THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ


I. QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (dưới đây được gọi là “Thỏa thuận”) điều chỉnh việc khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm do Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến cung cấp hoặc phát hành. Để xác định sự đồng ý, quý khách hàng phải nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản sau khi đã đọc và hiểu các điều khoản quy định trong Thỏa Thuận. Bằng việc nhấn nút “Đồng Ý” khách hàng đồng ý các điều khoản trong thỏa thuận này sẽ được áp dụng nếu khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Nếu khách hàng là người chơi dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, khách hàng cần xem xét thỏa thuận này với người giám hộ hợp pháp của mình để đảm bảo khách hàng và người giám hộ hiểu thỏa thuận này, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó. Nếu không đồng ý với nội dung thỏa thuận này, quý khách đừng nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản. Trường hợp quý khách từ chối việc tuân thủ theo các quy định trong thỏa thuận này, cùng đồng nghĩa rằng quý khách sẽ không được sử dụng hoặc tham gia vào các dịch vụ do Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến cung cấp hoặc phát hành.

1. ĐỊNH NGHĨA
a) “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm do Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến cung cấp hoặc phát hành.
b) “Giấy tờ tùy thân” Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.
c) “Mật khẩu” là tổ hợp số hoặc chữ được tạo thành bởi sự lựa chọn của chính Thành viên và sự chấp thuận của công ty, dùng để xác nhận Thành viên cùng với Tài khoản đã đăng ký.
d) “Net2E” hoặc “NET2E” là Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến.
e) “Những người sử dụng đầu cuối” là những người chơi sử dụng hệ thống dịch vụ trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, diễn đàn, website trên mạng được tổ chức và hoạt động với những số mã ID riêng được cấp cho từng người.
f) “OTP” (one time password) là mật khẩu dùng một lần giúp khách hàng bảo mật tài khoản khi thực hiện các giao dịch. Khách hàng có thể sử dụng OTP qua SMS hoặc OTP App.
g) “Sản phẩm” là một sản phẩm hoặc trò chơi điện tử cụ thể do Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến cung cấp hoặc phát hành.
h) “Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Net2E và/hoặc dịch vụ do Net2E cung cấp hoặc phát hành.
i) “Thành viên” hoặc “Chủ tài khoản” là khách hàng đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ do Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí Trực tuyến cung cấp hoặc phát hành.
j) “Tài khoản” là một tổ hợp chữ hoặc số được dùng với mục đích sử dụng dịch vụ và phân biệt Thành viên được tạo bởi sự lựa chọn của chính người sử dụng và sự chấp thuận của Net2E. Tài khoản của người sử dụng là duy nhất trong hệ thống.
k) “Thông tin kỹ thuật” có nghĩa là tất cả phần mềm, bí quyết, dữ liệu, kết quả kiểm tra, bản vẽ, tác phẩm nghệ thuật, qui trình, kịch bản, khái niệm và thông tin kỹ thuật khác liên quan đến trò chơi, cách cài đặt, hoạt động, bảo quản, dịch vụ và việc sử dụng chúng.
l) “Tài khoản liên kết” là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập sử dụng dịch vụ trực tuyến do Net2E cung cấp hoặc phát hành.
m) “Thời gian sử dụng dụng dịch vụ” là khách hàng sử dụng tài khoản để đăng nhập vào dịch vụ được coi là sử dụng dịch vụ. Thời gian đăng nhập được coi là thời gian sử dụng dịch vụ. Khi khách hàng logout (thoát khỏi) dịch vụ được tính là thời gian sử dụng dịch vụ lần cuối cùng.

2. SỬA ĐỔI/BỔ SUNG
Net2E bảo lưu quyền vào bất cứ lúc nào được sửa đổi Thỏa thuận này mà không cần báo trước đến Thành viên và áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc Thành viên sử dụng Dịch vụ. Việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào Thỏa thuận này. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch vụ được xem như sự chấp thuận đối với việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận này vẫn giữ nguyên giá trị.

