Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

Môn phái Ngũ Độc Giáo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

1. Giới thiệu môn phái Ngũ Độc Giáo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

Thuộc tính: Mộc

Người thuộc hành Mộc thân pháp linh động, phản ứng nhanh gọn, nhưng khi thăng cấp và rèn luyện ngoại công thì việc tăng sinh mạng không biểu lộ rõ, do yếu tố sức khỏe thể chất nên rèn luyện nội công cũng có phần bất lợi .
Hệ Mộc hoàn toàn có thể gia nhập phái Đường Môn phía Trung Lập và Ngũ Độc Giáo phía Tà phái. Những môn phái đó tuy không chiến đấu chính diện được lâu dài hơn như Thiếu Lâm, tuy nhiên nhờ bộ pháp nhanh gọn, công thủ linh động nên hoàn toàn có thể sử dụng tuyệt học độc môn. Võ lâm không ai không lo ngại sát khí bí truyền cùng những cơ quan tinh diệu của Đường Môn cũng như tài dụng độc của Ngũ Độc giáo .

2. Kỹ năng môn phái Ngũ Độc Giáo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Nơi Ngũ Độc Giáo hùng cứ là núi Ngũ Độc nơi miền Tây Vực xa xôi ít người biết tới. Đây là một giáo phái thần bí, người trong Giang hồ gọi là sắc biến. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “ Lợi ích quyết định hành động bạn thù ”, có lợi mới làm, cơ bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào. Ngũ Độc Giáo còn có một điều là “ ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây ”, như vậy những quân địch của Ngũ Độc Giáo đều sẽ chết .
Giữa những Đồng môn Ngũ Độc Giáo hoàn toàn có thể nói không có tình nghĩa gì cả, giữa những tín đồ cũng hoàn toàn có thể dùng độc hạ độc, người bị trúng độc chết là do tội học nghệ chưa tinh ! Chính do đó mà những tín đồ luôn nghi kỵ lẫn nhau, mỗi người đều muốn mình hoàn toàn có thể sản xuất được thuốc độc mạnh hơn người khác, như thế khi hạ độc làm cho người khác không cảm thấy gì, không hề phòng tránh được. Vô hình chung, điều này đã đẩy kiến thức và kỹ năng dụng độc của phái này ngày càng phức tạp .
Một số chiêu thức của Ngũ Độc : Độc Sa Chưởng, Ngũ Độc Đao Pháp, U Minh Khô Lâu, Vô Hình Mê Diệc, Thiên Cuồng Địa Sát, Chu Cáp Thanh Minh, Di Hoa Tiếp Mộc .

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

3. Bảng thống kê chiêu thức môn phái Ngũ Độc Giáo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ ( JX1 )

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

4. Vị trí địa lý của môn phái Ngũ Độc Giáo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Bản đồ môn phái Ngũ Độc Giáo

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

NPC môn phái Ngũ Độc Giáo

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc trưng của Ngũ Độc .

NPC dược phẩm (182/194)

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Phụ trách việc cung cấp dược phẩm cho các đệ tử Ngũ Độc giáo.

Giáo chủ Ngũ Độc giáo (Tổng Trại)

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Xuất sư Ngũ Độc cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu U Minh Quỷ Sứ.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Ngũ Độc.

Kim Xà trại chủ (Kim Xà Trại)

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Ngũ Độc cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Vô Động La Sát, học được tuyệt kỹ Vạn Độc Thực Tâm, Xuyên Y Phá Giáp.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Ngũ Độc.

Mặc Thù trại chủ (Mặc Chu Trại)

traichu_macthutrai_docnha

 • Phụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Ngũ Độc giáo.
 • Ngoài ra y còn phụ trách giao nhiệm vụ cấp 10 mà khi hoàn thành sẽ được phong danh hiệu Đoạt Hồn Tán Nhân, học được tuyệt kỹ Ngũ Độc Đao, Chưởng pháp và Cửu Thiên Cuồng Lôi.

