Snake Rivals – New Snake Games in 3D 0.27.7 Tải về APK Android

Join players all over the world!

Swipe your screen to move your snake – that’s how easy it is to play Snake Rivals, the award-winning mobile snake game!

Slither into addicting Classic arcade mode and eat as many apples as you can in stunning 3D worlds. Become the biggest snake and don’t let other snakes hit you!

More than other io games, Snake Rivals is full of surprises: be the last one slithering in Battle Royale or go for Gold in Gold Rush!

Want to play with your friends? Start your own game or join your friends. It doesn’t matter if they’re in the same room or on the other side of the world.

Love being creative? You can customize your own original character! Choose from a series of characters from cute dog, unicorn, panda, dinosaur, or just a simple cute snake.

Experience the excitement of setting a new high score on the leader-board! You can use a variety of power-ups to take down your opponents : Magnet Blast, Fireball and Ghost.
So if you’re looking for fun, easy, classic games – we have the answer! Play now and discover it’s more than just an arcade io game!

NOTE: A network connection is required to play and slither freely.
Snake Rivals is a snake io game free to download and play.
However, in-app purchases are available for additional content and premium currency.

SUPPORT
We’d love to hear your feedback/suggestions on how we can improve your gameplay. Our friendly team is ready to help! Please contact us from within your game via the “Send feedback” button under the settings icon. If you’re unable to load the game, please contact us directly by emailing: [email protected]

Privacy Policy:
http://supersolid.com/privacy/

Terms of Service:
http://supersolid.com/tos/
Tham gia cùng người chơi trên toàn thế giới!

Vuốt màn hình của bạn để di chuyển con rắn của bạn – đó là cách dễ dàng để chơi Snake Rivals, trò chơi rắn di động đã giành giải thưởng!

Chuyển sang chế độ arcade cổ điển gây nghiện và ăn nhiều táo nhất có thể trong thế giới 3D tuyệt đẹp. Trở thành con rắn lớn nhất và don Hãy để những con rắn khác đánh bạn!

Hơn tất cả các trò chơi io khác, Snake Rivals đầy bất ngờ: là người cuối cùng trượt trong Battle Royale hoặc đi kiếm Gold trong Gold Rush!

Bạn muốn chơi với bạn bè của bạn? Bắt đầu trò chơi của riêng bạn hoặc tham gia với bạn bè của bạn. Không vấn đề gì nếu họ ở trong cùng một phòng hoặc ở phía bên kia của thế giới.

Thích sáng tạo? Bạn có thể tùy chỉnh nhân vật gốc của riêng bạn! Chọn từ một loạt các nhân vật từ con chó dễ thương, kỳ lân, gấu trúc, khủng long, hoặc chỉ là một con rắn dễ thương đơn giản.

Trải nghiệm sự phấn khích của việc thiết lập một điểm số cao mới trên bảng lãnh đạo! Bạn có thể sử dụng nhiều loại tăng sức mạnh để hạ gục đối thủ của mình: Magnet Blast, Fireball và Ghost.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm những trò chơi vui nhộn, dễ dàng, cổ điển – chúng tôi có câu trả lời! Chơi ngay và khám phá nó, không chỉ là một game arcade io!

LƯU Ý: Cần có kết nối mạng để chơi và trượt tự do.
Snake Rivals là một trò chơi rắn io miễn phí để tải về và chơi.
Tuy nhiên, mua trong ứng dụng có sẵn cho nội dung bổ sung và tiền tệ cao cấp.

ỦNG HỘ
Chúng tôi rất thích nghe phản hồi / đề xuất của bạn về cách chúng tôi có thể cải thiện lối chơi của bạn. Đội ngũ thân thiện của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ! Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ trong trò chơi của bạn thông qua nút Phản hồi Gửi Gửi trong biểu tượng cài đặt. Nếu bạn không thể tải trò chơi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách gửi email: [email protected]

Chính sách bảo mật:
http://supersolid.com/privacy/

Điều khoản dịch vụ:
http://supersolid.com/tos/

Source: thabet
Category: Game