3. QUY TẮC SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Với tư cách là Thành viên, Thành viên đồng ý sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp. Những hoạt động cụ thể dưới đây bị cấm, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

a) Tiết lộ bí mật nhà nước và những bí mật khác theo quy định của pháp luật.
b) Cung cấp hoặc đưa ra thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân dù vô tình hay cố ý.
c) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
d) Tải lên, tải xuống, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc theo cách khác cung cấp bất cứ nội dung nào bất hợp pháp, mang tính chất quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc hoặc theo cách khác gây khó chịu cho Thành viên khác.
e) Có hành vi lừa đảo lợi dụng tín nhiệm Thành viên khác nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và các vật phẩm ảo, đồ ảo trong tài khoản một cách trái phép.
f) Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ để thực hiện hành động hoặc hành vi trái pháp luật như: lừa đảo, buôn bán tài liệu khiêu dâm, buôn bán ma túy, cờ bạc, quấy rối, đeo bám, gửi thư rác, gửi tin nhắn rác, gửi các vi rút hoặc các tập tin độc hại khác, vi phạm bản quyền, vi phạm bằng sáng chế hoặc đánh cắp bí mật thương mại;
g) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
h) Có hành vi phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
i) Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
j) Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
k) Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của Net2E.
l) Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
m) Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
n) Không thực hiện việc mua bán tài khoản hay vật phẩm, đồ ảo bằng tiền thật hoặc hiện kim.
o) Không có những hành vi hoặc thực hiện những hành động hoặc có thái độ hay hành vi ủng hộ những hành vi hay hành động nào mang tính phá hoại hoặc làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Net2E hoặc Net2E dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
p) Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của Net2E mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Net2E.
Thành viên nào vi phạm sẽ lập tức bị cấm dùng Dịch vụ nếu bị phát hiện thực hiện, có ý định thực hiện hoặc tham gia, cổ vũ người khác tham gia vào một trong các hoạt động này. Bất kì hành vi nào của Thành viên vi phạm những điều cấm nói trên đều có thể dẫn đến việc Thành viên bị đình chỉ hay chấm dứt sử dụng tài khoản và truy cập Dịch vụ.

4. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN CỦA THÀNH VIÊN – NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
a) Trước khi đăng ký tài khoản, quý khách xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.
b) Khi đăng ký tài khoản, Thành viên cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ đăng ký thường trú; Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Thành viên có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập vào Dịch vụ.
Đối với trường hợp người chơi là người dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, người chơi muốn sử dụng dịch vụ của công ty thì phải được người giám hộ hợp pháp của người chơi đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ. Người giám hộ thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

c) Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu phát sinh bất kỳ rủi ro nào liên quan đến tài khoản của Thành viên, Net2E sẽ căn cứ vào những thông tin Thành viên đăng ký để tiếp nhận và giải quyết. Net2E chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản b điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, Thành viên sẽ chỉ nhận được sự hỗ trợ trong quá trình sử dụng tùy từng trường hợp do Net2E quyết định và Net2E sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

II. TÀI KHOẢN CỦA THÀNH VIÊN
a) Tài khoản cho Thành viên là một tổ hợp chữ hoặc số được dùng với mục đích sử dụng dịch vụ và phân biệt Thành viên được tạo bởi sự lựa chọn của chính Thành viên và sự chấp thuận của công ty. Tài khoản của Thành viên là duy nhất trong hệ thống. Net2E có toàn quyền quyết định về việc xem xét có cho phép Thành viên đổi tài khoản hay không đối với những trường hợp dưới đây:
– Trường hợp tài khoản bị lộ những thông tin cá nhân có nguy cơ xâm hại đến đời tư Thành viên.

– Trường hợp tên tài khoản gây phản cảm cho người khác họăc trái với thuần phong mỹ tục.

– Trường hợp Thành viên đưa ra những lý do khác được Net2E công nhận là hợp lý.

– Trường hợp dùng những tên hoặc chức danh bị cấm theo luật.

b) Thành viên có trách nhiệm phải quản lý tài khoản của mình. Trường hợp do bản thân Thành viên để lộ thông tin cá nhân gây tổn hại chất lượng dịch vụ hoặc bị người khác lợi dụng tài khoản của mình vào các việc dẫn đến vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm quy định pháp luật thì bản thân Thành viên phải tự chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh, phía Net2E hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những tổn hại này.
c) Thành viên sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Net2E cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các Dịch vụ của Net2E.
d) Ngoài việc dùng tài khoản để đăng nhập vào các Dịch vụ của Net2E, Thành viên có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào các Dịch vụ của Net2E. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, Thành viên đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
e) Để đăng nhập các Dịch vụ của Net2E từ tài khoản liên kết, Thành viên phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với Net2E. Thành viên khẳng định đã hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.
BẢO MẬT MẬT KHẨU
a) Mật khẩu là tổ hợp số hoặc chữ được tạo thành bởi sự lựa chọn của chính Thành viên và sự chấp thuận của Net2E, dùng để xác nhận Thành viên cùng với Tài khoản đã đăng ký .
b) Đối với một tài khoản, Thành viên sẽ có một mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2. Mật khẩu cấp 2 dùng để lấy lại được mật khẩu cấp một khi cần.
c) Thành viên có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 của mình, nếu mật khẩu cấp 1 hoặc mật khẩu cấp 2 bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Net2E sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh.

