Lỗ Túc – Wikipedia tiếng Việt

Lỗ Túc
LuSu.jpg
Tên
Tự Tử Kính (子敬)
Thông tin chung
Chức vụ Đô đốc
Sinh 171
Mất 217 (46 tuổi)

Lỗ Túc (chữ Hán: 鲁肃; 171 – 217, bính âm: Lǔ sù), tên tự là Tử Kính (子敬), là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán ở lịch sử Trung Quốc.

Là một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Tôn Quyền, Lỗ Túc đã vạch ra kế hoạch giúp Tôn Quyền tranh bá với những thế lực phong kiến khác, và ông cũng là người tiếp sau Chu Du ở vị trí người chỉ huy tối cao của quân đội Giang Đông sau khi Chu Du qua đời. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ liên minh giữa Tôn Quyền và Lưu Bị, và cũng là người rất nhất quyết trong việc phải duy trì quan hệ liên minh giữa hai nhà Tôn – Lưu để chống lại thế lực của họ Tào ở phía bắc .

Thuở thiếu thời[sửa|sửa mã nguồn]

Lỗ Túc là người Đông Thành ( 東城 ), Lâm Hoài ( 臨淮 ; thời nay là Định Viễn, An Huy ), xuất thân trong một mái ấm gia đình hào môn và rất có tác động ảnh hưởng mặc dầu trong họ tộc của ông không ai ra làm quan cả. Cha ông qua đời không bao lâu sau khi ông sinh ra, và ông lớn lên trong sự bảo bọc của bà nội ông và mẹ .

Khi Đổng Trác nổi lên chiếm đoạt đại quyền triều đình và làm lũng đoạn việc triều chính, Lỗ Túc đã bán hết gia sản của mình và dùng số tiền đó để giúp đỡ những người trong dòng tộc và cùng quê, đồng thời cũng dành thời gian để kết giao với giới nhân sỹ để mở rộng quan hệ. Ngay trong thời gian này, bà nội ông qua đời.

Tầm nhìn chính trị thâm thúy[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 198, Lỗ Túc tìm đến với Viên Thuật, một chư hầu của nhà Hán, và cũng chính ở đây ông đã gặp và kết giao bè bạn với Chu Du trong cùng năm đó. Khi Chu Du gặp khó khăn vất vả về lương hưởng, ông đã mang phân nửa số lương thực trong kho nhà mình Tặng cho Chu Du. Sau đó, Chu Du đã thuyết phục được ông rời bỏ Viên Thuật để theo phò Tôn Sách. Lỗ Túc đã Giao hàng dưới trướng Tôn Sách được một khoảng chừng thời hạn nhưng không hề được giao cho trách nhiệm .Sau khi Tôn Sách qua đời, Chu Du đã tiến cử ông với Tôn Quyền, em trai và cũng là người kế vị Tôn Sách. Ngay trong lần tiên phong gặp mặt, Tôn Quyền đã rất ấn tượng với Lỗ Túc và rất tôn trọng ông, ngay sau đó ông đã khước từ hết toàn bộ khách được mời đến dự tiệc, chỉ giữ lại mỗi Lỗ Túc. Tôn Quyền đã mời Lỗ Túc đến ngồi cạnh ông và cả hai đã cùng đàm đạo về việc thiên hạ và thưởng rượu .Lỗ Túc đã yêu cầu một sách lược cho Tôn Quyền về việc tranh đoạt và xưng bá toàn cõi Trung Quốc – tiên phong phải củng cố vững chãi sức mạnh của họ Tôn ở Giang Đông, kế đến tiến công Lưu Biểu chiếm lấy Kinh Châu ( vùng đất gồm có cả Hồ Bắc và Hồ Nam ngày này ) để lan rộng ra thế lực, nhằm mục đích thiết lập nên một căn cứ địa vững chãi và ly khai khỏi nhà Hán ở phía nam sông Dương Tử. Tôn Quyền tiếp theo sẽ xưng đế rồi mang quân bắc tiến, chiếm lấy hàng loạt Cafe Trung Nguyên ( thời gian đó đang nằm trọng sư trấn áp của Tào Tháo ) để thống nhất thiên hạ. Sách lược của Lỗ Túc về cơ bản không khác với Long Trung Tam Sách của Gia Cát Lượng khi cả hai sách lược đều Dự kiến về sự tam phân thiên hạ. Kế hoạch của Lỗ Túc gồm có ba nhà Tào ( Tào Tháo ), Lưu ( Lưu Biểu ), Tôn ( Tôn Quyền ) – kế hoạch của Gia Cát Lượng là ba nhà Tào ( Tào Tháo ), Lưu ( Lưu Bị ), Tôn ( Tôn Quyền ) và cả hai người cùng đưa ra đánh giá và nhận định rằng Tào Tháo chính là kẻ địch mạnh nhất trong số ba nhà .

