Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) – lv135 | WCT

Bạn sẽ gặp 1 đám quái Cannibal Mushid, chỉ cần kill 1 con, rồi chạy đến warp di chuyển qua.

Bạn được chuyển đến 1 khu vực. ở đây có 2 con Cannibal Marp, phải giết nó gần như đồng thời rồi chạy nhanh đến cổng dịch chuyển để di chuyển tiếp. Nếu chỉ 1 con chết hoặc 2 con chết cách xa nhau về thời gian thì nó sẽ hồi sinh lại 2 con và phải đánh lại.

Đi tiếp phá vật cản, kill boss 1 ( thực ra đây k phải là boss mà là 1 con quái lớn cần đánh, mình gọi vậy để dễ hướng dẫn ). Sau khi kill boss1 thì click vô NPC 2, nói chuyện 2 lần để đc đi tiếp.

Đến đây bạn gặp 2 cái cột là NPC số 3a và 3b, nói chuyện với 2 NPC này để quái xuất hiện, kill quái lấy item. Nếu item chưa đủ thì lại click vô 2 NPC này để thả quái đánh tiếp. Đủ mỗi loại 5 item thì nói chuyện với NPC số 4 để mở cửa đi tiếp.

Đi tiếp, nói chuyện với NPC 5, kill quái xung quanh rồi vòng ra sau giết 2 con : Poluted Marp và Poluted mushid, xong quay lại chỗ NPC số 5 kill boss 2. Kill xong trả Q tại NPC 5.

Đi tiếp qua cái warp, bạn sẽ chạy qua một số bức tường lửa, rồi gặp NPC 6, nói chuyện để phá rào cản.

Đánh mấy con quái Maku, boss 3 sẽ xuất hiện, kill boss 3.

Kill xong boss 3, lấy item, nói chuyện với NPC 7 ( đối diện với chỗ boss 3 xuất hiện ) để thả boss 4. Kill boss 4. Lưu ýy1sau khi kill dc boss 3 phải chạy nhanh đến NPC 7 để nói chuyện, nếu k bạn sẽ bị mất boss 4.

Đi tiếp, đánh 2 cái hàng rào cản, sẽ gặp NPC 8, nói chuyện để nhận Q. Chạy tới đánh 1 cái hàng rào nữa, nói chuyện với NPC 9 ( bấm vào nói chuyện hơi khó ) để phá bỏ rào cản.

Chạy xuống dưới nói chuyện với NPC 10, kill quái lấy item quay về chỗ NPC 11 ( gần NPC 8 ) nói chuyện trả Q.

Đi tiếp, kill hết đám quái Cannibal Leaf thì sẽ thấy 1 đám Dorigo xuất hiện, yêu cầu kill 2 con boss 5 là Dorigo Heta.

Đi tiếp, phá bỏ hàng rào, chạy tới sẽ gặp NPC 12, nói chuyện -> warp vô room boss 6. Kill boss 6.

Sau khi kill boss 6 thì nói chuyện với NPC 13, thả boss 7, kill boss 7 rồi trả Q = cách nói chuyện 2 lần với NPC 13.

Chạy tới nói chuyện với NPC 14 để thả boss 8, kill boss 8.

Sau khi kill boss 8, đập box thì boss 9 sẽ xuất hiện bên trong, bấm vô cổng dịch chuyển để vô kill boss 9. Nhớ là từ boss 8 trở đi thì boss sẽ có thể kill bức tử ( one hit ), đánh nó phải dồn dame và cẩn thận.

Kill xong boss 9, quay ra chỗ boss 8 khi nãy để nói chuyện với NPC 15, thả boss cuối, kill nó. Trả Q tại NPC 15 thì đc 2k honor.

Xong quay vô NPC 16 chỗ con boss 9 vừa bị giết khi nãy để trả Q, end map.

1 Lưu ý : sau khi bạn giết đc boss 4 mà bị chết về đầu map thì có thể sử dụng cổng dịch chuyển đối diện NPC 1 để di chuyển lên, k cần đi = đường 2 con Cannibal Marp.

Source: thabet
Category: Game