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN
a) Thành viên được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp 1; Mật khẩu cấp 2; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
b) Thành viên được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng bàn phím ảo; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, thay đổi số điện thoại nạp Oncash bằng Số điện thoại bảo vệ tài khoản; đăng ký Số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng ứng dụng OTP khi đăng nhập tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
c) Thành viên được quyền tặng cho Tài khoản cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định trong Thỏa thuận này. Việc tặng cho tài khoản phải tuân thủ theo quy định của Net2E và được thực hiện tại trụ sở của Net2E.
d) Được hỗ trợ sử dụng các dịch vụ của Net2E từ tổng đài chăm sóc khách hàng.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN
a) Thành viên có nghĩa vụ phải tuân theo những quy định trong Thỏa thuận này, hướng dẫn sử dụng, nội dung thông báo, những thông báo từ phía Net2E và những quy định khác của pháp luật có liên quan. Thành viên không được thực hiện những hành vi có ảnh hưởng đến công việc của Net2E cũng như những hành vi khác gây tổn hại cho Net2E.
b) Để nhận được sự hỗ trợ từ Net2E, tài khoản của Thành viên phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Thành viên phải cập nhật ngay cho Net2E theo hướng dẫn được quy định trên website của Net2E. Thành viên đảm bảo thông tin hiện trạng của Thành viên là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Thành viên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các thông tin Thành viên đó cung cấp.
c) Thành viên không được trao đổi mua bán tài khoản hay vật phẩm ảo, đồ ảo trong các sản phẩm của NET2E dưới bất cứ hình thức nào trái với quy định của pháp luật và quy định của Net2E. Nếu Thành viên vẫn cố tình làm trái quy định nêu trên Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những rủi ro và những phát sinh liên quan. Mọi khiếu kiện liên quan đều không được chấp nhận. Quyết định của Net2E là quyết định cuối cùng.
d) Thành viên không được quyền xâm hại đến bản quyền sở hữu trí tuệ của Net2E, đối tác, khách hàng của Net2E hay của bên thứ ba nào khác.
e) Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin cá nhân, mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Net2E sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Net2E sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh liên quan đến tài khoản đó như mất dữ liệu, mất vật phẩm ảo hay đồ ảo trong tài khoản.
f) Thành viên đồng ý sẽ thông báo ngay cho Net2E về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Thành viên hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Thành viên cũng bảo đảm rằng, Thành viên luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
g) Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, dịch vụ hay các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Net2E cũng như các sản phẩm, dịch vụ liên quan, Thành viên hãy thông báo ngay cho Net2E qua đường dây nóng 1900 545419 hoặc qua website của
h) Thành viên cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
i) Thành viên có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Thành viên vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan….) khi Thành viên sử dụng mạng xã hội trực tuyến của Net2E.
j) Thành viên phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 4 của Thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu Thành viên vi phạm một hoặc một số các hành vi trên, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Net2E sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp như khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ một hoặc một số hoặc mọi quyền lợi của Thành viên đối các dịch vụ và sản phẩm của Net2E mà không cần báo trước đồng thời Net2E có quyền thu hồi các vật phẩm có liên quan để phục vụ trong quá trình điều tra và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết. Quyết định của Net2E là quyết định cuối cùng và Thành viên đồng ý không khiếu nại, khiếu kiện đối với quyết định của Net2E.
k) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

