha Nam Inazuma Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 2 50px Bình Lão Lão Nữ Liyue Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 1 50px Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân Nam Liyue Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 1 50px Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân Nam Liyue Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 1 Ảnh thu nhỏ Paimon.png Paimon Nữ N/A Nhân Vật Chính thứ 2
Bạn đồng hành của Nhà Lữ Hành Ảnh thu nhỏ Scaramouche.png Scaramouche Nam Snezhnaya Phản Diện Chính trong Chương 2 Ảnh thu nhỏ Signora.png Signora Nữ Snezhnaya Phản Diện Chính trong phần Mở Đầu và Chương 2 50px Teppei Nam Inazuma Nhân Vật Hỗ Trợ trong Chương 2 50px Anh / Em của Nhà Lữ Hành Lựa Chọn Người Chơi N/A Phản Diện Chính trong phần Mở Đầu Và Chương 1 Trailer Chương Chính Teyvat 50px Cyno Nam Sumeru Đại diện cho Màn III: Sumeru 50px Iansan Nữ Natlan Đại diện cho Màn V: Natlan 50px Lynette Nữ Fontaine Đại diện cho Màn IV: Fontaine 50px Lyney Nam Fontaine Đại diện cho Màn IV: Fontaine 50px Pulcinella Không Rõ Snezhnaya Đại diện cho Màn VI:

Snezhnaya

Manga 50px Barnabas Nam Sumeru Phản Diện Chính 50px Collei Nữ Sumeru Nhân Vật Chính 50px Crepus Nam Mondstadt Nhân Vật Hỗ Trợ 50px Cyno Nam Sumeru Nhân Vật Hỗ Trợ 50px Anh Hùng Bóng Đêm Nam Mondstadt Nhân Vật Chính Ảnh thu nhỏ Dottore.png Dottore Nam Snezhnaya Phản Diện Chính 50px Krupp Nam Không Rõ Nhân Vật Hỗ Trợ 50px Lawrence Nam Mondstadt Phản Diện Chính 50px Linda Nữ Mondstadt Nhân Vật Hỗ Trợ 50px Seamus Nam Mondstadt Nhân Vật Hỗ Trợ 50px Ursa the Drake Không Rõ Mondstadt Phản Diện Chính 50px Vennessa Nữ Mondstadt Nhân Vật Chính Cốt Truyện Và Được Nhắc Đến trong Lồng Tiếng Ảnh thu nhỏ Alice.png Alice Nữ Mondstadt Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng 50px Kamisato Ayato Nam Inazuma Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng 50px Kuki Shinobu Nữ Inazuma Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng 50px Rhinedottir Nữ Khaenri’ah Nhắc đến trong cốt truyện nhân vật/lồng tiếng 50px Shikanoin Heizou Nam Inazuma Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng 50px Skirk Nữ Không Rõ Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng 50px Tsaritsa Nữ Snezhnaya Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng Ảnh thu nhỏ Varka.png Varka Nam Mondstadt Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng Ảnh thu nhỏ Yaoyao.png

Yaoyao

Nữ Liyue Nhắc đến trong diễn biến nhân vật / lồng tiếng Khác 50px Katheryne Nữ N/A Xuất hiện trong những trách nhiệm và sự kiện khác nhau

Source: thabet
Category: Game