Orochi Chris 2002UM – USA Quyền Vương 98

Sát thương từ mọi kĩ năng của bản thân bỏ qua miễn khống. Hiệu quả thiêu hồn bản thân gây ra bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải (điều này được ghi trong Nội tại 1 – Cường hóa Công HP của Chris Ngọn Lửa Định Mệnh). Tăng bản thân 40% sát thương tuyệt kĩ, công, tỉ lệ chí mạng và 15% lực CHST. Tăng 20% sát thương thiêu đốt cho tất cả võ sĩ thuộc trường phái sử dụng lửa phe ta. Mọi đòn tấn công của bản thân đều gây hiệu quả thiêu hồn lên mục tiêu chính (2 lượt, gây sát thương bằng 120% công bản thân, thiêu đốt không gây hồi nộ, giảm 200 nộ). Sau khi bản thân ra trận hoặc sau mỗi lần tung tuyệt kĩ, nhận Khiên thiêu hồn (1 lượt, sát thương nhận vào không vượt quá 30% HP tối đa. Sau 1~3 đòn đánh, khiên sẽ vỡ ). Khi vỡ khiên, hóa giải toàn bộ trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, hồi 45% HP đã mất (không ảnh hưởng bởi tăng giảm tỉ lệ chữa trị) và tăng bản thân 30% kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (có thể cộng dồn sau những lần vỡ khiên kế tiếp). Có khả năng hồi sinh 1 lần sau khi bị hạ gục, hồi đầy HP và nộ sau khi hồi sinh. Sau khi hồi sinh, trong 2 lượt mọi đòn tấn công bản thân bỏ qua phản đòn, nhận thêm 10%~40% cường hóa sát thương và kháng sát thương (thời điểm hồi sinh càng muộn, chỉ số nhận được càng cao, vào lượt 5 chỉ số nhận thêm sẽ đạt tối đa). [Hào quang suy yếu]: Khi ra trận sẽ giảm công (20% ở lv1, vĩnh viễn) và 10% kháng sát thương toàn bộ phe địch (3 lượt). Hiệu quả có áp dụng lên những võ sĩ hồi sinh và viện trợ tham chiến, không cộng dồn với các Kĩ năng suy yếu khác.

Tăng bản thân 50% sát thương tuyệt kĩ, công, tỉ lệ chí mạng và 15% lực CHST. Tăng 30% sát thương thiêu đốt cho tất cả võ sĩ thuộc trường phái sử dụng lửa phe ta. Mọi đòn tấn công của bản thân đều gây hiệu quả thiêu hồn lên mục tiêu chính (2 lượt, gây sát thương bằng 120% công bản thân, thiêu đốt không gây hồi nộ, giảm 200 nộ). Mỗi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi thiêu hồn giúp tăng 4% tấn công và phòng thủ cho bản thân. Bất cứ khi nào nhận sát thương và nộ của bản thân bị giảm, ngay lập tức khôi phục 100 nộ (mỗi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi thiêu hồn sẽ khôi phục thêm 50 nộ). Sau khi bản thân ra trận hoặc sau mỗi lần tung tuyệt kĩ, nhận Khiên thiêu hồn (1 lượt, sát thương nhận vào không vượt quá 22% HP tối đa. Sau 1~4 đòn đánh, khiên sẽ vỡ ). Khi vỡ khiên, hóa giải toàn bộ trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, hồi 65% HP đã mất (không ảnh hưởng bởi tăng giảm tỉ lệ chữa trị) và tăng bản thân 40% kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (có thể cộng dồn sau những lần vỡ khiên kế tiếp). Có khả năng hồi sinh 1 lần sau khi bị hạ gục, hồi đầy HP và nộ sau khi hồi sinh. Sau khi hồi sinh, trong 2 lượt mọi đòn tấn công bản thân bỏ qua phản đòn, nhận thêm 20%~50% cường hóa sát thương và kháng sát thương (thời điểm hồi sinh càng muộn, chỉ số nhận được càng cao, vào lượt 5 chỉ số nhận thêm sẽ đạt tối đa). [Hào quang suy yếu]: Khi ra trận sẽ giảm công (20% ở lv1, vĩnh viễn) và 10% kháng sát thương toàn bộ phe địch (3 lượt). Hiệu quả có áp dụng lên những võ sĩ hồi sinh và viện trợ tham chiến, không cộng dồn với các Kĩ năng suy yếu khác.

Source: thabet
Category: Game