3. QUYỀN CỦA NET2E
a) Nếu Thành viên cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc theo nhận định của Net2E nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm, dịch vụ khác của Net2E được quy định trên website, Net2E có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần báo trước hoặc có sự đồng ý của Thành viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.
b) Mọi vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Net2E, Net2E có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Thành viên đối với việc sử dụng các sản phẩm của NET2E cũng như có quyền yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.
c) Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, NET2E có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
d) NET2E có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định trong Thỏa thuận này và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định trong Thỏa thuận này.
e) NET2E có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần thông báo trước và/hoặc có sự đồng ý của Thành viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NET2E
a) Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của NET2E.
b) Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của NET2E, tuy nhiên NET2E chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
c) Net2E có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản. Tuy nhiên điều này không hạn chế NET2E có quyền sử dụng thông tin cá nhân của chủ tài khoản để nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng Dịch vụ đến các Thành viên. NET2E không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3 nếu không được thành viên chấp thuận, trừ các trường hợp dưới đây:
– Trường hợp được quy định tại điều 15 và 16 của Thỏa thuận này.

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp theo quy định của luật pháp.

– Trường hợp có yêu cầu cho mục đích điều tra tội phạm.

– Trường hợp có những yêu cầu khác theo quy định của luật pháp.

d) Với mục đích công việc, công ty có thể sử dụng thông tin của một số hay toàn bộ Thành viên làm tài liệu, thông qua hệ thống dịch vụ công ty có thể chuyển cookies đến máy tính của Thành viên.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
a) NET2E không cam đoan, tuyên bố hoặc đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của Thành viên sẽ không bị gián đoạn hoặc không gặp phải bất kỳ lỗi nào trong quá trình sử dụng.
b) NET2E không tuyên bố hoặc bảo đảm dịch vụ sẽ không bị mất mát, hư hỏng, tấn công, virut, nhiễu, đột nhập, hoặc sự xâm nhập an ninh khác và NET2E từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những sự cố này.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
a) Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. NET2E cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên NET2E sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
b) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn hại xảy ra cho Thành viên do việc ngừng cung cấp dịch vụ trong một thời gian nhất định đã được thông báo trước nhằm mục đích nâng cấp dịch vụ, kiểm tra định kì, tái thiết kế …
c) Những tranh chấp giữa các Thành viên với nhau hoặc giữa Thành viên với một người thứ 3 về dịch vụ được cung cấp này, Net2E không có nghĩa vụ can thịệp cũng như không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do những tranh chấp này gây ra.
d) Những dịch vụ được miễn phí nằm ngoài danh sách những dịch vụ được bồi thường thiệt hại trong quá trình sử dụng..
e) NET2E hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Thành viên với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của NET2E. Khi Thành viên sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Thành viên đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Net2E có thể tính phí liên quan đến các Dịch vụ Net2E cung cấp hoặc phát hành. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi chi phí nào bởi Net2E, Net2E sẽ thông báo hợp lý đến Thành viên về những thay đổi như vậy. Việc thu phí tiến hành bằng phương thức thanh toán mà Net2E quy định, sau khi Thành viên đã đồng ý các quy định về việc tham gia dịch vụ. Phạm vi của dịch vụ trả phí có thể thay đổi theo chính sách của Net2E từng thời điểm.

3. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THÀNH VIÊN

a) NET2E coi trọng quyền riêng tư của các Thành viên.
b) Các Thành viên khi đăng ký tài khoản, Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ đăng ký thường trú; Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).
c) Khi Thành viên chia sẻ nội dung của mình với gia đình và bạn bè bằng cách sử dụng sản phẩm của NET2E, gửi phiếu quà tặng và tặng phẩm hoặc mời người khác tham gia vào dịch vụ hoặc diễn đàn NET2E, NET2E có thể thu thập thông tin mà Thành viên cung cấp về những người đó như tên, ngày sinh, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại. NET2E sẽ sử dụng những thông tin như vậy để thực hiện các yêu cầu của Thành viên, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có liên quan hoặc vì mục đích chống lừa đảo.
d) Thông tin cá nhân Net2E thu thập cho phép Net2E thường xuyên liên lạc với Thành viên về các thông báo sản phẩm mới nhất, cập nhật phần mềm và sự kiện sắp tới của Net2E. Nếu Thành viên không muốn có tên trong danh sách gửi thư của Net2E, Thành viên có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tùy chọn của Thành viên.
e) Net2E cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp Net2E tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo, cũng như vì mục đích ngăn chặn tổn thất và chống gian lận.
f) Net2E có thể sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên, bao gồm cả ngày sinh, để xác minh nhận dạng, hỗ trợ định danh người dùng hoặc xác định dịch vụ phù hợp. Ví dụ: Net2E có thể sử dụng ngày sinh để xác định tuổi của Thành viên sở hữu tài khoản Net2E.
g) Đôi khi, Net2E có thể sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên để gửi các thông báo quan trọng, như thông tin về việc mua hàng và các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách của Net2E. Do thông tin này quan trọng đối với tương tác của Thành viên với Net2E nên Thành viên không thể chọn không tham gia nhận các thông báo này.
h) Net2E cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của Net2E.
i) Nếu Thành viên tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mại tương tự, Net2E có thể sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để quản lý các chương trình đó.
j) Các Thành viên cũng đồng ý cho phép NET2E thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân vì bất kỳ mục đích nào. Thông tin phi cá nhân bao gồm:
– Net2E có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị duy nhất, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của NET2E để Net2E có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của Net2E.

