Crossfire – Stephen – Lyrics Hot

Lyrics-Lời dịch ​

He ‘d trade his guns for love-Anh ta cầm súng là vì tình yêu

But he ’ s caught in the crossfire-Nhưng anh đã bị chôn vùi trong mưa đạn
And he keeps wakin ‘ up-Dù vậy anh vẫn tỉnh táo
But it ’ s not to the sound of birds-Bởi đó không phải là tiếng hót của loài chim
The tyranny, the violent streets-Những khu phốđầy hung ác
Deprived of all that we ‘ re blessed with-Đã tước đoạt những thứ chúng con được ban phước
And we can ’ t get enough, no-Chúng con không hề có đủ được nữa, không thể nào
Heaven if you sent us down-Nếu Chúa là người đã gửi gắm tất cả chúng ta xuống đây
So we could build a playground-Thì chúng con hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng nên một game show lành mạnh
For the sinners to play as saints-Dành cho những con người tội lỗi chơi đùa như những vị thần
You ‘ d be so proud of what we ’ ve made-Ngài sẽ thật tự hào về điều chúng con đã làm
I hope you got some beds around-Con hy vọng Ngài hoàn toàn có thể nằm và tận thưởng điều đó
Cause you ‘ re the only refuge now-Bởi Ngài chính là nơi phụ thuộc cho chúng con
For every mother, every child, every brother-Hãy vì những người mẹ, những đứa trẻ, người đồng đội
Who ’ s caught in the crossfire ? – Nhưng Người đã bị quên béng trong trận chiến ( x2 )
I ‘ d trade my luck to know-Con đánh cược vận may của mình
Why he ’ s caught in the crossfire-Tại sao anh ta lại tử trận trong mưa đạn
And I ‘ m here wakin ’ up-Nơi con tỉnh dậy
To the sun and the sound of birds-Với ánh nắng mặt trời và tiếng hót của loài chim
Society ‘ s anxiety-Mối lúng túng trong xã hội giờ đây
Deprived of all that we ’ re blessed with-Đã tước đoạt những thứ chúng con được ban phước

We just can ‘t get enough, no! -Chúng con không được có đủ được nữa, không thể nào!

Heaven if you sent us down-Nếu Chúa là người đã gửi gắm tất cả chúng ta xuống đây
So we could build a playground-Thì chúng con hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng nên một game show lành mạnh
For the sinners to play as saints-Dành cho những con người tội lỗi chơi đùa như những vị thần
You ’ d be so proud of what we ‘ ve made-Ngài sẽ thật tự hào về điều chúng con đã làm
I hope you got some beds around-Con hy vọng Ngài hoàn toàn có thể nằm và tận thưởng điều đó
Cause you ’ re the only refuge now-Bởi Ngài chính là nơi phụ thuộc cho chúng con
For every mother, every child, every brother-Hãy vì những người mẹ, những đứa trẻ, người bạn bè
Who ‘ s caught in the crossfire ? – Nhưng Người đã bị quên béng trong trận chiến ( x2 )
Can I trust what I ’ m given ? – Con hoàn toàn có thể tin yêu những gì con được mong đợi ?
When faith still needs a gun-Khi mà đức tin vẫn cần tiếng súng
Whose ammunition justifies the wrong ? – Những viên đạn biện minh cho sự sai lầm ?
And I can ‘ t see from the backseat-Con không nhìn thấu được đằng sau thực sự này
So I ’ m asking from above-Nên con sẽ hỏi đấng trên cao rằng
Can I trust what I ‘ m given, even when it cuts ? – Con hoàn toàn có thể tin yêu những gì tôi được gửi gắm, ngay cả khi là chém giết lẫn nhau
Heaven if you sent us down-Nếu Chúa là người đã gửi gắm tất cả chúng ta xuống đây
So we could build a playground-Thì chúng con hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng nên một game show lành mạnh
For the sinners to play as saints-Dành cho những con người tội lỗi chơi đùa như những vị thần
You ’ d be so proud of what we ‘ ve made-Ngài sẽ thật tự hào về điều chúng con đã làm
I hope you got some beds around-Con hy vọng Ngài hoàn toàn có thể nằm và tận thưởng điều đó

Cause you’ re the only refuge now-Bởi Ngài chính là nơi nương tựa cho chúng con

For every mother, every child, every brother-Hãy vì những người mẹ, những đứa trẻ, người đồng đội
Who’s caught in the crossfire ? – Nhưng Người đã bị quên lãng trong trận chiến

Source: thabet
Category: Game