Thiết lập liên minh Tôn Lưu[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 208, Lưu Biểu qua đời và Kinh Châu bị chia rẽ vì xích míc giữa hai người con trai của ông là Lưu Kỳ và Lưu Tông. Cùng thời gian đó, Tào Tháo đã triển khai kế hoạch nam chinh khởi đầu bằng việc xua quân tiến chiếm Kinh Châu, và Lỗ Túc rất là lo lắng về việc nhiều năng lực Kinh Châu sẽ rơi vào tay Tào Tháo, vì thế ông đã khuyên Tôn Quyền thiết lập liên minh với họ Lưu ở Kinh Châu để chống lại Tào Tháo. Khi ông đến Kinh Châu, ông mới biết được tin Lưu Tông ( đang trấn áp phía bắc Kinh Châu ) đã quy hàng Tào Tháo. Ở Giang Hạ, Lỗ Túc đã gặp mặt Lưu Bị, người mà thời gian đó đang hợp lực cùng Lưu Kỳ sau khi đại bại ở trận Trường Bản. Lỗ Túc cũng được dẫn kiến quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng, người có cùng tâm lý với ông về việc thiết lập liên minh giữa hai nhà Tôn Lưu nhằm chống lại Tào Tháo. Sau đó, Gia Cát Lượng đã theo Lỗ Túc trở về Sài Tang ( ngày này là Cửu Giang, Giang Tây ) để đàm đạo về việc thiết lập liên minh .

Vai trò trong liên minh Tôn Lưu[sửa|sửa mã nguồn]

Sau đại chiến Xích Bích, quân của Tôn Quyền một lần nữa đánh bại quân của Tào Tháo ở trận Giang Lăng trong khi Lưu Bị tiến quân chiếm lấy bốn Q. ở phía nam Kinh Châu. Không lâu sau đó, Lưu Bị lấy em gái của Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương nhằm mục đích củng cố quan hệ liên minh giữa hai nhà. Lưu Bị đã đề xuất Tôn Quyền cho mượn Nam Q. ở TT Kinh Châu. Lỗ Túc thuyết phục Tôn Quyền phân phối nhu yếu của Lưu Bị cho nên vì thế Tào Tháo sẽ tập trung chuyên sâu mọi sự chú ý quan tâm vào Lưu Bị thay vì Tôn Quyền .Khi Chu Du lâm trọng bệnh và mất vào năm 210, Lỗ Túc lên thay ông ấy đảm nhiệm vị trí chỉ huy tối cao trong quân đội của Tôn Quyền, và ông đã dời bộ chỉ huy đến Lục Khẩu ( 陸口 ), để Lưu Bị toàn quyền trấn áp hàng loạt biên giới Kinh Châu. Về thuật ngữ ngoại giao, phía Tôn Quyền nhận định và đánh giá rằng họ đang cho Lưu Bị ” mượn ” Kinh Châu để làm địa thế căn cứ trong thời điểm tạm thời và Lưu Bị có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn trả lại Kinh Châu sau khi ông ta đã thiết lập được địa thế căn cứ khác .