– Net2E cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web cũng như từ sản phẩm và dịch vụ khác của Net2E. Thông tin này được tổng hợp và được sử dụng nhằm giúp Net2E cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng và biết được nội dung nào của trang web, những sản phẩm và dịch vụ đang được quan tâm nhất.

– Net2E có thể thu thập và lưu trữ thông tin chi tiết về cách Thành viên sử dụng các dịch vụ của Net2E, bao gồm cả truy vấn tìm kiếm. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện tính liên quan của kết quả mà các dịch vụ của Net2E cung cấp. Ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế để đảm bảo chất lượng dịch vụ của Net2E qua Internet, thông tin như vậy sẽ không được liên kết với địa chỉ IP của Thành viên.

4. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA
a) Đôi khi, Net2E có thể cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định của Thành viên cho các đối tác chiến lược hợp tác với Net2E để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp Net2E tiếp thị đến khách hàng. Thông tin cá nhân chỉ được Net2E chia sẻ nhằm mục đích cung cấp hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của Net2E.
b) Net2E chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty cung cấp dịch vụ như xử lý thông tin, gia hạn tín dụng, thực hiện đơn hàng của khách hàng, giao sản phẩm cho Thành viên, quản lý và nâng cao dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đánh giá mức độ quan tâm của Thành viên đối với sản phẩm và dịch vụ của Net2E, cũng như thực hiện nghiên cứu khách hàng hoặc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng.
c) Net2E có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên theo yêu cầu tư cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Net2E cũng có thể tiết lộ thông tin về Thành viên nếu Net2E xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công khai, việc tiết lộ có thể cần thiết hoặc thích hợp.
d) Net2E cũng có thể tiết lộ thông tin về Thành viên nếu Net2E xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của Net2E hoặc bảo vệ hoạt động hay người dùng của Net2E. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc bán hàng, Net2E có thể chuyển giao bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân Net2E thu thập được cho bên thứ ba có liên quan.

VII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
a) Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các dịch vụ và sản phẩm của Net2E đều thuộc về NET2E hoặc được cấp phép hợp pháp cho NET2E sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của NET2E, Thành viên không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của NET2E.
b) Net2E có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của NET2E. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Net2E cần phải được Net2E cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, Net2E không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Thành viên thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Thành viên không có quyền sử dụng sản phẩm của Net2E vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Net2E trước đó.
c) Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, Thành viên có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Net2E mặc định và Thành viên phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Thành viên với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Net2E vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và Net2E có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Thành viên xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
d) Thành viên đồng ý để Net2E tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Thành viên cung cấp cho Net2E thông qua việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm NET2E. Thành viên từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Net2E sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Thành viên.