Ngân Thiềm trại chủ (Ngân Thiềm Trại)

traichu_nganthiemtrai_bachd

 • Giao nhiệm vụ Ngũ Độc cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Thôi Mệnh Sứ Giả, học được tuyệt kỹ Xích Diệm Thực Thiên, Tạp Nan Dược Kinh.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Ngũ Độc.

Xích Yết trại chủ (Xích Hạt Trại)

traichu_xichyettrai_dodi

 • Giao nhiệm vụ Ngũ Độc cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Hắc Ám Diêm La, học được tuyệt kỹ U Minh Khô Lâu, Vô Hình Độc, Bách Độc Xuyên Tâm, Băng Lam Huyền Tinh.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Ngũ Độc.

 

5. Nhiệm vụ môn phái Ngũ Độc Giáo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Ngũ Độc

Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.

Học được võ công:

 • Ngũ Độc Đao pháp  ngudocdaophap
 • Ngũ Độc Chưởng pháp  ngudocchuongphap
 • Cửu Thiên Cuồng Lôi  cuuthiencuongloi

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10:

 • Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha ( 186 / 195 ), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện ( 89/182 ; 88/190 ; 90/198 ; 98/195 ; 108 / 190 ; 117 / 193 ). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.
 • Bước 3: Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược Điếm ( 196 / 203 ) mua 10 bao Tín Thạch.
 • Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Ngũ Độc

Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả.

Học được võ công:

 • Xích Diệm Thực Thiên  xichdiemthucthien
 • Tạp Nan Dược Kinh Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20:

 • Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh ( 220 / 209 ), tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.
 • Bước 2: Bạn có 2 cách đến La Tiêu Sơn, một từ Lâm An phủ -> La Tiêu Sơn (đường góc phải, ở dưới), hai là từ Long Tuyền thôn đi theo hướng bắc. Đánh bảy tên Sắc Quỷ ( 245 / 166 ; 247 / 170 ; 241 / 169 ; 231 / 159 ; 225 / 162 ; 228 / 166 ; 232 / 169 ), đánh bại chúng sẽ lấy được bảy cái đầu người.
 • Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Ngũ Độc

Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La.

Học được võ công:

 • U Minh Khô Lâu  uminhkholau
 • Vô Hình Độc  vohinhdoc
 • Bách độc Xuyên Tâm  bachdocxuyentam
 • Băng Lam Huyền Tinh  banglamhuyentinh

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30:

 • Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị ( 169 / 184 ), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc ( 146 / 183 ) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.
 • Bước 3: Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị, phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.
 • Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục ( 145 / 183 ), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.
 • Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Ngũ Độc

Sẽ được phong là: Vô Động La Sát.

Học được võ công:

 • Vạn Độc Thực Tâm  vandocthuctam
 • Xuyên Y Phá Giáp  xuyenyphagiap

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40:

 • Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà ( 155 / 170 ), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà.
 • Bước 2: Đến Hiệu Thuốc ( 221 / 192 ) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.
 • Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà ( 118 / 140 ; 117 / 139 ; 116 / 139 ) và bắt 1 con đem về.
 • Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà, hoàn thành nhiệm vụ (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Ngũ Độc

Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.

Học được võ công:

 • Xuyên Tâm Độc Thứ  xuyentamdocthich

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50:

 • Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật ( 200 / 201 ), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn ( 188 / 231 ), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu ( 229 / 201 ; 195 / 176 )biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.
 • Bước 3: Đến Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn vào Nghiệt Long động, tìm tên Ăn Cướp ( 237 / 216 ), đánh bại hắn sẽ lấy lại được Ngọc San Hô.
 • Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư môn phái Ngũ Độc

Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.

