CHỈNH SỬA TƯỚNG LẦN 3 PHIÊN BẢN THÀNH PHỐ SIÊU VIỆT | Garena Liên Quân Mobile

Viết bởi Híu
Xin chào những Kiện Tướng ,

Như bao lần trước, bản cập nhật lại đến một cách đầy bất ngờ và đem lại cả buồn vui lẫn lộn. Lần này “tướng tủ” tiếp tục được điều chỉnh, liệu anh em có háo hức không? Nếu có thì nghiên cứu bài viết này ngay thôi!!

CÂN BẰNG TƯỚNG

– Yorn

Yorn sau chỉnh sửa vừa qua tự nhiên lại thành hot pick nên là …

Trước khi sửa Sau khi sửa
Nội tại Sửa bug tầm đánh xa hơn thực tiễn từ 11 m thành 10 m
Mỗi 150 công vật lý cộng thêm tăng 1% sát thương vật lý Mỗi 200 công vật lý cộng thêm tăng 1% sát thương vật lý

– Florentino

Liệu có phải là giảm sức mạnh Flo tiếp không nhỉ. Hmm ..

Trước khi sửa Sau khi sửa
Nội tại Hồi máu khi đột kích : 75 + 7 / Lv + 90 % công vật lý cộng thêm
ST đột kích : 80 + 8 / Lv + 110 % công vật lý cộng thêm
Hồi máu khi đột kích : máu tối đa 2 % ( mỗi 100 công vật lý tăng 0.5 % )
ST đột kích : 20 + 20 / Lv + 50 % công vật lý
Chiêu 1 ST phi hoa: 280 ~ 480 + 120 % công vật lý cộng thêm ST phi hoa: 150 ~ 300 + 80 % công vật lý
Chiêu 2 ST chuẩn: máu tối đa tiềm năng 2 % ( mỗi 80 công vật lý cộng thêm tăng 1 % ) ST chuẩn: mỗi 100 công vật lý tăng 1 %
Chiêu 3 Sửa bug không gây sát thương
Sát thương gây ra tăng 10 % Sát thương gây ra tăng 10-20 %

Ví dụ Florentino có 300 công vật lý cơ bản, 200 công vật lý cộng thêm từ trang bị. Florentino ở cấp 15

Trước khi sửa Sau khi sửa
Nội tại Hồi máu khi đột kích : 102 máu353 máu
ST đột kích : 412
Hồi máu khi đột kích : 5.5 % máu tối đa ( nếu 7000 máu thì cỡ 385 máu hồi )
ST đột kích : 410
Chiêu 1 ST phi hoa: 280 ~ 480 + 240 => 520 ~ 720 sát thương ST phi hoa: 150 ~ 300 + 400 => 650 ~ 700 sát thương
Chiêu 2 ST chuẩn: 4.5 % máu tối đa tiềm năng ST chuẩn: 5 %
Chiêu 3 Sửa bug không gây sát thương
Sát thương gây ra tăng

10%

Sát thương gây ra tăng 10-20 %

Ví dụ Florentino có 170 công vật lý cơ bản, 30 công vật lý cộng thêm từ trang bị, ngọc, phù hiệu. Florentino ở cấp 1 và có 3535 máu

Trước khi sửa Sau khi sửa
Nội tại Hồi máu khi đột kích : 102 máu
ST đột kích : 113
Hồi máu khi đột kích : 3 % máu tối đa ~ 106 máu
ST đột kích : 120
Chiêu 1 ST phi hoa: 316 ST phi hoa: 310
Chiêu 2 ST chuẩn: 2.375 % ST chuẩn: 2 %
Chiêu 3 Sửa bug không gây sát thương
Sát thương gây ra tăng 0 % Sát thương gây ra tăng 10 %

– Max

Trước khi sửa Sau khi sửa
Chiêu 3 Thời gian khiến địch lộ diện và chọn mặt tướng địch: 10 s Thời gian khiến địch lộ diện và chọn mặt tướng địch: 6 s

ĐIỀU CHỈNH PHÙ HIỆU

– Mộc giáp

Trước khi sửa Sau khi sửa
Gánh chịu sát thương cộng dồn trong 5 s Gánh chịu sát thương cộng dồn trong 3 s
Hồi 7 % máu tối đa Hồi 5 % máu tối đa
Đánh trúng 1 tướng địch hồi thêm 3 % máu tối đa Đánh trúng 1 tướng địch hồi thêm 2 %máu tối đa

– Đấu khí

Trước khi sửa Sau khi sửa
Đủ 10 tầng sẽ được hồi 15 % máu đã mất Đủ 10 tầng sẽ được hồi 10 % máu đã mất

SỬA BUG

Sửa bug chiêu 1 Violet tung đòn đánh cường hóa mất âm hiệu.

Sửa phục trang Tel’Annas có chiêu 1 sai phạm vi đánh trong thực tiễn và xác định .
Sửa hiệu ứng phục trang thứ nguyên vệ thần Tel’Annas bị mất .
Các phục trang khác của Tel’Annas, đơn cử gồm Tel’Annas cẩm y vệ Phi ưng và Tel’Annas Chung tình tiễn vẫn còn bị sự cố hiển thị với chiêu 1 và sẽ được khắc phục tiếp trong chỉnh sửa kế

Source: thabet
Category: Game