2. CÁC QUYỀN SỞ HỮU KHÁC
a) Tất cả đối tượng trong Dịch vụ, bao gồm tất cả nội dung, Đồ ảo và phần mềm, hình ảnh đồ họa, văn bản, dáng vẻ hay cảm giác của các trang web và tất cả thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan (gọi chung là “Tài sản độc quyền”), thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Net2E. Thành viên không được chỉnh sửa, gỡ bỏ, xóa, gia tăng, bổ sung, xuất bản, chuyển giao, tham gia vào việc chuyển giao hay bán, tạo ra những sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác theo bất kì cách nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Tài sản độc quyền hay bất kỳ khía cạnh được bảo hộ nào của Dịch vụ. Với sự đồng ý của Thành viên với Thỏa thuận này và các chính sách có liên quan khác, liên quan đến Dịch vụ, chúng tôi cho Thành viên một quyền sử dụng không độc quyền, không được chuyển nhượng, có thể hủy bỏ một cách giới hạn, tuân thủ theo những hạn chế được nêu ở đây để truy cập và sử dụng Dịch vụ và Tài sản độc quyền, cho mục đích giải trí phi lợi nhuận của riêng Thành viên, phù hợp với mục đích của Dịch vụ. Thành viên đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác.
b) Thành viên có thể mua vật phẩm ảo, đồ ảo bằng “tiền thật”, trên thực tế, Thành viên không “sở hữu” các món đồ đó. Bằng cách thực hiện các hoạt động mua hàng như vậy, Thành viên chỉ được phép sử dụng vật phẩm ảo, đồ ảo trong các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Net2E mà vật phẩm ảo, đồ ảo đó có thể được sử dụng. vật phẩm ảo, đồ ảo không có giá trị thực tế và không phải là tín dụng hay số dư tiền thật hoặc tương đương theo bất cứ cách nào. vật phẩm ảo, đồ ảo không thể được đổi thành tiền của “thế giới thực” trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi có quyền duy nhất và tuyệt đối để quản lý, điều tiết, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ vật phẩm ảo, đồ ảo mà chúng tôi thấy phù hợp, theo quyết định duy nhất của chúng tôi và sẽ không có trách nhiệm pháp lý với Thành viên hay bất cứ ai về việc thực hiện các quyền đó.

VIII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP
a) Thành viên đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào của Thành viên phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của NET2E hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của NET2E phải được gửi đến NET2E trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc sự việc mà Thành viên đó khiếu nại.
b) NET2E chỉ xem xét, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành viên trong trường hợp sự kiện đó liên quan đến Thành viên và Thành viên đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
c) Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với NET2E, NET2E sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, NET2E sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của NET2E là quyết định cuối cùng.

2. LUẬT ÁP DỤNG
a) Thành viên đồng ý và tuân thủ rằng, khi Thành viên đăng ký tạo tài khoản và sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ hoặc sản phẩm của Net2E, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Thành viên sẽ được giải quyết theo quy định của NET2E và quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b) Thành viên đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ NET2E khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của NET2E.

V. CHÍNH SÁCH KHI THÀNH VIÊN NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Thành viên được coi là ngừng sử dụng dịch vụ và sản phẩm do Net2E cung cấp hoặc phát hành trong những trường hợp dưới đây:

a) Không kích hoạt email xác nhận được công ty qui định và khai man những nội dung khi đăng ký tài khoản.
b) Thành viên không sử dụng tài khoản đăng ký để đăng nhập vào bất cứ một dịch vụ hay sản phẩm nào của NET2E sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
c) Không sử dụng dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ thời gian sử dụng dịch vụ lần cuối cùng.
d) Tài khoản của Thành viên không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của NET2E trong vòng 06 (sáu) tháng tính từ thời gian sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm lần cuối cùng.

2. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG KHI THÀNH VIÊN NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
NET2E có quyền và có toàn quyền quyết định áp dụng một hoặc nhiều biện pháp dụng dưới đây:

a) NET2E có quyền hạn chế quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.
b) NET2E có quyền xóa các tài khoản của Thành viên Không kích hoạt email xác nhận được công ty qui đinh và khai man những nội dung khi đăng ký gia nhập.
c) NET2E có quyền xóa các tài khoản của Thành viên nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ dịch vụ nào của NET2E trong vòng 06 (sáu) tháng tính từ thời gian sử dụng dịch vụ lần cuối cùng.
d) NET2E có quyền xóa các thông tin trong tài khoản và/hoặc xóa tài khoản của Thành viên trong một dịch vụ và/hoặc sản phẩm cụ thể của NET2E nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào dịch vụ và/hoặc sản phẩm đó trong vòng 06 (sáu) tháng tính từ thời gian sử dụng dịch vụ lần cuối cùng.
Cảm ơn đã theo dõi.

Đến với game đánh bài Ongame các bạn sẽ có những phút giây giải trí tuyệt vời. Hãy nhanh tay tải game đánh bài Ongame.

Ongame – Thiên đường giải trí

Xem thêm: Tây Du Chi Lộ

Source: thabet
Category: Game