Năm 215, Lưu Bị chiếm được Ích Châu từ tay Lưu Chương nhưng lại từ chối “giao trả” Kinh Châu (thời điểm đó đang được đại tướng Quan Vũ trấn giữ) cho Tôn Quyền. Vì thế Tôn Quyền đã vô cùng giận dữ và ra lệnh cho Lã Mông tấn công chiếm lấy ba quận Kinh Châu (Trường Sa (長沙), Linh Lăng (零陵) và Quế Dương (桂陽)) – đồng thời cử Lỗ Túc trấn giữ tại Ba Khâu (ngày nay là Nhạc Dương, Hồ Nam) để chặn viện binh của Quan Vũ. Sau khi Lã Mông hoàn toàn chiếm được ba quận, Quan Vũ lập tức mang quân xuống phía nam để ứng chiến nhằm chiếm lại ba quận thì gặp phải sự kháng cự từ phía Lỗ Túc. Lỗ Túc cân nhắc tính khinh trọng của vấn đề và quyết định duy trì quan hệ liên minh giữa hai nhà mới là sự lựa chọn tốt nhất, vì vậy ông đã mời Quan Vũ cùng hội đàm. Trong suốt buổi hội đàm, binh sĩ hai bên chỉ được đứng cách trướng 100 bước, và những ai đến dự hội đàm chỉ được phép mang một thanh kiếm.

Sau đó, Lưu Bị nhận được quân báo Tào Tháo đang lên kế hoạch công chiếm Hán Trung ( được xem như cửa ngõ phía bắc của Ích Châu ), vì thế ông đã đề xuất với Tôn Quyền về một hòa ước mới về phân định biên giới giữa hai nhà. Ông nhu yếu Tôn Quyền trả lại Linh Lăng và tiến công vào cứ điểm Hợp Phì của quân Tào, đổi lại ông sẽ trao trả hai Q. Trường Sa và Quế Dương cho Tôn Quyền. Tôn Quyền đã đồng ý chấp thuận những pháp luật đó .
Lỗ Túc ngã bệnh và qua đời vào năm 217 ở tuổi 45. Tôn Quyền rất đau buồn và dự lễ tang của ông. Gia Cát Lượng cũng biểu lộ lòng thương tiếc đến Lỗ Túc .Lăng mộ của ông được đặt ở đồi Quế Sơn ( 桂山 ; ngày này là Hán Dương, Vũ Hán, Hồ Bắc ). Ngọn đồi này có tên gốc là Thái Biệt Sơn ( 大別山 ) rồi được đổi tên thành Lỗ Sơn ( 魯山 ) để tưởng niệm đến Lỗ Túc. Ngọn đồi này lại được đổi tên một lần nữa thành Quế Sơn trong suốt triều nhà Minh và tên này được sử dụng cho đến giờ đây. Lăng mộ của Lỗ Túc nằm ở sườn phía nam của ngọn đồi nhưng đã được sơ tán vào giữa ngọn đồi năm 1955 để triển khai những khu công trình thiết kế xây dựng .

  • Con trai: Lỗ Thục (魯淑), phục vụ nước Ngô và được phong làm Chiêu Vũ tướng quân (昭武將軍), chỉ huy quân đội ở khu vực Vũ Xương và Hạ Khẩu, được tập tước hầu, mất năm 274.
  • Cháu trai: Lỗ Mục (魯睦), con trai của Lỗ Thục, được tập tước hầu và phục vụ trong quân đội nước Ngô.