Các bước thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư:

 • Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân ( 220 / 166 ), tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng), vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184). Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái, sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện ( 206 / 184 ). Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu .(có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn, bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi).
 • Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn môn phái Ngũ Độc

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần Thuởng:

 • Thiên Cương Địa Sát   thiencuongdiasat
 • Chu Cáp Thanh Minh   chucapthanhminh
 • Ngũ Độc Kỳ Kinh   ngudockykinh

Được phong làm: U Minh Quỷ Vương.

Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Ngũ Độc

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: học được 

 • Âm Phong Thực Cốt  Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)
 • Huyền Âm Trảm Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1) 
 • Đoạn Cân Hủ Cốt   doancanhucot
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90:

 • Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân ( 206 / 203 ), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.
 • Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại ( 155 / 170 ), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.
 • Bước 3: Đến Thành Đô -> Đường Môn vào Y Dược phòng ( 515 / 322 ), gặp Đường Dã trao cho ông ta bức thư. Biết được âm mưu quá nham hiểm của Vân Bất Tà, bạn không thể tha cho hắn được.
 • Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.
 • Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Ngũ Độc – Hấp Tinh Yểm

Học kỹ năng Hấp Tinh Yểm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Bí quyết kỹ năng cấp 120Bí quyết kỹ năng và kiến thức cấp 120
– Nguồn gốc : Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng .
– Tính chất : Không xếp chồng, được thanh toán giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK. Bán shop giá 0 lượng .
– Công dụng : Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng và kiến thức cấp 120 tương ứng của môn phái .
– Hạn sử dụng : 30 ngày .
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Thành Bí Kíp 120Đại Thành Bí Kíp 120
– Nguồn gốc : Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng .
– Tính chất : Không xếp chồng, được thanh toán giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK. Bán shop giá 0 lượng .
– Công dụng : Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kiến thức và kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20 .
– Hạn sử dụng : 30 ngày .

Thông tin kỹ năng Hấp Tinh Yểm

Võ Lâm Miễn Phí

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử môn phái Ngũ Độc

 • Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo ( 188 / 231 ) đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn ( 210 / 218 )của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.
  • Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.
  • Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.
  • Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.
  • Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.
  • Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.
 • Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo ( 171 / 186 ) ở ngay cửa động là xong.

Nhiệm vụ cấp 150 môn phái Ngũ Độc

Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kiến thức và kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng và kiến thức, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kiến thức và kỹ năng tương ứng là hoàn toàn có thể tăng cấp .

NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

Vật phẩm liên quan: Võ Học Kinh Yếu và Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

Vật phẩm

Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

Võ Học Kinh Yếu

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành xong trách nhiệm .
 • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2 nghìn Xu .

Tính chất:

 • Vật phẩm khi triển khai xong trách nhiệm : Khóa, không hề xếp chồng, bán shop giá 0 lượng .
 • Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các : Có thể bày bán, thanh toán giao dịch, không hề xếp chồng, bán shop giá 0 lượng .

Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

Tốc Hiệu kiến thức và kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
Giá: 1.000 Xu.
Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

Yêu cầu nhiệm vụ cấp 150: 

 • Đẳng cấp từ 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 150: chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 – Môn Phái:

 • Bước 1: Đối thoại với Vân Bất Tà (156/170) nhận nhiệm vụ đến chỗ Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209).
 • Bước 2: Nhận tin chuyển khẩu tín tới Mục Vô Ngôn.
 • Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, nhận thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân để lừa Vân Bất Tà.
 • Bước 4: Hồi báo, đối thoại với Bạch Bảo Bảo, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

b) Giai đoạn 2 – Nguyệt Ca Đảo: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 ( 177 / 194 ). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 ( 181 / 188 ) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì ( 180 / 188 ).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia ( 169 / 180 ). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị ( 197 / 188 ), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
  Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

 

Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150:

 • Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

Hướng dẫn môn phái Ngũ Độc Giáo trong game VLTK (JX1)

 • Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng.
 • Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần.
 • Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng
 • Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.
 • Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).

Xem tiếp : Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK ( JX1 )

Source: thabet
Category: Game