Tam Quốc thời hiện đại

MENU:
CHƯƠNG 1 BẢY “CUA” SÁNG NGHIỆP
Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà
Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu
Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc
Cua 4: Làm một người được yêu mến
Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng
Cua 6: Dùng tất cả lực lượng
Cua 7: Không hoài nghi
Kết nhỏ
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 2
CÓ THỂ BÁN LƯỢC CHO SƯ KHÔNG?
1. Xin việc, sa bẫy Kỳ Diệu
2. Bán lược cho sư
3. Lã Bố bán 999 chiếc lược
4. Thiên cơ hé lộ 5
. Ác giả ác báo
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 3
HỌC THUYẾT ĐÓNG ĐAI THÙNG
1. Luận “rò nước” của Lưu Bị
2. Năm việc xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc
3. Anh ta là thợ đóng đai thùng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 4
QUẢN LÝ LÀ MỘT LOẠI GAME ĐIỀU KHIỂN
1. Luận chính – tà của Trần Đăng
2. Ba chiêu quan mới
3. Làm nên uy quyền
4. Điều khiển như thế nào?
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 5
CÁC LOẠI CÀ RỐT VÀ CÔNG DỤNG
1. Chuyện nhỏ và củ cà rốt
2. Có bao nhiêu nhu cầu, có bấy nhiêu cà rốt
3. Một số loại cà rốt không tốn tiền
4. Dùng trò chơi cà rốt để kích thích tinh thần công ty
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 6
GÀ MẸ MUỘN PHIỀN
1. Lã Bố xin việc
2. Gà mẹ muộn phiền
3. Vì sao Lưu Bang yếu mà thắng mạnh
4. Chín trở ngại trong giao quyền
5. “Cơn sốt” tin tức về Lã Bố
6. Lúc chìa cà rốt không được buông gậy
7. Bảy điều trọng yếu trong giao quyền
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 7
LÝ LUẬN MUA BÁN RAU CỦA LƯU BỊ
1. Cuối năm hoạ vô đơn chí
2. Lã Bố chết không nhắm được mắt
3. Sáu chiêu giả vờ chăm chỉ
4. Mặc cả rau chợ
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 8
TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN NHÂN TÀI
1. Cỏ lồng vực không thể thành lúa
2. Trò vui của Tào Tháo
3. Tính cách đặc trưng của anh hùng
4. Từ sự việc Lã Bố
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 9
TƯỚNG MẠO QUAN CÔNG
1. Nguồn gốc màu đỏ mặt Quan Công
2. Cuộc hẹn ở quán bar
3. Ba lý do Quan Vũ ra đi
4. BMW tặng anh hùng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 10
BẢN GHI CHÉP VỀ QUẢN LÝ CỦA VIÊN THIỆU
1. Bản ghi chép về quản lý của Viên Thiệu
2. Định hướng công việc của giám đốc
3. Tính tất yếu của bồi dưỡng nhân viên
4. Không thể lấy mông Viên Thiệu làm phương hướng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 11
TÌNH CÔNG SỞ CỦA TÀO PHI
1. Từ con nhà khuê các thành nhân viên văn phòng
2. Vừa gặp đã yêu, tin đồn lan rộng
3. Tình yêu có tội gì?
4. Người đẹp như hổ dữ
5. Vốn sinh cùng một gốc – Sao nỡ đốt thiêu nhau
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 12
THỢ SĂN QUẢN LÝ ĐÀN CHÓ
1. Hận cũ thù mới của Tào Tháo
2. Một con chó muốn làm giám đốc
3. Thợ săn quản lý đàn chó
4. Năm bước phát triển của khoa học quản lý
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 13
1.Bí quyết nụ cười
2. Năm điều tâm huyết về nghề nghiệp
3. Năm vũ khí tiếu ngạo thị trường việc làm
4. Năm phương thuốc chữa “bệnh chức nghiệp”
5. Năm lý do thống hận của phụ nữ đẹp trên thị trường việc làm
6. Không ngã trong thị trường việc làm, người đẹp ngất ngay tại hội trường
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 14
CẨM NANG KHIẾN THỜI GIAN TĂNG GIÁ TrỊ
1. Đem lòng yêu cô gái trẻ
2. So sánh ưu thế giữa trung niên và trai trẻ
3. Điều kiện để thời gian tăng nhanh giá trị
4. Chiến lược tăng nhanh giá trị thời gian
5. Thủ thuật quản lý khiến thời gian tăng nhanh giá trị
6. Bí mật trong xô sắt
7. Thực nghiệm thú vị
8. Mời quân sư vì cô gái
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 15
DŨNG KHÍ CỦA NHÀ QUẢN LÝ
1. Phụ nữ xấu như tách trà
2. Tình yêu trên hết
3. Dùng thuật lái xe quản lý ông chủ
4. Vì sao cần quản lý ông chủ?
5. Làm cấp dưới dũng cảm
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 16
LÀM CẤP DƯỚI DŨNG CẢM
1. Bài học vàng về dũng cảm
2. Làm cá nhân ưu tú
3. Làm nhân tài cốt hạc
4. Ứng xử với lãnh đạo thế nào?
5. Dũng cảm đương đầu với sai lầm của lãnh đạo
6. Niềm tin chức nghiệp
7. Tình yêu và sự nghiệp
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 17
TRẬN THẮNG KHUYẾN MẠI
1. Phòng phụ trách “xem xét chiến trường”
2. Người đẹp chờ xuất phát
3. Trận đầu Bác Vọng
CHƯƠNG 18
BINH PHÁP CÔNG TÂM
1. Đặc điểm khách hàng giống phụ nữ
2. “4C” và “4P”
3. Đánh vào 12 điểm tình cảm của khách hàng
4. Bảng trắc nghiệm tình cảm phụ nữ
5. Kinh doanh tiêu thụ là một kiểu “Săn người đẹp”
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 19
KIẾN DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ NGÁNG NGÃ VOI?
1. Kiến ngáng ngã voi, có thể được không?
2. Nhìn thấu lòng nàng, nhìn thấu lòng khách
3. Cố ý nũng nịu
4. Cự tuyệt tấm lòng son, chờ mong câu nói ngọt
5. Bạn có phải chàng trai ưu tú không?
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 20
ĐOÀN QUÂN ĐÁNH THUÊ TÌM LỐI THOÁT
1. Chúng ta là đoàn quân đánh thuê
2. Mười nguy cơ của kinh doanh tiêu thụ
3. Thượng, trung, hạ sách ứng phó với biến động thị trường
4. Binh pháp lạc đà biến khách thành chủ
5. Nước mắt bôi trơn
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 21
CHUYỆN KHỈ ĐUÔI DÀI, NGỰA VẰN VÀ SƯ TỬ
1. Người mù cõng người què
2. Email của Tào Tháo
3. Năm ảnh hưởng tiêu cực của công ty tiêu thụ
4. Câu chuyện khỉ đuôi dài, ngựa vằn và sư tử
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 22
QUẢN LÝ LÀ MỘT LOẠI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
1. Chiêu khích tướng của Gia Cát Lượng
3. Lửa thiêu màn hình, trận Xích Bích mới
4. Mượn gà mái đẻ, lập thế thương chiến Tam quốc
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƯƠNG 23
THUYẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
1. Gia Cát Lượng còn là nhà điều hành giỏi
2. Treo chuông lên cổ mèo
3. Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ
4. Cơ hội phát triến mới
5. Tạo ra cơ chế mới làm khách hàng vừa ý
6. Sức ép trong công tác quản lý
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

Source: thabet
Category: Game