Chức danh và chức vụ từng nắm giữ[sửa|sửa mã nguồn]

  • Phấn Vũ Tướng Quân (奮武校尉).
  • Hán Xương Thái thú (漢昌太守).
  • Hoành Giang Tướng Quân (橫江將軍).
“Ta đã đàm đạo với Tử Kính trong suốt buổi tiệc hôm đó và có được một sách lược để lập nên vương triều này – điều này thật đáng quý. Sau khi Mạnh Đức chiếm hết đất đai của Lưu Tông, ông ta đã tuyên bố sẽ soái lĩnh hàng vạn bộ kỵ và thủy sư nam chinh. Ta đã triệu tập toàn bộ văn võ đại thần để thương nghị, nhưng không ai nêu ra được ý kiến hợp ý ta, Tử Bố và Văn Biểu thì khuyên ta quy hàng nhưng duy chỉ có Tử Kính phản đối và khuyên ta nên triệu tập Công Cẩn và bái ông ấy làm Đại đô đốc để nghênh địch – điều này lại càng quý hơn nữa. Tuy nhiên trong quyết định chính sự, ông ấy vẫn không so được với Trương Nghi và Tô Tần, khi ông ấy khuyên ta nên cho Huyền Đức mượn đất – đó thực sự là một trong những thiếu sót của ông ấy, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để làm lu mờ những công lao của ông ấy.” – Tôn Quyền nói với Lã Mông.

Trong lời đánh giá và nhận định trên, Tôn Quyền rất coi trọng Lỗ Túc vì hai điều – Lỗ Túc đã thảo ra cho ông sách lược để đưa nước Ngô cường thịnh và trở thành một trong ba bá chủ trên chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc, và Lỗ Túc đã đưa ra giải pháp liên minh với Lưu Bị để đối kháng với Tào Tháo ngay trước trận Xích Bích. Tuy nhiên, Tôn Quyền nghĩ rằng Lỗ Túc vẫn còn kém Trương Nghi và Tô Tần ( hai trong số những quân sư và nhà ngoại giao nổi tiếng nhất thời Chiến Quốc ) trong việc quyết định hành động những chính vì sự tương quan đến đến đối ngoại. Dù vậy, Tôn Quyền vẫn cảm thấy rằng những góp phần của Lỗ Túc vẫn vượt xa những thiếu sót của ông .Theo Ngô Sách ( 吳書 ) của Vi Chiêu, Lỗ Túc được miêu tả là một người nghiêm khắc, không màng vật chất, sống một đời giản dị và đơn giản, không ham thích những nụ cười tầm thường. Ông giữ kỉ cương quân pháp tốt, xử trí không xô lệch. Ngay cả khi đang ở trong quân, ông vẫn tiếp tục đọc sách. Ông giỏi biện luận và viết lách. Ông có tầm nhìn xa và thường làm gương cho người khác. Lỗ Túc là người giỏi thứ nhì, sau Chu Du .

Trong văn chương hư cấu[sửa|sửa mã nguồn]

Trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, vai trò của nhân vật Lỗ Túc bị hạ thấp rất nhiều so với lịch sử vẻ vang .

Ông chỉ được xem là một nhân vật phụ trợ để nhấn mạnh tài trí của Chu Du, và nhất là Gia Cát Lượng. Nhân vật này cũng bị sử dụng để cho một ít yếu tố hài hước vào cuộc đối đầu của Chu Du và Gia Cát Lượng, nhất là trong các sự kiện trong trận Xích Bích. Thêm nữa, ông bị miêu tả là một người ngây thơ, thành thật, dễ bị lừa và lợi dụng, dẫn đến việc ông vụng về để mất Kinh Châu vào tay Lưu Bị.

Trong những hồi sau, để tâng bốc nhân vật Quan Vũ, sự kiện Lỗ Túc hội đàm với Quan Vũ trước trận lại bị tác giả sửa thành nhân vật Quan Vũ ” một đao tới hội “, thuận tiện bắt nhân vật Lỗ Túc làm con tin, ” coi thường như trẻ nít ” .

Source: thabet
Category: Game