Thien Long Hiep Khach – Phim Thiên Long Bát Bộ 1996 (Sctv9) (45 Tập)

Seller: phim_bluraydvd ✉️ (1,447) 99.8%, Location: Royston, Georgia, Ships to: US & many other countries, Item: 114394428019 THIEN LONG HIEP KHACH – Phim Bo Hong Kong TVB Blu-ray – USLT/Khmer/English sub. FREE SHIPPING *PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PURCHASING* *****This is a custom Blu-Ray with Vietnamese language added. Remember it”s custom so it”s not a retail. You cannot find this in retails. You are paying for the labor that was put into the adding(syncing) of the languages. **ONLY BLURAY PLAYERS/ROMS CAN PLAY BLURAY DISCS. PS4 AND XBOX ARE NOT GUARANTEED** REFUND WILL NOT BE ISSUED IF YOU DON”T HAVE BLURAY PLAYERS TO WATCH THIS Full Inkjet color Blu-ray disc. 5% OFF : ANY COMBINED PURCHASE OF $50 OR MORE10% OFF: ANY COMBINED PURCHASE ABOVE $100OTHER SERIES/MOVIES WITH NO CASE ON LISTING CAN BE REQUESTED WITH AN ADDITIONAL $4 FOR EACH SERIES OR MOVIE CASE: This comes with the full color cover case.EPISODE: 45 (6 Blu-ray discs) *NO COMPRESSION TO KEEP THE HIGH QUALITY THAT”S WHY THERE ARE MULTIPLE QUALITY: 1080HD Upscale (Please take a look at the screenshots for quality proof)MENU: FULL MOTIONAUDIO: Vietnamese (US Long Tieng) Cantonese CambodianSUBTITLE: English Chinese GIẢM GIÁ 5%: MỌI NGƯỜI MUA HÀNG HOÀN TOÀN TRÊN $50GIẢM GIÁ 10%: MỌI NGƯỜI MUA HÀNG HOÀN TOÀN TRÊN $ 100SERIES / PHIM KHÁC KHÔNG CÓ HỢP VỀ DANH SÁCH CÓ THỂ YÊU CẦU VỚI BỔ SUNG $ 4 CHO MACHI SERIES HOẶC PHIM MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN ***** Đây là một Blu-Ray tùy chỉnh có thêm tiếng Việt. Hãy nhớ nó là tùy chỉnh để nó không phải là bán lẻ.

Bạn đang xem: Thien long hiep khach

Xem thêm: ” Chilly Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Chilly Trong Tiếng Việt

Bạn không thể tìm thấy điều này trong bán lẻ. Bạn đang trả tiền cho lao động được đưa vào thêm (đồng bộ hóa) các ngôn ngữ. Đĩa Blu-ray đầy đủ màu.CASE: Điều này đi kèm với vỏ màu đầy đủ.EPISODE: 45 (6 đĩa Blu-ray) * ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG CAO chúng tôi sử dụng nhiều đĩa hơnCHẤT LƯỢNG: 1080HD UpscaleDANH MỤC: ĐẦY ĐỦÂM THANH: Tiếng Việt (US Long Tieng) Quảng Đông Tieng CambodianPHU DE: Tieng Anh Tieng HoaCondition: Brand New, All returns accepted: ReturnsNotAccepted See More

Xem thêm:

yamada.edu.vn Insights – THIEN LONG HIEP KHACH – Phim Bo Hong Kong TVB Blu-ray – USLT/Khmer/English sub yamada.edu.vn Exclusive

Popularity – 2,701 views, 7.8 views per day, 348 days on eBay. Super high amount of views. 20 sold, 22 available. More

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chemical Là Gì Mà Khi Yêu Phải Có? Bóc Term: Chemistry Là Gì Mà Khi Yêu Phải Có – 2,701 views, 7.8 views per day, 348 days on eBay. Super high amount of views. 20 sold, 22 available. More

2,701 views, 7.8 views per day, 348 days on eBay. Super high amount of views. 20 sold, 22 available.

Source: thabet
Category: Game